ICD 10 Hastalık Kodları C ve D Grubu Basamaklı Liste

C00-D48 C00-C14 C00 C00.0 Üst dudak dışı
C00-D48 C00-C14 C00 C00.1 Alt dudak dışı
C00-D48 C00-C14 C00 C00.2 Dudak dışı, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C00 C00.3 Üst dudak içi
C00-D48 C00-C14 C00 C00.4 Dudak alt, iç yüz
C00-D48 C00-C14 C00 C00.5 Tanımlanmamış dudak iç yüzü
C00-D48 C00-C14 C00 C00.6 Dudak kenarı
C00-D48 C00-C14 C00 C00.8 Dudağın overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C00 C00.9 Dudak, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C01 C01 Dil kökü malign neoplazmları
C00-D48 C00-C14 C02 C02.0 Dil arka yüzeyi
C00-D48 C00-C14 C02 C02.1 Dil kenarları
C00-D48 C00-C14 C02 C02.2 Dil ön yüzü
C00-D48 C00-C14 C02 C02.3 Dil 2 / 3 önü, tanımlanmamış kısım
C00-D48 C00-C14 C02 C02.4 Lingual tonsil
C00-D48 C00-C14 C02 C02.8 Dilin overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C02 C02.9 Dil, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C03 C03.0 Diş eti, üst
C00-D48 C00-C14 C03 C03.1 Diş eti, alt
C00-D48 C00-C14 C03 C03.9 Diş eti, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C04 C04.0 Ağzın ön tabanı
C00-D48 C00-C14 C04 C04.1 Ağzın yan duvarı
C00-D48 C00-C14 C04 C04.8 Ağız tabanının overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C04 C04.9 Ağız tabanı, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C05 C05.0 Sert damak
C00-D48 C00-C14 C05 C05.1 Yumuşak damak
C00-D48 C00-C14 C05 C05.2 Uvula
C00-D48 C00-C14 C05 C05.8 Damağın overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C05 C05.9 Damak, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C06 C06.0 Yanak mukozası
C00-D48 C00-C14 C06 C06.1 Ağız vestibülü
C00-D48 C00-C14 C06 C06.2 Retromolar bölge
C00-D48 C00-C14 C06 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C06 C06.9 Ağız, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C07 C07 Parotid bez malign neoplazmı
C00-D48 C00-C14 C08 C08.0 Submandibular gland
C00-D48 C00-C14 C08 C08.1 Sublingual gland
C00-D48 C00-C14 C08 C08.8 Ana tükrük bezleri overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C08 C08.9 Ana tükrük bezi, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C09 C09.0 Tonsiller fossa
C00-D48 C00-C14 C09 C09.1 Tonsiller pillar (ön) (arka)
C00-D48 C00-C14 C09 C09.8 Tonsilin overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C09 C09.9 Tonsil, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C10 C10.0 Vallekula
C00-D48 C00-C14 C10 C10.1 Epiglot ön yüzü
C00-D48 C00-C14 C10 C10.2 Orofarenks yan duvarı
C00-D48 C00-C14 C10 C10.3 Orofarenks arka duvarı
C00-D48 C00-C14 C10 C10.4 Brankiyal yarık
C00-D48 C00-C14 C10 C10.8 Orofarenks kaynağı belirsiz ve yaygın lezyonu
C00-D48 C00-C14 C10 C10.9 Orofarenks, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C11 C11.0 Nazofarenks üst duvarı
C00-D48 C00-C14 C11 C11.1 Nazofarenks arka duvarı
C00-D48 C00-C14 C11 C11.2 Nazofarenks yan duvarı
C00-D48 C00-C14 C11 C11.3 Nazofarenks ön duvarı
C00-D48 C00-C14 C11 C11.8 Nazofarenksin overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C11 C11.9 Nazofarenks, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C12 C12 Priform sinüs malign neoplazmı
C00-D48 C00-C14 C13 C13.0 Krikoid arkası bölge
C00-D48 C00-C14 C13 C13.1 Ariepiglottik katlantı, hipofarenks yüzü
C00-D48 C00-C14 C13 C13.2 Hipofarenks arka duvarı
C00-D48 C00-C14 C13 C13.8 Hipofarenksin overlapping lezyonu
C00-D48 C00-C14 C13 C13.9 Hipofarenks, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C14 C14.0 Farenks, tanımlanmamış
C00-D48 C00-C14 C14 C14.2 Waldeyer halkası
C00-D48 C00-C14 C14 C14.8 Dudak ağız boşluğu ve farenksin overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C15 C15.0 Özefagus, servikal kısmı
C00-D48 C15-C26 C15 C15.1 Özefagus, torasik kısmı
C00-D48 C15-C26 C15 C15.2 Özefagus, abdominal kısmı
C00-D48 C15-C26 C15 C15.3 Özefagus, 1 / 3 üst kısmı
C00-D48 C15-C26 C15 C15.4 Özefagus, 1 / 3 orta kısmı
C00-D48 C15-C26 C15 C15.5 Özefagus, 1 / 3 alt kısmı
C00-D48 C15-C26 C15 C15.8 Özefagusun overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C15 C15.9 Özefagus, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C16 C16.0 Kardiya
C00-D48 C15-C26 C16 C16.1 Mide fundusu
C00-D48 C15-C26 C16 C16.2 Mide korpusu
C00-D48 C15-C26 C16 C16.3 Pilorik antrum
C00-D48 C15-C26 C16 C16.4 Pilor
C00-D48 C15-C26 C16 C16.5 Mide küçük kurvatur, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C16 C16.6 Mide büyük kurvatur, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C16 C16.8 Midenin overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C16 C16.9 Mide, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C17 C17.0 Duodenum
C00-D48 C15-C26 C17 C17.1 Jejunum
C00-D48 C15-C26 C17 C17.2 İleum
C00-D48 C15-C26 C17 C17.3 Meckel divertikülü
C00-D48 C15-C26 C17 C17.8 İnce barsağın overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C17 C17.9 İnce barsak, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C18 C18.0 Çekum
C00-D48 C15-C26 C18 C18.1 Appendiks
C00-D48 C15-C26 C18 C18.2 Çıkan kolon
C00-D48 C15-C26 C18 C18.3 Hepatik fleksür
C00-D48 C15-C26 C18 C18.4 Transvers kolon
C00-D48 C15-C26 C18 C18.5 Splenik fleksür
