Fiyatlandırılmış tıbbi sarf malzeme listesi

AFEREZ VE KÖK HÜCRE TOPLAMA SETLERİ- FİLTRELERİ VE KAN POMPONENT AYIRMA KİTLERİ
300.010 LÖKOSİT FİLTRESİ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU İÇİN 31,00
300.020 LÖKOSİT FİLTRESİ TROMBOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN 55,00
KAN VE KAN ÜRÜNÜ TORBALARI, HER TÜRLÜ
300.130 TORBA, KEMİK İLİĞİ DONDURMA İÇİN 51,00
300.140 TORBA, KEMİK İLİĞİ HARVEST 50,00
300.150 TORBA SİSTEMİ HÜCRE YIKAMA İÇİN 15,00
*Kordon kanı allojenik amaçlı akrabasında kök hücre naklinde kullanılmak üzere  toplanmalı ve bunu yapan  merkezin kök hücre nakli yapıyor olması ve kordon kanı bankası olması gerekir. İşlemi yapan merkez hematoloji veya onkoloji merkezi olacak, kordon kanı toplandığına dair ilgili merkezin sağlık kurulu raporu doğum epikrizine eklenmelidir.
ASPİRASYON SONDALARI VE SETLERİ
300.220 ASPİRASYON KATETERİ 0,20
300.230 ASPİRASYON KATETERİ VAKUM KONTROLLÜ 0,70
300.240 ASPİRASYON SONDASI KAPALI SİSTEM (YOĞUN BAKIM HASTALARI İÇİN) 20,00
300.250 ASPİRASYON KATETERİ KAPALI SİSTEM  DİSTAL YIKAMAYA OLANAK SAĞLAYAN SİSTEM (YOĞUN BAKIM HASTALARI İÇİN) 27,00
300.270 ASPIRASYON TORBASI 1,75
300.280 ASPİRASYON SONDA SİSTEMİ (TORBA VE SONDA DAHİL) 4,70
NAZOGASTRİK SONDALAR
300.310 SONDA, NAZOGASTRİK 0,31
300.320 MİDE YIKAMA SONDALARI (BALONLU FOŞER SONDA) 7,33
NELATON SONDALAR
300.410 SONDA, NELATON 0,25
300.420 SONDA, NELATON KAUÇUK 2,90
ÜRİNER SİSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERİ
300.500 İDRAR TORBASI 0,30
300.510 İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC. 0,27
300.520 İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC. 1,50
300.530 İDRAR TORBASI 100 CC.ERKEK İÇİN STERİL 0,05
300.540 İDRAR TORBASI 100 CC.KIZ İÇİN STERİL 0,06
300.550 İDRAR TORBASI, SAATLİ 8,50
300.600 SONDA, PREZERVATİF 0,49
300.610
300.611
300.620
300.630
300.650
300.660 SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI 1,35
300.670 SONDA, HIDRO KIT (KENDİNDEN JELLİ) 2,85
300.680 SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX 8,00
300.690
300.700 SONDA, FOLEY İKİ YOLLU POLİVİNİLKLORÜR 20,00
300.701 SONDA, FOLEY İKİ YOLLU LATEX 5,50
300.702
300.703
300.704
300.705
ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SONDA, TORBA VE SETLERİ
300.710 SET TRANSFER PARENTERAL BESLENME 45,00
300.720 TORBA, PARENTERAL BESLENME (150-250-500-1000-2000 ml.) 8,50
300.850 TORBA, PARENTERAL BESLENME (3000-4000 ml.) 8,50
300.770 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI) 5,50
300.780 ENTERAL BESLENME POMPA SETİ  (ŞİŞE KAPAKLI) 5,00
300.790 ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY 3,50
300.810 BESLENME KATETERİ 0,25
300.820 TÜP,NAZODUEDONAL BESLENME 12,00
300.830 BESLENME TÜPÜ 12,00
300.840 BESLENME TÜPÜ NAZOGASTRİK 9,00
AYARLAYICI MAYİ VE KAN SETLERİ, HER TÜRLÜ
300.910 DAMLA AYARLAYICISI 1,50
300.920 SET POMPA IŞIĞA DİRENÇLİ 12,75
300.930 SET POMPA STANDART İNFÜZYON 8,82
300.940 POMPA İKİ GÜNLÜK 43,00
300.950 POMPA  BEŞ GÜNLÜK 44,00
300.960 POMPA YEDİ GÜNLÜK 43,00
