ICD 10 Hastalık Kodları N Grubu Basamaklı Liste

N00-N99 N00-N08 N00 N00 Akut nefritik sendrom
N00-N99 N00-N08 N01 N01 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom
N00-N99 N00-N08 N02 N02 Tekrarlayan ve inatçı hematüri
N00-N99 N00-N08 N03 N03 Kronik nefritik sendrom
N00-N99 N00-N08 N04 N04 Nefrotik sendrom
N00-N99 N00-N08 N05 N05 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N00-N99 N00-N08 N06 N06 İzole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ile birlikte
N00-N99 N00-N08 N07 N07 Kalıtsal nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N00-N08 N08 N08.0 Glomerul bozuklukları, başka yerde sınıflanmış infeksiyon ve parazit hastalıklarında
N00-N99 N00-N08 N08 N08.1 Glomerul bozuklukları, neoplastik hastalıklarda
N00-N99 N00-N08 N08 N08.2 Glomerul bozuklukları, kan hastalıkları ve bağışıklık sistemi bozukluklarda
N00-N99 N00-N08 N08 N08.3 Glomerul bozuklukları, diyabetes mellitusda (ortak dördüncü karakter.2 ile birlikte olan)
N00-N99 N00-N08 N08 N08.4 Glomerul bozuklukları, diğer iç salgı, beslenme ve metabolizma hastalıklarında
N00-N99 N00-N08 N08 N08.5 Glomerul bozuklukları, sistemik bağ dokusu bozukluklarında
N00-N99 N00-N08 N08 N08.8 Glomerul bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N00-N99 N10-N16 N10 N10 Akut tübülo-intersitisyel nefrit
N00-N99 N10-N16 N11 N11.0 Kronik piyelonefrit, tıkanma-dışı reflü ile birlikte olan
N00-N99 N10-N16 N11 N11.1 Kronik tıkanma piyelonefriti
N00-N99 N10-N16 N11 N11.8 Kronik tübülo-intersitisyel nefrit, diğer
N00-N99 N10-N16 N11 N11.9 Kronik tübülo-intersitisyel nefrit, tanımlanmamış
N00-N99 N10-N16 N12 N12 Tübülo-intersitisyel nefrit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış
N00-N99 N10-N16 N13 N13.0 Hidronefroz, üreteropelvis bağlantı tıkanıklığıyla birlikte olan
N00-N99 N10-N16 N13 N13.1 Hidronefroz, üreter yapışıklık ile birlikte, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N10-N16 N13 N13.2 Hidronefroz, böbrek ve üreter taş tıkanıklığıyla birlikte olan
N00-N99 N10-N16 N13 N13.3 Hidronefroz, diğer ve tanımlanmamış
N00-N99 N10-N16 N13 N13.4 Hidroüreter
N00-N99 N10-N16 N13 N13.5 Üreter kıvrım ve yapışıklığı, hidronefrozsuz
N00-N99 N10-N16 N13 N13.6 Piyonefroz
N00-N99 N10-N16 N13 N13.7 Vezikoüreteral-reflüye bağlı üropati
N00-N99 N10-N16 N13 N13.8 Tıkanma ve reflü üropatileri, diğer
N00-N99 N10-N16 N13 N13.9 Tıkanma ve reflü üropatisi, tanımlanmamış
N00-N99 N10-N16 N14 N14.0 Ağrı kesici nefropatisi
N00-N99 N10-N16 N14 N14.1 Nefropati, diğer ilaçlar, tıbbi ve biyolojik maddelere bağlı
N00-N99 N10-N16 N14 N14.2 Nefropati; tanımlanmamış ilaç, tıbbi veya biyolojik maddelere bağlı
N00-N99 N10-N16 N14 N14.3 Nefropati, ağır metallere bağlı
N00-N99 N10-N16 N14 N14.4 Toksik nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N10-N16 N15 N15.0 Balkan nefropatisi
N00-N99 N10-N16 N15 N15.1 Böbrek apsesi ve perinefrik apse
N00-N99 N10-N16 N15 N15.8 Böbrek tübülo-intersitisyel hastalıkları, diğer, tanımlanmış
N00-N99 N10-N16 N15 N15.9 Böbrek tübülo-intersitisyel hastalık, tanımlanmamış
N00-N99 N10-N16 N16 N16.0 Böbrek tübülo-intersitisyel bozuklukları, başka yerde sınıflanmış infeksiyon ve parazit hastalıklarında
N00-N99 N10-N16 N16 N16.1 Böbrek tübülo-intersitisyel bozuklukları, neoplastik hastalıklarda