C00-D48 C15-C26 C18 C18.6 İnen kolon
C00-D48 C15-C26 C18 C18.7 Sigmoid kolon
C00-D48 C15-C26 C18 C18.8 Kolonun overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C18 C18.9 Kolon, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C19 C19 Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı
C00-D48 C15-C26 C20 C20 Rektum malign neoplazmı
C00-D48 C15-C26 C21 C21.0 Anus, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C21 C21.1 Anal kanal
C00-D48 C15-C26 C21 C21.2 Kloakojenik bölge
C00-D48 C15-C26 C21 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C22 C22.0 Hepatosellüler karsinoma
C00-D48 C15-C26 C22 C22.1 Kolanjiokarsinoma
C00-D48 C15-C26 C22 C22.2 Hepatoblastoma
C00-D48 C15-C26 C22 C22.3 Karaciğerin anjiosarkomu
C00-D48 C15-C26 C22 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları
C00-D48 C15-C26 C22 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
C00-D48 C15-C26 C22 C22.9 Karaciğer, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C23 C23 Safra kesesi malign neoplazmı
C00-D48 C15-C26 C24 C24.0 Ekstrahepatik safra yolu
C00-D48 C15-C26 C24 C24.1 Ampulla vateri
C00-D48 C15-C26 C24 C24.8 Safra yollarının overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C24 C24.9 Safra yolu, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C25 C25.0 Pankreas başı
C00-D48 C15-C26 C25 C25.1 Pankreas gövdesi
C00-D48 C15-C26 C25 C25.2 Pankreas kuyruğu
C00-D48 C15-C26 C25 C25.3 Pankreas kanalı
C00-D48 C15-C26 C25 C25.4 Endokrin pankreas
C00-D48 C15-C26 C25 C25.7 Pankreasın diğer kısımları
C00-D48 C15-C26 C25 C25.8 Pankreasın overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C25 C25.9 Pankreas, tanımlanmamış
C00-D48 C15-C26 C26 C26.0 Barsak kanalı, tanımlanmamış kısım
C00-D48 C15-C26 C26 C26.1 Dalak
C00-D48 C15-C26 C26 C26.8 Sindirim sisteminin overlapping lezyonu
C00-D48 C15-C26 C26 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış bölgeler
C00-D48 C30-C39 C30 C30.0 Burun boşluğu
C00-D48 C30-C39 C30 C30.1 Orta kulak
C00-D48 C30-C39 C31 C31.0 Maksiller sinüs
C00-D48 C30-C39 C31 C31.1 Etmoid sinüs
C00-D48 C30-C39 C31 C31.2 Frontal sinüs
C00-D48 C30-C39 C31 C31.3 Sfenoid sinüs
C00-D48 C30-C39 C31 C31.8 Sinüslerin overlapping lezyonu
C00-D48 C30-C39 C31 C31.9 Aksesuar sinüs, tanımlanmamış
C00-D48 C30-C39 C32 C32.0 Glottis
C00-D48 C30-C39 C32 C32.1 Glottis-üstü
C00-D48 C30-C39 C32 C32.2 Glottis-altı
C00-D48 C30-C39 C32 C32.3 Larenks kıkırdağı
C00-D48 C30-C39 C32 C32.8 Larenksin overlapping lezyonu
C00-D48 C30-C39 C32 C32.9 Larenks, tanımlanmamış
C00-D48 C30-C39 C33 C33 Trakea malign neoplazmı
C00-D48 C30-C39 C34 C34.0 Ana bronş
C00-D48 C30-C39 C34 C34.1 Bronş veya akciğer üst lobu
C00-D48 C30-C39 C34 C34.2 Bronş veya akciğer orta lobu
C00-D48 C30-C39 C34 C34.3 Bronş veya akciğer alt lobu
C00-D48 C30-C39 C34 C34.8 Bronş ve akciğerin overlapping lezyonu
C00-D48 C30-C39 C34 C34.9 Bronş veya akciğer, tanımlanmamış
C00-D48 C30-C39 C37 C37 Timus malign neoplazmı
C00-D48 C30-C39 C38 C38.0 Kalp
C00-D48 C30-C39 C38 C38.1 Ön mediyasten
C00-D48 C30-C39 C38 C38.2 Arka mediyasten
C00-D48 C30-C39 C38 C38.3 Mediyasten, tanımlanmamış kısım
C00-D48 C30-C39 C38 C38.4 Plevra
C00-D48 C30-C39 C38 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın overlapping lezyonu
C00-D48 C30-C39 C39 C39.0 Üst solunum yolu, tanımlanmamış kısım
C00-D48 C30-C39 C39 C39.8 Respiratuvar ve intratorasik organların overlapping lezyonu
C00-D48 C30-C39 C39 C39.9 Solunum sisteminde yetersiz tanımlanmış bölgeler
C00-D48 C40-C41 C40 C40.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula
C00-D48 C40-C41 C40 C40.1 Üst ekstremitenin kısa kemikleri
C00-D48 C40-C41 C40 C40.2 Alt ekstremite uzun kemikleri
C00-D48 C40-C41 C40 C40.3 Alt ekstremite kısa kemikleri
C00-D48 C40-C41 C40 C40.8 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlapping lezyonları
C00-D48 C40-C41 C40 C40.9 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı, tanımlanmamış yerlerin
C00-D48 C40-C41 C41 C41.0 Kafa ve yüz kemikleri
C00-D48 C40-C41 C41 C41.1 Mandibula
C00-D48 C40-C41 C41 C41.2 Omurga kemikleri
C00-D48 C40-C41 C41 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikula
C00-D48 C40-C41 C41 C41.4 Pelvis kemikleri, sakrum ve koksiks
C00-D48 C40-C41 C41 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu
C00-D48 C40-C41 C41 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdakları, tanımlanmamış
C00-D48 C43-C44 C43 C43.0 Dudak malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.1 Kantus dahil göz kapağı malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.2 Kulak ve dış kulak yolu malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.4 Kafa derisi ve boyun malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.5 Gövde malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.6 Omuz dahil üst ekstremite malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.7 Kalça dahil alt ekstremitenin malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.8 Derinin overlapping malign melanomu
C00-D48 C43-C44 C43 C43.9 Deri malign melanomu, tanımlanmamış
C00-D48 C43-C44 C44 C44.0 Dudak derisi
C00-D48 C43-C44 C44 C44.1 Kantus dahil göz kapağı derisi