300.931 SET POMPA ENTERAL YIKAMALI 10,00
300.940 POMPA ELASTOMERİK İKİ GÜNLÜK 43,00
300.950 POMPA ELASTOMERİK BEŞ GÜNLÜK 44,00
300.960 POMPA ELASTOMERİK YEDİ GÜNLÜK 43,00
300.970 SET POMPA KAN VERME İÇİN 6,00
300.980 POMPA SET AĞRI İÇİN (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEMİ) 21,50
300.981 SET KAN VE SIVI ISTMA İÇİN 37,83
300.982 POMPA, SABİT HIZLI İNFÜZYON İÇİN 60,00
300.986 VEN VALFİ, İĞNESİZ 2,75
300.987 ARTER VALFİ, İĞNESİZ 2,75
300.988 VEN VALFİ, İĞNESİZ, İKİLİ 7,50
300.989 VEN VALFİ, İĞNESİZ, ÜÇLÜ 10,50
300.990 SERUM VALFİ 6,00
300.991 DESFERAL POMPA SETİ (THALASEMİ İNFÜZYON SETİ) 4,72
300.994 MICRO INFÜZYON POMPA SETI 6,67
300.995 INSÜLIN RESERVOIR 2,54
KOLOSTOMİ TORBALARI VE MALZEMELERİ
301.010 KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) 2,80
301.020 KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ 4,50
301.021 KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL) 2,80
301.030 İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) 2,80
301.040 İLEOSTOMİ  ADAPTÖRÜ 4,50
301.041 İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL) 2,80
301.050 MACUN, İLEOSTOMİ 9,50
301.060 PASTA,  KOLOSTOMİ 9,50
301.070 ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ 3,50
301.080 ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ 4,50
301.090 PASTA, ÜROSTOMİ 9,50
LAVMAN SETLERİ
301.110 LAVMAN SETI, DISPOSSABLE 0,50
HASTA HİJYENİ İÇİN KULLANILAN BAKIM MALZEMELERİ
301.210 AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN) 2,00
301.211 VÜCUT BAKIM SETİ (REANİMASYONDA HAFTADA 2 KEZ) 21,00
301.220 HASTA ALT BEZİ (YATARAK TEDAVİLERDE EPİKRİZE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK) 0,60
301.221 HASTA ISITMA BLANKETİ 38,00
BİOPSİ İĞNESİ, HER TÜRLÜ
301.410 İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ 17,95
301.420 İĞNE, BİYOPSİ CORE TAM OTOMATİK 40,90
301.430 İĞNE, BİYOPSİ CORE YARI OTOMATİK 30,06
301.440 İĞNE, BİYOPSİ İNCE İĞNE ASPİRASYON (WESTCOT VE CHİBA GİBİ) 25,73
301.450 İĞNE, BİYOPSİ CHİBA 14,48
301.460 İĞNE, BİYOPSİ CORE MANUEL (TRUCUT-MENGİNİ) 25,73
301.470 İĞNE, KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ 21,00
301.500 İĞNE, SONOPSİ 39,00
PERİFERİK VE SANTRAL SİNİR BLOKLARI İĞNE VE KATETERLERİ
301.510 SET, EPİDURAL KATETER 22,00
301.520 SET, SPINO EPIDURAL KOMBINE 36,53
301.530 SET, PERİFERİK SİNİR BLOK KATETERİ 45,00
301.540 İĞNE, PERİFERİK SİNİR BLOĞU 20,00
301.720 İĞNE, SPİNAL QUINCKE UÇLU 1,40
301.730 İĞNE, SPİNAL (ATRAVMATİK) 21,00
UMBİLİKAL KATETERLER
301.810 KATATER, UMBLİCAL VENOZ 2,88
301.820 KATATER, UMBLİCAL ARTER 8,37
PULMONER ARTER KATETERLER
301.920
SANTRAL VENÖZ TEK YA DA MULTİPLE LÜMEN KATETERLER
302.130 KATETER SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ SELDİNGER METODU KULLANILMAYAN 20,00
302.150 SET, INTRADUCER SHEATH (PULMONER ARTER KATETER KILIFLI) 48,61
302.160 KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 4-6 F 52,60
302.170 KATETER, SANTRAL VENÖZ TEK LÜMENLİ 6F YUKARISI 46,61
302.180 KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 4-6 F 71,86