N00-N99 N10-N16 N16 N16.2 Böbrek tübülo-intersitisyel bozuklukları, kan hastalıkları ve immün mekanizma bozukluklarında
N00-N99 N10-N16 N16 N16.3 Böbrek tubulo-intersitisyel bozuklukları, metabolizma hastalıklarında
N00-N99 N10-N16 N16 N16.4 Böbrek tubulo-intersitisyel bozuklukları, sistemik bağ dokusu bozukluklarında
N00-N99 N10-N16 N16 N16.5 Böbrek tübülo-intersitisyel bozuklukları, transplant reddinde
N00-N99 N10-N16 N16 N16.8 Böbrek tübülo-intersitisyel bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N00-N99 N17-N19 N17 N17.0 Akut böbrek yetmezliği, tübüler nekroz ile birlikte
N00-N99 N17-N19 N17 N17.1 Akut böbrek yetmezliği, akut kortikal nekroz ile birlikte
N00-N99 N17-N19 N17 N17.2 Akut böbrek yetmezliği, medüller nekroz ile birlikte
N00-N99 N17-N19 N17 N17.8 Akut böbrek yetmezliği, diğer
N00-N99 N17-N19 N17 N17.9 Akut böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N00-N99 N17-N19 N18 N18.0 Son dönem böbrek hastalığı
N00-N99 N17-N19 N18 N18.8 Kronik böbrek yetmezliği, diğer
N00-N99 N17-N19 N18 N18.9 Kronik böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N00-N99 N17-N19 N19 N19 Böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N00-N99 N20-N23 N20 N20.0 Böbrek taşı
N00-N99 N20-N23 N20 N20.1 Üreter taşı
N00-N99 N20-N23 N20 N20.2 Böbrek taşı, üreter taşı ile birlikte
N00-N99 N20-N23 N20 N20.9 İdrar yolu taşı, tanımlanmamış
N00-N99 N20-N23 N21 N21.0 İdrar torbası taşı
N00-N99 N20-N23 N21 N21.1 Üretra taşı
N00-N99 N20-N23 N21 N21.8 Alt idrar yolu taşı, diğer
N00-N99 N20-N23 N21 N21.9 Alt idrar yolu taşı, tanımlanmamış
N00-N99 N20-N23 N22 N22.0 İdrar taş, şistozomiyazda [bilharziyaz]
N00-N99 N20-N23 N22 N22.8 İdrar yolu taşı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N00-N99 N20-N23 N23 N23 Böbrek koliği, tanımlanmamış
N00-N99 N25-N29 N25 N25.0 Böbrek osteodistrofisi
N00-N99 N25-N29 N25 N25.1 Nefrojenik diyabetes insipidus
N00-N99 N25-N29 N25 N25.8 Böbrek tübüler fonksiyon bozuklukları, diğer
N00-N99 N25-N29 N25 N25.9 Böbrek tübüler fonksiyon bozulmasına bağlı bozukluk, tanımlanmamış
N00-N99 N25-N29 N26 N26 Küçülmüş böbrek, tanımlanmamış
N00-N99 N25-N29 N27 N27.0 Küçük böbrek, tek taraflı
N00-N99 N25-N29 N27 N27.1 Küçük böbrek, iki taraflı
N00-N99 N25-N29 N27 N27.9 Küçük böbrek, tanımlanmamış
N00-N99 N25-N29 N28 N28.0 Böbrek iskemi ve enfarktüsü
N00-N99 N25-N29 N28 N28.1 Böbrek kisti, kazanılmış
N00-N99 N25-N29 N28 N28.8 Böbrek ve üreterin diğer tanımlanmış bozuklukları
N00-N99 N25-N29 N28 N28.9 Böbrek ve üreter bozuklukları, tanımlanmamış
N00-N99 N25-N29 N29 N29.0 Böbrek geç sifilizi
N00-N99 N25-N29 N29 N29.1 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış infeksiyon ve parazit hastalıklarında
N00-N99 N25-N29 N29 N29.8 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N00-N99 N30-N39 N30 N30.0 Akut sistit
N00-N99 N30-N39 N30 N30.1 İntersitisyel sistit (kronik)
N00-N99 N30-N39 N30 N30.2 Kronik sistit, diğer
N00-N99 N30-N39 N30 N30.3 Trigonit
N00-N99 N30-N39 N30 N30.4 Yayılma sistiti
N00-N99 N30-N39 N30 N30.8 Sistit, diğer
N00-N99 N30-N39 N30 N30.9 Sistit, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N31 N31.0 Baskılanmamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N30-N39 N31 N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N30-N39 N31 N31.2 Gevşek nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N30-N39 N31 N31.8 Mesanenin nöromuskuler diğer fonksiyon bozuklukları