C00-D48 C43-C44 C44 C44.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi
C00-D48 C43-C44 C44 C44.3 Yüz derisi, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının
C00-D48 C43-C44 C44 C44.4 Kafa ve boyun derisi
C00-D48 C43-C44 C44 C44.5 Gövde derisi
C00-D48 C43-C44 C44 C44.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi
C00-D48 C43-C44 C44 C44.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi
C00-D48 C43-C44 C44 C44.8 Derinin overlapping lezyonu
C00-D48 C43-C44 C44 C44.9 Derinin malign neoplazmları, tanımlanmamış
C00-D48 C45-C49 C45 C45.0 Plevra mezotelyoması
C00-D48 C45-C49 C45 C45.1 Periton mezotelyoması
C00-D48 C45-C49 C45 C45.2 Perikard mezotelyoması
C00-D48 C45-C49 C45 C45.7 Mezotelyom, diğer bölgelerin
C00-D48 C45-C49 C45 C45.9 Mezotelyom, tanımlanmamış
C00-D48 C45-C49 C46 C46.0 Kaposi sarkomu, deri
C00-D48 C45-C49 C46 C46.1 Kaposi sarkomu, yumuşak doku
C00-D48 C45-C49 C46 C46.2 Kaposi sarkomu, damak
C00-D48 C45-C49 C46 C46.3 Kaposi sarkomu, lenf bezleri
C00-D48 C45-C49 C46 C46.7 Kaposi sarkomu, diğer bölgelerin
C00-D48 C45-C49 C46 C46.8 Kaposi sarkomu, birden fazla organın
C00-D48 C45-C49 C46 C46.9 Kaposi sarkomu, tanımlanmamış
C00-D48 C45-C49 C47 C47.0 Baş, yüz ve boyun periferik sinirleri
C00-D48 C45-C49 C47 C47.1 Omuz dahil üst ekstremite periferik sinirleri
C00-D48 C45-C49 C47 C47.2 Kalça dahil alt ekstremite periferik sinirleri
C00-D48 C45-C49 C47 C47.3 Toraks periferik sinirleri
C00-D48 C45-C49 C47 C47.4 Karın periferik sinirleri
C00-D48 C45-C49 C47 C47.5 Pelvis periferik sinirleri
C00-D48 C45-C49 C47 C47.6 Gövde periferik sinirleri, tanımlanmamış
C00-D48 C45-C49 C47 C47.8 Periferik sinirler ve otonom sinir sisteminin overlapping lezyonu
C00-D48 C45-C49 C47 C47.9 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi, tanımlanmamış
C00-D48 C45-C49 C48 C48.0 Retroperiton
C00-D48 C45-C49 C48 C48.1 Peritonun tanımlanmış kısımları
C00-D48 C45-C49 C48 C48.2 Periton, tanımlanmamış
C00-D48 C45-C49 C48 C48.8 Retroperiton ve peritonun overlapping lezyonları
C00-D48 C45-C49 C49 C49.0 Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu
C00-D48 C45-C49 C49 C49.1 Omuz dahil üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu
C00-D48 C45-C49 C49 C49.2 Kalça dahil alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu
C00-D48 C45-C49 C49 C49.3 Toraks bağ ve yumuşak dokusu
C00-D48 C45-C49 C49 C49.4 Karın bağ ve yumuşak dokusu
C00-D48 C45-C49 C49 C49.5 Pelvis bağ ve yumuşak dokusu
C00-D48 C45-C49 C49 C49.6 Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış
C00-D48 C45-C49 C49 C49.8 Bağ dokusu ve yumuşak dokunun overlapping lezyonu
C00-D48 C45-C49 C49 C49.9 Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış
C00-D48 C50-C50 C50 C50.0 Meme ucu ve areola
C00-D48 C50-C50 C50 C50.1 Meme merkezi kısmı
C00-D48 C50-C50 C50 C50.2 Meme üst iç kadranı
C00-D48 C50-C50 C50 C50.3 Meme alt iç kadranı
C00-D48 C50-C50 C50 C50.4 Meme üst dış kadranı
C00-D48 C50-C50 C50 C50.5 Meme alt dış kadranı
C00-D48 C50-C50 C50 C50.6 Meme koltuk altı kuyruğu
C00-D48 C50-C50 C50 C50.8 Memenin overlapping lezyonu
C00-D48 C50-C50 C50 C50.9 Meme, tanımlanmamış
C00-D48 C51-C58 C51 C51.0 Labium majus
C00-D48 C51-C58 C51 C51.1 Labium minüs
C00-D48 C51-C58 C51 C51.2 Klitoris
C00-D48 C51-C58 C51 C51.8 Vulvanın overlapping lezyonu
C00-D48 C51-C58 C51 C51.9 Vulva, tanımlanmamış
C00-D48 C51-C58 C52 C52 Vajina malign neoplazmı
C00-D48 C51-C58 C53 C53.0 Endoserviks
C00-D48 C51-C58 C53 C53.1 Egzoserviks
C00-D48 C51-C58 C53 C53.8 Serviks uterinin overlapping lezyonu
C00-D48 C51-C58 C53 C53.9 Serviks uteri, tanımlanmamış
C00-D48 C51-C58 C54 C54.0 İstmus uteri
C00-D48 C51-C58 C54 C54.1 Endometriyum
C00-D48 C51-C58 C54 C54.2 Miyometriyum
C00-D48 C51-C58 C54 C54.3 Fundus uteri
C00-D48 C51-C58 C54 C54.8 Korpus uterinin overlapping lezyonu
C00-D48 C51-C58 C54 C54.9 Korpus uteri, tanımlanmamış
C00-D48 C51-C58 C55 C55 Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım
C00-D48 C51-C58 C56 C56 Over malign neoplazmı
C00-D48 C51-C58 C57 C57.0 Fallop tüpü
C00-D48 C51-C58 C57 C57.1 Geniş bağ
C00-D48 C51-C58 C57 C57.2 Yuvarlak bağ
C00-D48 C51-C58 C57 C57.3 Parametrium
C00-D48 C51-C58 C57 C57.4 Uterin adneksler, tanımlanmamış
C00-D48 C51-C58 C57 C57.7 Kadın genital organları, diğer, tanımlanmış
C00-D48 C51-C58 C57 C57.8 Kadın genital organlarının overlapping lezyonu
C00-D48 C51-C58 C57 C57.9 Kadın genital organı, tanımlanmamış
C00-D48 C51-C58 C58 C58 Plasenta malign neoplazmı
C00-D48 C60-C63 C60 C60.0 Sünnet derisi
C00-D48 C60-C63 C60 C60.1 Penis glansı
C00-D48 C60-C63 C60 C60.2 Penis gövdesi
C00-D48 C60-C63 C60 C60.8 Penisin overlapping lezyonu
C00-D48 C60-C63 C60 C60.9 Penis, tanımlanmamış
C00-D48 C60-C63 C61 C61 Prostat malign neoplazmı
C00-D48 C60-C63 C62 C62.0 İnmemiş testis
C00-D48 C60-C63 C62 C62.1 İnmiş testis
C00-D48 C60-C63 C62 C62.9 Testis, tanımlanmamış
C00-D48 C60-C63 C63 C63.0 Epididimis
C00-D48 C60-C63 C63 C63.1 Spermatik kordan
C00-D48 C60-C63 C63 C63.2 Skrotum
C00-D48 C60-C63 C63 C63.7 Erkek genital organları, diğer tanımlanmış
C00-D48 C60-C63 C63 C63.8 Erkek genital organlarının overlapping lezyonu
C00-D48 C60-C63 C63 C63.9 Erkek genital organı, tanımlanmamış