302.190 KATETER, SANTRAL VENÖZ ÇİFT LÜMENLİ 6F YUKARISI 67,80
302.200 KATETER, SANTRAL VENÖZ ÜÇ LÜMENLİ 44,35
BASINÇ İZLEME SETLERİ
302.110 BASINÇ SETİ TRANSDUCERLİ  (TEKLİ) 14,16
302.120 BASINÇ SETİ TRANSDUCERLİ (ÇİFTLİ) 21,62
301.740 LP MANOMETRE PEDİATRİK DİSP. 13,00
301.750 LP MANOMETRE CAM TEKLİ 1,49
301.760 MANOMETRE CVP 2,59
İNTRAVENÖZ  KANÜLLER
302.210 KANÜL I.V. NO:14-22 0,27
302.220 KANÜL I.V. NO:24-26 0,50
302.230 KAPALI DEVRE KORUMALI İNTRAVENÖZ KANÜL 1,68
EMBOLEKTOMİ KATETERLERİ
302.310
CUT-DOWN KATETERLER
302.410 KATATER CUT-DOWN 3,47
DİYALİZ SARF MALZEMELERİ
302.530 BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK 19,80
302.531 BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TİTANYUM 55,00
302.540 SET, ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN 22,20
302.541 PRİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK 0,55
302.542 CYLER DRENAJ SETİ 4,85
302.543 HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ 8,95
302.544 HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ 8,95
302.545 SLEEP-SAFE SET PLUS 10,00
302.546 PD-NİGHT VARİO PLUSSYSTEM WİTH PIN 10,00
302.547 SLEEP-SAFE SET PAED 10,00
302.550 KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK 81,86
302.590 KATETER, HEMODİYALİZ,  GEÇİCİ,  ERİŞKİN 32,00
AİRWAY
302.610 AİR-WAY ORAL 0,30
VENTİLASYON, NEBÜLİZATÖR VE SOLUNUM CİHAZI SARF MALZEMELERİ
302.710 SET, NEBULİZER,  ERİŞKİN 1,35
302.730 HASTA DEVRESİ, PEDİATRİK 46,00
302.740 HASTA DEVRESİ, ERİSKİN 46,00
302.750 İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER) 19,36
302.790 SOLUNUM DEVRESİ (T-PİECE) 25,13
302.800 TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ) 3,75
302.810 FİLTRE, BAKTERİ, NEM TUTUCU  (HMEF) 3,93
302.820 FİLTRE, VENTİLATÖR İÇİN 5,92
302.830 FİLTRE, BAKTERİ 1,75
302.840 OKSİJEN GAZI 10 LT. 4,00
KÜVÖZ SARF MALZEMELERİ
302.910 FİLTRE, BAKTERİ 26,22
302.920 ISI NEM TUTUCU, NEONATAL 18,74
GÖĞÜS TÜPÜ VE DRENAJ SETİ
303.010
303.020
303.030
ENDOTRAKEAL TÜP VE ENTÜBASYON TÜPLERİ, HER TÜRLÜ
303.120 TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU 1,00
303.130 TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ 0,73
303.140 TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU 10,18
303.150 TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONSUZ 10,47
303.200 TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, SUB GLOTTİK ASPİRASYON KANALLI 20,00
ENDOBRONŞİAL TÜP, HER TÜRLÜ
303.210 TÜP, ENDOBRONŞİAL, SAĞ-SOL 62,30
LAPAROSKOPİ SARF MALZEMELERİ, DİSPOSABLE OLANLAR
303.310 VERES İĞNESİ 25,00
303.320 TROKAR, 5MM 61,00
303.330 TROKAR, 10-11 MM ÇAP DÜŞÜRÜCÜLÜ 63,02
303.340 TROKAR, 12MM 80,00
303.450 ENDOSKOPİK SPESMEN TORBASI, KÜÇÜK 86,57
ABSORBE OLMAYAN CERRAHİ SUTÜRLER
305.250 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:8/0,  YUVARLAK  ÇİFT İĞNE 25,00
305.260 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:5/0,  TAPERGUT ÇİFT İĞNE 16,00
305.261 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:5/0,  KESKİN  İĞNE 12,00