N00-N99 N30-N39 N31 N31.9 Mesanenin nöromuskuler fonksiyon bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N32 N32.0 Mesane boynu tıkanıklığı
N00-N99 N30-N39 N32 N32.1 Vezikointestinal fistülü
N00-N99 N30-N39 N32 N32.2 Vezikal fistülü, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N30-N39 N32 N32.3 Mesane divertikülü
N00-N99 N30-N39 N32 N32.4 Mesane yırtığı, travmaya bağlı olmayan
N00-N99 N30-N39 N32 N32.8 Mesanenin diğer tanımlanmış bozuklukları
N00-N99 N30-N39 N32 N32.9 Mesane bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N33 N33.0 Tüberküloz sistit
N00-N99 N30-N39 N33 N33.8 Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N00-N99 N30-N39 N34 N34.0 Üretra apsesi
N00-N99 N30-N39 N34 N34.1 Üretrit, özgül olmayan
N00-N99 N30-N39 N34 N34.2 Üretrit, diğer
N00-N99 N30-N39 N34 N34.3 Üretral sendrom, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N35 N35.0 Travma sonrası üretra yapışıklığı
N00-N99 N30-N39 N35 N35.1 İnfeksiyon sonrası üretra yapışıklığı, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N30-N39 N35 N35.8 Üretra yapışıklığı, diğer
N00-N99 N30-N39 N35 N35.9 Üretra yapışıklık, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N36 N36.0 Üretra fistülü
N00-N99 N30-N39 N36 N36.1 Üretra divertikülü
N00-N99 N30-N39 N36 N36.2 Üretra karunkülü
N00-N99 N30-N39 N36 N36.3 Üretra mukozasının prolapsusu
N00-N99 N30-N39 N36 N36.8 Üretranın diğer tanımlanmış bozuklukları
N00-N99 N30-N39 N36 N36.9 Üretra bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N37 N37.0 Üretrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N00-N99 N30-N39 N37 N37.8 Üretra diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N00-N99 N30-N39 N39 N39.0 İdrar yolu infeksiyonu, bölge tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N39 N39.1 İnatçı proteinüri, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N39 N39.2 Ortostatik proteinüri, tanımlanmamış
N00-N99 N30-N39 N39 N39.3 Stress inkontinans
N00-N99 N30-N39 N39 N39.4 İdrar tutamama, tanımlanmış, diğer
N00-N99 N30-N39 N39 N39.8 İdrar yolunun diğer tanımlanmış bozuklukları
N00-N99 N30-N39 N39 N39.9 İdrar yolunun bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N40-N51 N40 N40 Prostat hiperplazisi
N00-N99 N40-N51 N41 N41.0 Akut prostatit
N00-N99 N40-N51 N41 N41.1 Kronik prostatit
N00-N99 N40-N51 N41 N41.2 Prostat apsesi
N00-N99 N40-N51 N41 N41.3 Prostatosistit
N00-N99 N40-N51 N41 N41.8 Prostatın inflamatuar hastalıkları, diğer
N00-N99 N40-N51 N41 N41.9 Prostatın inflamatuar hastalığı, tanımlanmamış
N00-N99 N40-N51 N42 N42.0 Prostat taşı
N00-N99 N40-N51 N42 N42.1 Prostat konjesyon ve kanaması
N00-N99 N40-N51 N42 N42.2 Prostat atrofisi
N00-N99 N40-N51 N42 N42.8 Prostatın diğer tanımlanmış bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N42 N42.9 Prostat bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N40-N51 N43 N43.0 Kistleşmiş hidrosel
N00-N99 N40-N51 N43 N43.1 Enfekte hidrosel
N00-N99 N40-N51 N43 N43.2 Hidrosel, diğer
N00-N99 N40-N51 N43 N43.3 Hidrosel, tanımlanmamış
N00-N99 N40-N51 N43 N43.4 Spermatosel
N00-N99 N40-N51 N44 N44 Testis torsiyonu