C00-D48 C64-C68 C64 C64 Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç
C00-D48 C64-C68 C65 C65 Renal pelvis malign neoplazmı
C00-D48 C64-C68 C66 C66 Üreter malign neoplazmı
C00-D48 C64-C68 C67 C67.0 Mesane trigonu
C00-D48 C64-C68 C67 C67.1 Mesane tavanı
C00-D48 C64-C68 C67 C67.2 Mesane yan duvarı
C00-D48 C64-C68 C67 C67.3 Mesane ön duvarı
C00-D48 C64-C68 C67 C67.4 Mesane arka duvarı
C00-D48 C64-C68 C67 C67.5 Mesane boynu
C00-D48 C64-C68 C67 C67.6 Üreterik orifis
C00-D48 C64-C68 C67 C67.7 Urakus
C00-D48 C64-C68 C67 C67.8 Mesanenin overlapping lezyonu
C00-D48 C64-C68 C67 C67.9 Mesane, tanımlanmamış
C00-D48 C64-C68 C68 C68.0 Üretra
C00-D48 C64-C68 C68 C68.1 Paraüretral gland
C00-D48 C64-C68 C68 C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu
C00-D48 C64-C68 C68 C68.9 Üriner organ, tanımlanmamış
C00-D48 C69-C72 C69 C69.0 Konjunktiva
C00-D48 C69-C72 C69 C69.1 Kornea
C00-D48 C69-C72 C69 C69.2 Retina
C00-D48 C69-C72 C69 C69.3 Koroid
C00-D48 C69-C72 C69 C69.4 Siliyer cisim
C00-D48 C69-C72 C69 C69.5 Göz yaşı bezi ve kanalı
C00-D48 C69-C72 C69 C69.6 Orbita
C00-D48 C69-C72 C69 C69.8 Göz ve eklentileri overlapping lezyonu
C00-D48 C69-C72 C69 C69.9 Göz, tanımlanmamış
C00-D48 C69-C72 C70 C70.0 Cerebral meninksler
C00-D48 C69-C72 C70 C70.1 Spinal meninksler
C00-D48 C69-C72 C70 C70.9 Meninksler, tanımlanmamış
C00-D48 C69-C72 C71 C71.0 Beyin, loblar ve ventriküller hariç
C00-D48 C69-C72 C71 C71.1 Frontal lop
C00-D48 C69-C72 C71 C71.2 Temporal lop
C00-D48 C69-C72 C71 C71.3 Pariyetal lop
C00-D48 C69-C72 C71 C71.4 Oksipital lop
C00-D48 C69-C72 C71 C71.5 Serebral ventriküller
C00-D48 C69-C72 C71 C71.6 Serebellum
C00-D48 C69-C72 C71 C71.7 Beyin sapı
C00-D48 C69-C72 C71 C71.8 Beyin overlapping lezyonu
C00-D48 C69-C72 C71 C71.9 Beyin, tanımlanmamış
C00-D48 C69-C72 C72 C72.0 Omurilik
C00-D48 C69-C72 C72 C72.1 Kauda ekina
C00-D48 C69-C72 C72 C72.2 Koku siniri
C00-D48 C69-C72 C72 C72.3 Optik sinir
C00-D48 C69-C72 C72 C72.4 İşitme siniri
C00-D48 C69-C72 C72 C72.5 Kafa sinirleri, diğer ve tanımlanmamış
C00-D48 C69-C72 C72 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının overlapping lezyonu
C00-D48 C69-C72 C72 C72.9 Merkezi sinir sistemi, tanımlanmamış
C00-D48 C73-C75 C73 C73 Tiroid bez malign neoplazmı
C00-D48 C73-C75 C74 C74.0 Adrenal bez korteksi
C00-D48 C73-C75 C74 C74.1 Adrenal bez medüllası
C00-D48 C73-C75 C74 C74.9 Adrenal bez, tanımlanmamış
C00-D48 C73-C75 C75 C75.0 Paratiroid bez
C00-D48 C73-C75 C75 C75.1 Hipofiz bezi
C00-D48 C73-C75 C75 C75.2 Kraniyofarengeal kese
C00-D48 C73-C75 C75 C75.3 Pineal bez
C00-D48 C73-C75 C75 C75.4 Karotid cisim
C00-D48 C73-C75 C75 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonlar
C00-D48 C73-C75 C75 C75.8 Birden fazla bez tutulumu, tanımlanmamış
C00-D48 C73-C75 C75 C75.9 Endokrin gland, tanımlanmamış
C00-D48 C76-C80 C76 C76.0 Baş, yüz ve boyun
C00-D48 C76-C80 C76 C76.1 Toraks
C00-D48 C76-C80 C76 C76.2 Karın
C00-D48 C76-C80 C76 C76.3 Pelvis
C00-D48 C76-C80 C76 C76.4 Üst ekstremite
C00-D48 C76-C80 C76 C76.5 Alt ekstremite
C00-D48 C76-C80 C76 C76.7 Yetersiz tanımlanmış bölgeler, diğer
C00-D48 C76-C80 C76 C76.8 Diğer ve yetersiz tanımlanmış bölgelerin overlapping lezyonu
C00-D48 C76-C80 C77 C77.0 Baş, yüz ve boyun lenf bezleri
C00-D48 C76-C80 C77 C77.1 Intratorasik lenf bezleri
C00-D48 C76-C80 C77 C77.2 Karın-içi lenf bezleri
C00-D48 C76-C80 C77 C77.3 Koltuk altı ve kol lenf bezleri
C00-D48 C76-C80 C77 C77.4 Inguinal ve bacak lenf bezleri
C00-D48 C76-C80 C77 C77.5 Pelvis içi lenf bezleri
C00-D48 C76-C80 C77 C77.8 Mulptipl bölgelerin lenf bezleri
C00-D48 C76-C80 C77 C77.9 Lenf bezi, tanımlanmamış
C00-D48 C76-C80 C78 C78.0 Akciğer sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C78 C78.1 Mediasten sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C78 C78.2 Plevra sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C78 C78.3 Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış
C00-D48 C76-C80 C78 C78.4 İnce barsak sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C78 C78.5 Kalın barsak ve rektum sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C78 C78.6 Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C78 C78.7 Karaciğer sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C78 C78.8 Diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.0 Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.1 Mesane ve diğer ve tanımlanmamış idrar organların sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.2 Deri sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.3 Beyin ve beyin meninkslerin sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.4 Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.5 Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.6 Over sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.7 Adrenal bez sekonder malign neoplazmı
C00-D48 C76-C80 C79 C79.8 Sekonder malign neoplazmlar, diğer tanımlanmış bölgelerin
C00-D48 C76-C80 C80 C80 Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş
C00-D48 C81-C96 C81 C81.0 Lenfositik predominans
C00-D48 C81-C96 C81 C81.1 Noduler skleroz
C00-D48 C81-C96 C81 C81.2 Karma hücreli