305.270 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:4/0,  YUVARLAK ÇİFT İĞNE 9,00
305.271 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:4/0,  KESKİN  İĞNE 9,00
305.280 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:3/0,  YUVARLAK ÇİFT İĞNE 6,50
305.281 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:3/0,  KESKİN  İĞNE 6,00
305.290 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:0 6,70
305.300 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN,  MONOFİLAMENT,  NO:2/0,  YUVARLAK ÇİFT İĞNE 7,50
305.301 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:2/0,  KESKİN  İĞNE 8,00
305.310 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN,  MONOFİLAMENT,  NO:1 6,50
305.330 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, 6/0 YUVARLAK ÇİFT İĞNE 9,00
305.331 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, NO:6/0,  KESKİN  İĞNE 8,00
305.340 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, 7/0 YUVARLAK ÇİFT İĞNE 13,48
305.350 CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, MONOFİLAMENT, 10/0, ÇİFT İĞNE, 20 CM LOOP 33,46
305.360 CERRAHİ SÜTÜR, HEXAFOUROPROPLYNE-VDF, NO:7/0,  9 MM 75 CM 46,00
305.370 CERRAHİ SÜTÜR, HEXAFOUROPROPLYNE-VDF, NO:6/0, 9 MM 75 CM 44,92
305.380 CERRAHİ SÜTÜR, ÇELİK TEL, MONOFİLAMENT 8,45
305.390 CERRAHİ SÜTÜR, ÇELİK TEL, MONOFİLAMENT, 4/0 PULL OUT, TENDON DİKİŞİ 26 MM TAPERCUT EĞRİ, 51 MM DÜZ ÇİFT İĞNE 69,00
305.400 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYESTER,ÖRGÜLÜ  NO:5  75 CM TAPERGUT İĞNE 55 MM 21,19
305.410 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYESTER, ÖRGÜLÜ, 5/0 45 CM SPATUL ÇİFT 1/4, 8 MM, 340 MİCRON 25,00
305.420 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYESTER,ÖRGÜLÜ, NO:0,  90 CM TAPERCUT ÇİFT 25 MM. 11,44
305.430 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYESTER,ÖRGÜLÜ, 2/0, YUVARLAK ÇİFT İĞNE 9,39
305.440 CERRAHİ SÜTÜR POLİYESTER,ÖRGÜLÜ, 3/0, YUVARLAK ÇİFT İĞNE 9,00
305.450 CERRAHİ SÜTÜR POLİYESTER,ÖRGÜLÜ, 4/0, TAPERCUT ÇİFT  İĞNE 10,00
305.460 CERRAHİ SÜTÜR İPEK,ÖRGÜLÜ,  NO:1 ile 5/0 ARALIĞI, YUVARLAK VEYA KESKİN İĞNE 2,50
305.461 CERRAHİ SÜTÜR İPEK, ÖRGÜLÜ,  6/0 ile 7/0 ARASI, SPATULA ÇİFT İĞNE 26,00
305.462 CERRAHİ SÜTÜR İPEK,ÖRGÜLÜ,  İĞNESİZ 1,90
305.470 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYAMİD YADA POLİVİNİLFLORİD,MONOFİLAMEND, NO:1 İLE 3/0 ARASI, YUVARLAK VEYA KESKİN İĞNE 6,00
305.480 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYAMİD YADA POLİVİNİLFLORİD, MONOFİLAMEND, 4/0 -6/0 ARASI 6,00
305.490 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYAMİD YADA POLİVİNİLFLORİD,MONOFİLAMEND,  7/0-8/0 ARASI 20,00
305.500 CERRAHİ SÜTÜR, POLİYAMİD YADA POLİVİNİLFLORİD, MONOFİLAMEND 9/0-10/0 ARASI 35,00
ABSORBE OLAN CERRAHİ SUTÜRLER
305.520 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ, NO:2 6,71
305.530 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  NO:1 6,71
305.540 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,   NO:0 6,50
305.550 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  NO:2/0 8,00