N00-N99 N40-N51 N45 N45.0 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit; apseli
N00-N99 N40-N51 N45 N45.9 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit; apsesiz
N00-N99 N40-N51 N46 N46 Erkek kısırlığı
N00-N99 N40-N51 N47 N47 Sünnet derisinin gevşekliği, fimoz ve parafimoz
N00-N99 N40-N51 N48 N48.0 Penis lökoplakisi
N00-N99 N40-N51 N48 N48.1 Balanopostit
N00-N99 N40-N51 N48 N48.2 Penisin diğer inflamatuar bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N48 N48.3 Priyapizm
N00-N99 N40-N51 N48 N48.4 Organik kaynaklı iktidarsızlık
N00-N99 N40-N51 N48 N48.5 Penis ülseri
N00-N99 N40-N51 N48 N48.6 Balanitis xerotika obliterans
N00-N99 N40-N51 N48 N48.8 Penisin diğer tanımlanmış bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N48 N48.9 Penis bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N40-N51 N49 N49.0 Vezika seminalis inflamatuar bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N49 N49.1 Sperm yolu, tunika vajinalis ve vaz deferensin inflamatuar bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N49 N49.2 Skrotumun inflamatuar bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N49 N49.8 Diğer tanımlanmış erkek genital organlarının inflamatuar bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N49 N49.9 Tanımlanmamış erkek genital organının inflamatuar bozukluğu
N00-N99 N40-N51 N50 N50.0 Testis atrofisi
N00-N99 N40-N51 N50 N50.1 Erkek genital organlarının damarsal bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N50 N50.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları
N00-N99 N40-N51 N50 N50.9 Erkek genital organlarının bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N40-N51 N51 N51.0 Prostat bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N00-N99 N40-N51 N51 N51.1 Testis ve epididimis bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N00-N99 N40-N51 N51 N51.2 Balanit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N00-N99 N40-N51 N51 N51.8 Erkek genital organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N00-N99 N60-N64 N60 N60.0 Memenin soliter kisti
N00-N99 N60-N64 N60 N60.1 Memenin yaygın kisti
N00-N99 N60-N64 N60 N60.2 Memenin fibroadenozu
N00-N99 N60-N64 N60 N60.3 Meme fibrosklerozu
N00-N99 N60-N64 N60 N60.4 Meme kanalında genişleme (ektazi)
N00-N99 N60-N64 N60 N60.8 benign meme displazileri, diğer
N00-N99 N60-N64 N60 N60.9 benign meme displazisi, tanımlanmamış
N00-N99 N60-N64 N61 N61 Memenin inflamatuar bozuklukları
N00-N99 N60-N64 N62 N62 Meme hipertrofisi
N00-N99 N60-N64 N63 N63 Memede tanımlanmamış kitle
N00-N99 N60-N64 N64 N64.0 Meme ucunun fisür ve fistülü
N00-N99 N60-N64 N64 N64.1 Memenin yağ nekrozu
N00-N99 N60-N64 N64 N64.2 Meme atrofisi
N00-N99 N60-N64 N64 N64.3 Galaktore, doğumla birlikte olmayan
N00-N99 N60-N64 N64 N64.4 Meme ağrısı
N00-N99 N60-N64 N64 N64.5 Memede diğer belirti ve bulgular
N00-N99 N60-N64 N64 N64.8 Memenin tanımlanmış diğer bozuklukları
N00-N99 N60-N64 N64 N64.9 Meme bozuklukları, tanımlanmamış
N00-N99 N70-N77 N70 N70.0 Akut salpinjit ve ooforit
N00-N99 N70-N77 N70 N70.1 Kronik salpinjit ve ooforit
N00-N99 N70-N77 N70 N70.9 Salpinjit ve ooforit, tanımlanmamış
N00-N99 N70-N77 N71 N71.0 Uterusun akut inflamatuar hastalığı
N00-N99 N70-N77 N71 N71.1 Uterusun kronik inflamatuar hastalığı