C00-D48 C81-C96 C81 C81.3 Lenfositten fakir
C00-D48 C81-C96 C81 C81.7 Hodgkin hastalığı, diğer
C00-D48 C81-C96 C81 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C82 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler
C00-D48 C81-C96 C82 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler
C00-D48 C81-C96 C82 C82.2 Büyük hücreli, foliküler
C00-D48 C81-C96 C82 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
C00-D48 C81-C96 C82 C82.9 Foliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C83 C83.0 Küçük hücreli (yaygın)
C00-D48 C81-C96 C83 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın)
C00-D48 C81-C96 C83 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın)
C00-D48 C81-C96 C83 C83.3 Büyük hücreli (yaygın)
C00-D48 C81-C96 C83 C83.4 İmmünoblastik (yaygın)
C00-D48 C81-C96 C83 C83.5 Lenfoblastik (yaygın)
C00-D48 C81-C96 C83 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın)
C00-D48 C81-C96 C83 C83.7 Burkitt lenfoma
C00-D48 C81-C96 C83 C83.8 Diffüz non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
C00-D48 C81-C96 C83 C83.9 Diffüz non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C84 C84.0 Mikozis fungoides
C00-D48 C81-C96 C84 C84.1 Sézary hastalığı
C00-D48 C81-C96 C84 C84.2 T-zone lenfoma
C00-D48 C81-C96 C84 C84.3 Lenfoepiteloid lenfoma
C00-D48 C81-C96 C84 C84.4 Periferik T-hücreli lenfoma
C00-D48 C81-C96 C84 C84.5 T-hücreli diğer ve tanımlanmamış lenfomalar
C00-D48 C81-C96 C85 C85.0 Lenfosarkom
C00-D48 C81-C96 C85 C85.1 B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C85 C85.7 Non-Hodgkin lenfomanın diğer tanımlanmış tipleri
C00-D48 C81-C96 C85 C85.9 Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip
C00-D48 C81-C96 C88 C88.0 Waldenström makroglobulinemi
C00-D48 C81-C96 C88 C88.1 Alfa ağır zincir hastalığı
C00-D48 C81-C96 C88 C88.2 Gama ağır zincir hastalığı
C00-D48 C81-C96 C88 C88.3 İmmünoproliferatif ince barsak hastalığı
C00-D48 C81-C96 C88 C88.7 Malign immünoproliferatif diğer hastalıklar
C00-D48 C81-C96 C88 C88.9 Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C90 C90.0 Multipl miyelom
C00-D48 C81-C96 C90 C90.1 Plazma hücreli lösemi
C00-D48 C81-C96 C90 C90.2 Plazmasitom, ekstramedüller
C00-D48 C81-C96 C91 C91.0 Akut lenfoblastik lösemi
C00-D48 C81-C96 C91 C91.1 Kronik lenfositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C91 C91.2 Subakut lenfositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C91 C91.3 Prolenfositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C91 C91.4 Saçlı hücreli lösemi
C00-D48 C81-C96 C91 C91.5 Adult T-hücreli lösemi
C00-D48 C81-C96 C91 C91.7 Lenfoid diğer lösemiler
C00-D48 C81-C96 C91 C91.9 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C92 C92.0 Akut miyeloid lösemi
C00-D48 C81-C96 C92 C92.1 Kronik miyeloid lösemi
C00-D48 C81-C96 C92 C92.2 Subakut miyeloid lösemi
C00-D48 C81-C96 C92 C92.3 Miyeloid sarkoma
C00-D48 C81-C96 C92 C92.4 Akut promiyelositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C92 C92.5 Akut miyelomonositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C92 C92.7 Miyeloid diğer lösemiler
C00-D48 C81-C96 C92 C92.9 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C93 C93.0 Akut monositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C93 C93.1 Kronik monositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C93 C93.2 Subakut monositik lösemi
C00-D48 C81-C96 C93 C93.7 Monositik diğer lösemiler
C00-D48 C81-C96 C93 C93.9 Monositik lösemi, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C94 C94.0 Akut eritremi ve eritrolösemi
C00-D48 C81-C96 C94 C94.1 Kronik eritremi
C00-D48 C81-C96 C94 C94.2 Akut megakaryoblastik lösemi
C00-D48 C81-C96 C94 C94.3 Mast hücreli lösemi
C00-D48 C81-C96 C94 C94.4 Akut panmiyeloz
C00-D48 C81-C96 C94 C94.5 Akut miyelofibroz
C00-D48 C81-C96 C94 C94.7 Lösemiler, diğer, tanımlanmış
C00-D48 C81-C96 C95 C95.0 Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C00-D48 C81-C96 C95 C95.1 Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C00-D48 C81-C96 C95 C95.2 Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli
C00-D48 C81-C96 C95 C95.7 Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer
C00-D48 C81-C96 C95 C95.9 Lösemi, tanımlanmamış
C00-D48 C81-C96 C96 C96.0 Letterer-Siwe hastalığı
C00-D48 C81-C96 C96 C96.1 Malign histiyositosis
C00-D48 C81-C96 C96 C96.2 Malign mast hücreli tümör
C00-D48 C81-C96 C96 C96.3 Gerçek histiyositik lenfoma
C00-D48 C81-C96 C96 C96.7 Lenfoid, hematopoyetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış malign neoplazmları
C00-D48 C81-C96 C96 C96.9 Lenfoid, hematopoyetik ve ilgili dokuların tanımlanmamış malign neoplazmları
C00-D48 C97-C97 C97 C97 Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmı
C00-D48 D00-D09 D00 D00.0 Dudak, ağız boşluğu ve farenks
C00-D48 D00-D09 D00 D00.1 Özefagus
C00-D48 D00-D09 D00 D00.2 Mide
C00-D48 D00-D09 D01 D01.0 Kolon
C00-D48 D00-D09 D01 D01.1 Rektosigmoid bağlantı
C00-D48 D00-D09 D01 D01.2 Rektum
C00-D48 D00-D09 D01 D01.3 Anüs ve anal kanal
C00-D48 D00-D09 D01 D01.4 Barsak, diğer ve tanımlanmamış kısımları
C00-D48 D00-D09 D01 D01.5 Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları
C00-D48 D00-D09 D01 D01.7 Sindirim organları, diğer, tanımlanmış
C00-D48 D00-D09 D01 D01.9 Sindirim organı, tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D02 D02.0 Larenks
C00-D48 D00-D09 D02 D02.1 Trake
C00-D48 D00-D09 D02 D02.2 Bronş ve akciğer
C00-D48 D00-D09 D02 D02.3 Solunum sistemi, diğer kısımları
C00-D48 D00-D09 D02 D02.4 Solunum sistemi, tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D03 D03.0 Dudak melanoma in situ
C00-D48 D00-D09 D03 D03.1 Kantus dahil göz kapağı melanoma in situsu
C00-D48 D00-D09 D03 D03.2 Kulak ve dış kulak yolu melanoma in situsu
C00-D48 D00-D09 D03 D03.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısmının melanoma in situsu
C00-D48 D00-D09 D03 D03.4 Kafa derisi ve boyun melanoma in situsu
C00-D48 D00-D09 D03 D03.5 Gövde melanoma in situsu
C00-D48 D00-D09 D03 D03.6 Omuz dahil üst ekstremite melanoma in situsu
C00-D48 D00-D09 D03 D03.7 Kalça dahil alt ekstremite melanoma in situsu
C00-D48 D00-D09 D03 D03.8 Melanoma in situ, diğer bölgelerin
C00-D48 D00-D09 D03 D03.9 Melanoma in situ, tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D04 D04.0 Dudak derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.1 Kantus dahil göz kapağı derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.2 Kulak ve dış kulak yolunun derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.3 Yüz, diğer ve tanımlanmamış kısmının derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.4 Kafa ve boyun derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.5 Gövde derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi
C00-D48 D00-D09 D04 D04.8 Deri, diğer bölgelerin
C00-D48 D00-D09 D04 D04.9 Deri, tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D05 D05.0 Lobuler karsinoma in situ
C00-D48 D00-D09 D05 D05.1 İntraduktal karsinoma in situ
C00-D48 D00-D09 D05 D05.7 Meme karsinoma in situsu, diğer
C00-D48 D00-D09 D05 D05.9 Meme karsinoma in situsu, tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D06 D06.0 Endoserviks
C00-D48 D00-D09 D06 D06.1 Egzoserviks
C00-D48 D00-D09 D06 D06.7 Serviks, diğer kısımları
C00-D48 D00-D09 D06 D06.9 Serviks, tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D07 D07.0 Endometriyum
C00-D48 D00-D09 D07 D07.1 Vulva
C00-D48 D00-D09 D07 D07.2 Vajina
C00-D48 D00-D09 D07 D07.3 Kadın genital organları, diğer ve tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D07 D07.4 Penis
C00-D48 D00-D09 D07 D07.5 Prostat
C00-D48 D00-D09 D07 D07.6 Erkek genital organları, diğer ve tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D09 D09.0 Mesane
C00-D48 D00-D09 D09 D09.1 Üriner organlar, diğer ve tanımlanmamış
C00-D48 D00-D09 D09 D09.2 Göz
C00-D48 D00-D09 D09 D09.3 Tiroid ve diğer endokrin bezler
C00-D48 D00-D09 D09 D09.7 Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış bölgelerin
C00-D48 D00-D09 D09 D09.9 Karsinoma in situ, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D10 D10.0 Dudak
C00-D48 D10-D36 D10 D10.1 Dil
C00-D48 D10-D36 D10 D10.2 Ağız tabanı
C00-D48 D10-D36 D10 D10.3 Ağız, diğer ve tanımlanmamış kısımları
C00-D48 D10-D36 D10 D10.4 Tonsil
C00-D48 D10-D36 D10 D10.5 Orofarenks, diğer kısımları
C00-D48 D10-D36 D10 D10.6 Nazofarenks
C00-D48 D10-D36 D10 D10.7 Hipofarenks
C00-D48 D10-D36 D10 D10.9 Farenks, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D11 D11.0 Parotid bez
C00-D48 D10-D36 D11 D11.7 Ana tükrük bezleri, diğer
C00-D48 D10-D36 D11 D11.9 Ana tükrük bezi, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D12 D12.0 Çekum
C00-D48 D10-D36 D12 D12.1 Apandis
C00-D48 D10-D36 D12 D12.2 Çıkan kolon
C00-D48 D10-D36 D12 D12.3 Transvers kolon
C00-D48 D10-D36 D12 D12.4 İnen kolon
C00-D48 D10-D36 D12 D12.5 Sigmoid kolon
C00-D48 D10-D36 D12 D12.6 Kolon, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D12 D12.7 Rektosigmoid bağlantı
C00-D48 D10-D36 D12 D12.8 Rektum
C00-D48 D10-D36 D12 D12.9 Anüs ve anal kanal
C00-D48 D10-D36 D13 D13.0 Özefagus
C00-D48 D10-D36 D13 D13.1 Mide
C00-D48 D10-D36 D13 D13.2 Duodenum
C00-D48 D10-D36 D13 D13.3 İnce barsak, diğer ve tanımlanmamış kısımları
C00-D48 D10-D36 D13 D13.4 Karaciğer
C00-D48 D10-D36 D13 D13.6 Pankreas
C00-D48 D10-D36 D13 D13.7 Endokrin pankreas
C00-D48 D10-D36 D13 D13.9 Sindirim sisteminin yetersiz tanımlanmış bölgeleri
C00-D48 D10-D36 D14 D14.0 Orta kulak, burun boşluğu ve sinüsler
C00-D48 D10-D36 D14 D14.1 Larenks
C00-D48 D10-D36 D14 D14.2 Trake
C00-D48 D10-D36 D14 D14.3 Bronş ve akciğer
C00-D48 D10-D36 D14 D14.4 Solunum sistemi, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D15 D15.0 Timüs
C00-D48 D10-D36 D15 D15.1 Kalp
C00-D48 D10-D36 D15 D15.2 Mediyasten
C00-D48 D10-D36 D15 D15.7 Intratorasik diğer, tanımlanmış organlar
C00-D48 D10-D36 D15 D15.9 Intratorasik tanımlanmamış organ
C00-D48 D10-D36 D16 D16.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula
C00-D48 D10-D36 D16 D16.1 Üst ekstremite kısa kemikleri
C00-D48 D10-D36 D16 D16.2 Alt eksremite uzun kemikleri
C00-D48 D10-D36 D16 D16.3 Alt eksremite kısa kemikleri
C00-D48 D10-D36 D16 D16.4 Kafa ve yüz kemikleri
C00-D48 D10-D36 D16 D16.5 Alt çene kemiği
C00-D48 D10-D36 D16 D16.6 Omurga kemikleri