305.560 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  NO:3/0 8,00
305.580 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ, NO:4/0 8,00
305.590 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  NO:5/0 9,50
305.600 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ, 6/0, YUVARLAK VEYA KESKİN İĞNE 9,90
305.601 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ, 6/O, SPATULA  ÇİFT İĞNE 28,00
305.610 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  7/0-8/0 21,50
305.620 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLİKOLİK  ASİT, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  NO:1 İLE 3/0 ARASI 2,00
305.621 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLİKOLİK  ASİT, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  4/0 İLE 6/0 ARASI 4,00
305.622 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLİKOLİK  ASİT, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  7/0 İLE 8/0 ARASI 15,50
305.623 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLİKOLİK  ASİT, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  İĞNESİZ, 1.5 METRE 3,00
305.624 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLİKOLİK  ASİT, EMİLEBİLEN,  ÖRGÜLÜ,  İĞNESİZ, 12X45 VEYA 10X50 (5 METRE) 22,00
305.625 CERRAHİ SÜTÜR POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER ÖRGÜLÜ İĞNESİZ 1.5 METRE 7,00
305.626 CERRAHİ SÜTÜR POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER ÖRGÜLÜ İĞNESİZ 12X45 VEYA 10X50 22,00
305.630 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN,  HIZLI EMİLEBİLEN, ÖRGÜLÜ 15,00
305.640 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLİTON 6211 VEYA EŞDEĞERİ HIZLI EMİLEBİLEN, ÖRGÜSÜZ 18,00
305.710 CERRAHİ SÜTÜR, POLİDİYOKSANON, ÖRGÜSÜZ, NO:1 VE NO:0 (LOOP) 12,00
305.711 CERRAHİ SÜTÜR, POLİDİYOKSANON, ÖRGÜSÜZ, 2/0 İLE 4/0 ARASI 11,00
305.712 CERRAHİ SÜTÜR, POLİDİYOKSANON, ÖRGÜSÜZ, 5/0 İLE 7/0 ARASI 35,00
305.720 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLEKAPRON,ÖRGÜSÜZ 8,27
305.721 CERRAHİ SÜTÜR, POLİGLAKTİN, ANTİBAKTERİYEL 5,00
KOTER İÇİN DİSPOSSABLE SARF MALZEMELER
306.010 KOTER PLAGI 2,43
306.020 KOTER UCU VE KALEMI 2,00
CERRAHİ ELDİVENLER, STERİL
306.110 CERRAHİ ELDİVEN, LATEX İÇERMEYEN 6,00
306.120 CERRAHİ ELDİVEN, PUDRASIZ 0,50
306.130 CERRAHİ ELDİVEN 0,34
NAZAL MASKELER
306.220 MASKE, STANDART CPAP 40,00
306.260 MASKE,  HAZNESİZ NEBULİZER 1,50
306.270 MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK 2,75
306.280 MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN 2,80
LUMBAL DRENAJ SETLERİ
306.320 DRENAJ SİSTEMİ 2000 CC. 8,00
306.330 DRENAJ SİSTEMİ 700  CC. 7,00
MEROSEL VE BENZERİ BURUN TAMPONLARI
306.410
306.420
306.440
KANAMA DURDURMADA KULLANILAN MALZEMELER
306.510 EMİLEBİLEN JELATİN SPONGE, (SPONGOSTAN VE BENZERİ) 4,00
306.520 EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU, (SURGİCEL vb) 5×35 CM 35,00
306.530 EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU, (SURGİCEL vb) 5×7 CM 18,00
306.550 KEMİK MUMU 2.5 GR. 3,80
