DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MADDE 1. SUT eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi” nde (EK-7), diş tedavilerine ilişkin tüm işlem basamakları ayrı ayrı ücretlendirilmiştir. Ancak, aşağıda yer alan tedaviler belirlenen ara işlem basamaklarını içerecek şekilde ücretlendirilmiş olup, karşılarında yer alan işlemler ayrıca faturalandırılmayacaktır.

Kanal tedavisi; Tek kanal, üst dolgusu hariç; extirpasyon (1 kanal), pansuman (2 adet), kanal dolgusu (1 kanal), periapikal röntgen (3 adet) ara işlemlerini içerecek şekilde ücretlendirilmiş olup, 2 kanallı diş, 3 kanallı diş ve ilave her kanal için ayrı ücret belirlenmiştir.

Gangren veya periapikal lezyonlu diş tedavisi; tek kanal, üst dolgusu hariç; extirpasyon (1 kanal), pansuman (4 adet), kanal dolgusu (1 kanal), periapikal röntgen (3 adet) ara işlemlerini içerecek şekilde ücretlendirilmiş olup, 2 kanallı diş, 3 kanallı diş ve ilave her kanal için ayrı ücret belirlenmiştir.

Süt dişlerinde prefabrike kron uygulamaları; anestezi (1adet), dentin bağlayıcı (1 adet), periapikal röntgen (1adet) ve simantasyon (1 üye) ara işlemlerini içerecek şekilde ücretlendirilmiştir.

MADDE 2. Birinci maddede yer verilen tedavilerin dışında kalan diğer tedaviler (özellikle bir dizi işlem aşaması gerektiren periodontal ve cerrahi operasyonlar) tedavinin seyrine uygun olarak yapılan işlem basamaklarını içerecek şekilde faturalandırılacaktır.

MADDE 3. SUT eki EK-7 Listesinde herhangi bir bölümde yer verilmeyen tedaviler için bu listenin diğer bölümlerindeki fiyatlar uygulanır.

MADDE 4. Genel anestezi ile yapılan müdahalelerde, ameliyat ücretinin % 30’u anestezi ücreti olarak alınır.

MADDE 5. SUT eki EK-7 Listesinde bulunmayan ameliyat, yatak ve laboratuar ücretlerinde bu Tebliğ eki “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi” (EK-8) uygulanır.

MADDE 6. 1, 2, 3, 4 ve 7 nolu bölümlerde klinik malzeme bedeli fiyatlara dahildir.

MADDE 7. 5 ve 6 nolu bölümlerde; yatak, laboratuar, ileri tetkik ve ameliyatlarda kullanılan (Mülga ibare:RG-4/12/2010-27775) (…), greft materyalleri, membranlar, plaklar, her türlü şant ve protezler ile ilaçlar ayrıca fatura edilebilecektir. Diğer malzemelerin bedeli fiyatlara dahildir.

MADDE 8. Ortodontik tedavide kullanılan braket ve ortodontik materyal hasta tarafından karşılanır.

MADDE 9. SUT eki EK-7 Listesinde yer alan işlemlerde anestezi için kullanılan anestezik solüsyonlar işlem ücretine dahildir.

Bir cevap yazın