C00-D48 D10-D36 D16 D16.7 Kaburgalar, sternum ve klavikulalar
C00-D48 D10-D36 D16 D16.8 Pelvis kemikler, sakrum ve koksiks
C00-D48 D10-D36 D16 D16.9 Kemik ve eklem kıkırdağı, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D17 D17.0 Benign lipomatöz neoplazm; baş, yüz ve boyun deri ve deri altı dokusu
C00-D48 D10-D36 D17 D17.1 Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve deri altı dokusu
C00-D48 D10-D36 D17 D17.2 Benign lipomatöz neoplazm, ekstremite deri ve deri altı dokusunun
C00-D48 D10-D36 D17 D17.3 Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin deri ve deri altı dokusunun
C00-D48 D10-D36 D17 D17.4 Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların
C00-D48 D10-D36 D17 D17.5 Benign lipomatöz neoplazm, karın içi organların
C00-D48 D10-D36 D17 D17.6 Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kordon
C00-D48 D10-D36 D17 D17.7 Benign lipomatöz neoplazm, diğer bölgelerin
C00-D48 D10-D36 D17 D17.9 Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D18 D18.0 Hemanjiyom, herhangi bir yerde
C00-D48 D10-D36 D18 D18.1 Lenfanjiyom, herhangi bir yerde
C00-D48 D10-D36 D19 D19.0 Plevranın mezotelyal dokusu
C00-D48 D10-D36 D19 D19.1 Peritonun mezotelyal dokusu
C00-D48 D10-D36 D19 D19.7 Mezotelyal doku, diğer bölgelerin
C00-D48 D10-D36 D19 D19.9 Mezotelyal doku, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D20 D20.0 Retroperiton
C00-D48 D10-D36 D20 D20.1 Periton
C00-D48 D10-D36 D21 D21.0 Baş, yüz ve boyun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular
C00-D48 D10-D36 D21 D21.1 Omuz dahil üst ekstremite bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular
C00-D48 D10-D36 D21 D21.2 Kalça dahil alt ekstremite bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular
C00-D48 D10-D36 D21 D21.3 Göğüs bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular
C00-D48 D10-D36 D21 D21.4 Karın bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular
C00-D48 D10-D36 D21 D21.5 Pelvis bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular
C00-D48 D10-D36 D21 D21.6 Gövde bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D21 D21.9 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D22 D22.0 Dudak melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.1 Kantus dahil göz kapağı melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.2 Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.4 Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.5 Gövde melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.6 Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.7 Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü
C00-D48 D10-D36 D22 D22.9 Melanositik nevüs, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D23 D23.0 Dudak derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.1 Kantus dahil göz kapağı derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.4 Kafa ve boyun derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.5 Gövde derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi
C00-D48 D10-D36 D23 D23.9 Deri, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D24 D24 Meme benign neoplazmı
C00-D48 D10-D36 D25 D25.0 Uterusun submuköz leyomiyomu
C00-D48 D10-D36 D25 D25.1 Uterusun intramural leyomiyomu
C00-D48 D10-D36 D25 D25.2 Uterusun subserozal leyomiyomu
C00-D48 D10-D36 D25 D25.9 Uterus leyomiyomu, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D26 D26.0 Serviks uteri
C00-D48 D10-D36 D26 D26.1 Korpus uteri
C00-D48 D10-D36 D26 D26.7 Uterusun diğer kısımları
C00-D48 D10-D36 D26 D26.9 Uterus, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D27 D27 Over benign neoplazmı
C00-D48 D10-D36 D28 D28.0 Vulva
C00-D48 D10-D36 D28 D28.1 Vajina
C00-D48 D10-D36 D28 D28.2 Uterin tüpler ve ligamentler
C00-D48 D10-D36 D28 D28.7 Kadın genital organı, diğer, tanımlanmış
C00-D48 D10-D36 D28 D28.9 Kadın genital organı, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D29 D29.0 Penis
C00-D48 D10-D36 D29 D29.1 Prostat
C00-D48 D10-D36 D29 D29.2 Testis
C00-D48 D10-D36 D29 D29.3 Epididimis
C00-D48 D10-D36 D29 D29.4 Skrotum
C00-D48 D10-D36 D29 D29.7 Erkek genital organları, diğer
C00-D48 D10-D36 D29 D29.9 Erkek genital organı, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D30 D30.0 Böbrek
C00-D48 D10-D36 D30 D30.1 Renal pelvis
C00-D48 D10-D36 D30 D30.2 Üreter
C00-D48 D10-D36 D30 D30.3 Mesane
C00-D48 D10-D36 D30 D30.4 Üretra
C00-D48 D10-D36 D30 D30.7 Diğer üriner organlar
C00-D48 D10-D36 D30 D30.9 Üriner organ, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D31 D31.0 Konjunktiva
C00-D48 D10-D36 D31 D31.1 Kornea
C00-D48 D10-D36 D31 D31.2 Retina
C00-D48 D10-D36 D31 D31.3 Koroid
C00-D48 D10-D36 D31 D31.4 Siliyer cisim
C00-D48 D10-D36 D31 D31.5 Göz yaşı bezi ve kanalı
C00-D48 D10-D36 D31 D31.6 Orbita, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D31 D31.9 Göz, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D32 D32.0 Cerebral meninksler
C00-D48 D10-D36 D32 D32.1 Spinal meninksler
C00-D48 D10-D36 D32 D32.9 Meninksler, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D33 D33.0 Beyin, supratentoryal
C00-D48 D10-D36 D33 D33.1 Beyin, infratentoryal