306.551 KANAMA DURDURUCU AJAN LİKİT (1cc’lik) 84,00
306.552 KANAMA DURDURUCU AJAN SPANCI 7,50
306.554 KANAMA DURDURUCU SWAP 1,50
ARTERİAL KANÜLLER
306.610 ARTER KANÜLÜ, (SELDİNGER TEKNİGİ İLE YERLEŞTİRİLEBİLEN) 22,00
306.620 ARTER KANULU, KİLİTLENEBİLİR 16,00
TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ, DİSPOSSABLE
306.710
306.720
306.730
SİSTOFİX’LER
306.810
DRENLER
307.060 DREN,   30-50 ML. 3,60
307.070 DREN, 100-200 ML. 4,50
307.080 DREN, 300-500 ML. 5,86
GASTROENTEROLOJİ
308.010 SNARE POLİPEKTOMİ 43,00
308.020 İĞNE, SKLEROTERAPİ 38,00
308.040 KATETER, ERCP,  STANDART 38,00
308.050 KATETER, ERCP,  İNCE UÇLU (TAPERED) 48,00
308.100 SFİNKTEROTOM,  İĞNE UÇLU 91,00
308.190 STENT, BİLİER, PLASTİK 40,00
308.270 ÖZEFAGUS SİTOLOJİ FIRÇASI 22,00
308.300 TÜP, SENGSTAKEN BLAKEMOORE 47,00
308.310 TÜP, REKTAL 1,60
308.330 KEMENT BIRAKILABİLİR (DETACHABLE) 71,00
308.340 CYANOACRYLAT 0.5 ML.LİK (GASTROENTEROLOJİK AMAÇLI KULLANIM) 35,00
308.360 LİGASYON LASTİĞİ (HEMOROİD) 1,30
DİAGNOSTİK KATETERLER (RADYOLOJİ KULLANIMI HARİÇ)
309.000
309.010
309.020
309.030
309.050
309.060
309.070
309.080
309.090
309.100
309.110
309.120
309.130
309.140
SHEATH INTRODUCER SET (PONKSİYON İĞNESİ VE TEL İÇİNDE) RADYOLOJİ KULLANIMI HARİÇ
310.000
310.020
310.060
KILAVUZ TEL KORONER DİAGNOSTİK
320.010
320.020
320.040
320.050
KORONER ANJİOPLASTİ KILAVUZ TELLERİ
330.010
330.020
GUIDING KORONER ANJİOPLASTİ KATETERLERİ
340.010
DİĞER KARDİYOLOJİ MALZEMELERİ
350.030
350.040
350.050
350.060
350.070
350.080
350.090
350.100
350.110
350.120
350.130
GÖZ MALZEMELERİ
360.010
360.020
360.030
360.040
360.050
360.060
360.080
360.100
360.110
360.120
360.130
360.150
360.160
360.170
360.180
360.181
360.182
360.183
360.184
360.185
360.186
360.187
360.188
360.189
360.210
RADYOLOJİ
370.010 POMPA, CT 22,00
370.020 POMPA, MR (Kontraslı MRA ve dinamik çalışmalarda) 33,00
370.030 KATETER, TROMBEKTOMİ 55,00
370.040 KATETER, TROMBEKTOMİ, MEKANİK 72,00
370.050 KONNEKTÖR-Y (GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ  İÇİN) 60,00
370.060 KONNEKTÖR-Y (GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ  İÇİN) 12,00
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU
370.080 KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU 0,32
370.081 KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI 20,00
YARA BAKIM ÜRÜNLERİ
380.010 HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK 2,39
380.011 HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA 4,02
380.012 HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK 10,15
380.020 KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK 3,25
380.021 KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA 4,92
380.022 KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK 11,33
KOKLEAR İMPLANT SARF MALZEMELERİ
380.030 KOKLEAR İMPLANT PİLİ 0,45
380.031 KOKLEAR İMPLANT ARA KABLO BEDELİ (AKTARICIDAN BAĞIMISIZ) ARA KABLO 38,00
İŞİTME CİHAZI SARF MALZEMELERİ
380.040
380.041 İŞİTME CİHAZI PİLİ 0,45
DİĞER
390.030 Intratekal Baklofen Pompası Dolum Kiti 35,00

Bir cevap yazın