C00-D48 D10-D36 D33 D33.2 Beyin, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D33 D33.3 Kafa sinirleri
C00-D48 D10-D36 D33 D33.4 Omurilik
C00-D48 D10-D36 D33 D33.7 Merkezi sinir sistemi diğer tanımlanmış kısımları
C00-D48 D10-D36 D33 D33.9 Merkezi sinir sistemi, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D34 D34 Tiroid bez benign neoplazmı
C00-D48 D10-D36 D35 D35.0 Adrenal bez
C00-D48 D10-D36 D35 D35.1 Paratiroid bez
C00-D48 D10-D36 D35 D35.2 Hipofiz bezi
C00-D48 D10-D36 D35 D35.3 Kraniyofarenks kanal
C00-D48 D10-D36 D35 D35.4 Pineal bez
C00-D48 D10-D36 D35 D35.5 Karotid cismi
C00-D48 D10-D36 D35 D35.6 Aort cismi ve diğer paragangliyonlar
C00-D48 D10-D36 D35 D35.7 Endokrin gland, diğer, tanımlanmış
C00-D48 D10-D36 D35 D35.8 Birden fazla bez tutulumu
C00-D48 D10-D36 D35 D35.9 Endokrin gland, tanımlanmamış
C00-D48 D10-D36 D36 D36.0 Lenf bezleri
C00-D48 D10-D36 D36 D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi
C00-D48 D10-D36 D36 D36.7 Tanımlanmış diğer bölgeler
C00-D48 D10-D36 D36 D36.9 Benign neoplazm, tanımlanmamış bölgelerin
C00-D48 D37-D48 D37 D37.0 Dudak, ağız boşluğu ve farenks
C00-D48 D37-D48 D37 D37.1 Mide
C00-D48 D37-D48 D37 D37.2 İnce barsak
C00-D48 D37-D48 D37 D37.3 Appendiks
C00-D48 D37-D48 D37 D37.4 Kolon
C00-D48 D37-D48 D37 D37.5 Rektum
C00-D48 D37-D48 D37 D37.6 Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları
C00-D48 D37-D48 D37 D37.7 Sindirim organları, diğer
C00-D48 D37-D48 D37 D37.9 Sindirim organı, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D38 D38.0 Larenks
C00-D48 D37-D48 D38 D38.1 Trakea, bronş ve akciğer
C00-D48 D37-D48 D38 D38.2 Plevra
C00-D48 D37-D48 D38 D38.3 Mediyasten
C00-D48 D37-D48 D38 D38.4 Timüs
C00-D48 D37-D48 D38 D38.5 Solunum organları, diğer
C00-D48 D37-D48 D38 D38.6 Solunum organları, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D39 D39.0 Uterus
C00-D48 D37-D48 D39 D39.1 Overler
C00-D48 D37-D48 D39 D39.2 Plasenta
C00-D48 D37-D48 D39 D39.7 Kadın genital organları, diğer
C00-D48 D37-D48 D39 D39.9 Kadın genital organı, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D40 D40.0 Prostat
C00-D48 D37-D48 D40 D40.1 Testis
C00-D48 D37-D48 D40 D40.7 Erkek genital organları, diğer
C00-D48 D37-D48 D40 D40.9 Erkek genital organı, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D41 D41.0 Böbrek
C00-D48 D37-D48 D41 D41.1 Renal pelvis
C00-D48 D37-D48 D41 D41.2 Üreter
C00-D48 D37-D48 D41 D41.3 Üretra
C00-D48 D37-D48 D41 D41.4 Mesane
C00-D48 D37-D48 D41 D41.7 Üriner organ, diğer
C00-D48 D37-D48 D41 D41.9 Üriner organ, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D42 D42.0 Serebral meninksler
C00-D48 D37-D48 D42 D42.1 Spinal meninksler
C00-D48 D37-D48 D42 D42.9 Meninksler, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D43 D43.0 Beyin, supratentoryal
C00-D48 D37-D48 D43 D43.1 Beyin, infratentoryal
C00-D48 D37-D48 D43 D43.2 Beyin, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D43 D43.3 Kafa sinirleri
C00-D48 D37-D48 D43 D43.4 Omurilik
C00-D48 D37-D48 D43 D43.7 Merkezi sinir sistemi diğer tanımlanmış kısımları
C00-D48 D37-D48 D43 D43.9 Merkezi sinir sistemi, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D44 D44.0 Tiroid bezi
C00-D48 D37-D48 D44 D44.1 Adrenal bez
C00-D48 D37-D48 D44 D44.2 Paratiroid bez
C00-D48 D37-D48 D44 D44.3 Hipofiz bezi
C00-D48 D37-D48 D44 D44.4 Kraniyofarenks kanal
C00-D48 D37-D48 D44 D44.5 Pineal bez
C00-D48 D37-D48 D44 D44.6 Karotid cismi
C00-D48 D37-D48 D44 D44.7 Aort cismi ve diğer paragangliyonlar
C00-D48 D37-D48 D44 D44.8 Birden fazla bez tutulumu
C00-D48 D37-D48 D44 D44.9 Endokrin gland, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D45 D45 Polisitemi vera
C00-D48 D37-D48 D46 D46.0 İnatçı refrakter anemi, sideroblastlar olmadan
C00-D48 D37-D48 D46 D46.1 İnatçı refrakter anemi, sideroblastlarla birlikte
C00-D48 D37-D48 D46 D46.2 İnatçı refrakter anemi, blastlar baskın
C00-D48 D37-D48 D46 D46.3 İnatçı refrakter anemi, transformasyonla birlikte, blastlar baskın
C00-D48 D37-D48 D46 D46.4 İnatçı refrakter anemi, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D46 D46.7 Miyelodisplastik diğer sendromlar
C00-D48 D37-D48 D46 D46.9 Miyelodisplastik tanımlanmamış sendrom
C00-D48 D37-D48 D47 D47.0 Histiyositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz ve bilinmeyen davranışlı
C00-D48 D37-D48 D47 D47.1 Kronik miyeloproliferatif hastalık
C00-D48 D37-D48 D47 D47.2 Monoklonal gammopati
C00-D48 D37-D48 D47 D47.3 Esansiyel (hemorajik) trombositemi
C00-D48 D37-D48 D47 D47.7 Lenfoid, hematopoyetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmları
C00-D48 D37-D48 D47 D47.9 Lenfoid, hematopoyetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neplazmları, tanımlanmamış
C00-D48 D37-D48 D48 D48.0 Kemik ve eklem kıkırdağı
C00-D48 D37-D48 D48 D48.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak doku
C00-D48 D37-D48 D48 D48.2 Periferik sinir ve otonom sinir sistemi
C00-D48 D37-D48 D48 D48.3 Retroperiton
C00-D48 D37-D48 D48 D48.4 Periton
C00-D48 D37-D48 D48 D48.5 Deri
C00-D48 D37-D48 D48 D48.6 Meme
C00-D48 D37-D48 D48 D48.7 Tanımlanmış diğer bölgeler
C00-D48 D37-D48 D48 D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış

Bir cevap yazın