N00-N99 N70-N77 N71 N71.9 Uterusun inflamatuar hastalığı, tanımlanmamış
N00-N99 N70-N77 N72 N72 Serviks uteri inflamatuar hastalığı
N00-N99 N70-N77 N73 N73.0 Akut parametrit ve pelvik selülit
N00-N99 N70-N77 N73 N73.1 Kronik parametrit ve pelvik selülit
N00-N99 N70-N77 N73 N73.2 Parametrit ve pelvik selülit, tanımlanmamış
N00-N99 N70-N77 N73 N73.3 Kadın akut pelvik peritoniti
N00-N99 N70-N77 N73 N73.4 Kadın kronik pelvik peritoniti
N00-N99 N70-N77 N73 N73.5 Kadın pelvik peritoniti, tanımlanmamış
N00-N99 N70-N77 N73 N73.6 Kadın pelvik peritonal yapışıklıklar
N00-N99 N70-N77 N73 N73.8 Kadın pelvik inflamatuar hastalıkları, tanımlanmış, diğer
N00-N99 N70-N77 N73 N73.9 Kadın pelvik inflamatuar hastalığı, tanımlanmamış
N00-N99 N70-N77 N74 N74.0 Tüberküloz infeksiyonu, serviks uteri
N00-N99 N70-N77 N74 N74.1 Kadın tüberküloz pelvik inflamatuar hastalığı
N00-N99 N70-N77 N74 N74.2 Kadın sifilize bağlı pelvik inflamatuar hastalığı
N00-N99 N70-N77 N74 N74.3 Kadında gonokokal pelvik inflamatuar hastalığı
N00-N99 N70-N77 N74 N74.4 Kadın klamidya pelvik inflamatuar hastalığı
N00-N99 N70-N77 N74 N74.8 Kadın pelvik inflamatuar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N00-N99 N70-N77 N75 N75.0 Bartolin bezi kisti
N00-N99 N70-N77 N75 N75.1 Bartolin bezi apsesi
N00-N99 N70-N77 N75 N75.8 Bartolin bezi diğer hastalıkları
N00-N99 N70-N77 N75 N75.9 Bartolin bezi hastalığı, tanımlanmamış
N00-N99 N70-N77 N76 N76.0 Akut vajinit
N00-N99 N70-N77 N76 N76.1 Subakut ve kronik vajinit
N00-N99 N70-N77 N76 N76.2 Akut vulvit
N00-N99 N70-N77 N76 N76.3 Subakut ve kronik vulvit
N00-N99 N70-N77 N76 N76.4 Vulva apsesi
N00-N99 N70-N77 N76 N76.5 Vajen ülserasyonu
N00-N99 N70-N77 N76 N76.6 Vulva ülserasyonu
N00-N99 N70-N77 N76 N76.8 Vajen ve vulvanın tanımlanmış diğer enflamasyonları
N00-N99 N70-N77 N77 N77.0 Vulva ülserasyonu, başka yerde sınıflanmış infeksiyon ve parazit hastalıklarında
N00-N99 N70-N77 N77 N77.1 Vajinit, vulvit ve vulvovajinit, başka yerde sınıflanmış infeksiyon ve parazit hastalıklarında
N00-N99 N70-N77 N77 N77.8 Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N00-N99 N80-N98 N80 N80.0 Endometrioz, uterus
N00-N99 N80-N98 N80 N80.1 Endometriyoz, yumurtalık
N00-N99 N80-N98 N80 N80.2 Endometriyoz, fallop borusu
N00-N99 N80-N98 N80 N80.3 Endometriyoz, pelvik periton
N00-N99 N80-N98 N80 N80.4 Endometriyoz, rektovajinal septum ve vajen
N00-N99 N80-N98 N80 N80.5 Endometriyoz, barsak
N00-N99 N80-N98 N80 N80.6 Endometriyoz, deri skarı
N00-N99 N80-N98 N80 N80.8 Endometriyoz, diğer
N00-N99 N80-N98 N80 N80.9 Endometriyoz, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N81 N81.0 Kadın üretroseli
N00-N99 N80-N98 N81 N81.1 Sistosel
N00-N99 N80-N98 N81 N81.2 Kısmi uterovajinal prolapsus
N00-N99 N80-N98 N81 N81.3 Tam uterovajinal prolapsus
N00-N99 N80-N98 N81 N81.4 Uterovajinal prolapsus, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N81 N81.5 Vajinal enterosel
N00-N99 N80-N98 N81 N81.6 Rektosel
N00-N99 N80-N98 N81 N81.8 Diğer kadın genital prolapsusu
N00-N99 N80-N98 N81 N81.9 Kadın genital prolapsusu, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N82 N82.0 Vezikovajinal fistül
N00-N99 N80-N98 N82 N82.1 Kadın idrar-genital yolu diğer fistülleri
N00-N99 N80-N98 N82 N82.2 Vajenin ince barsağa fistülü
N00-N99 N80-N98 N82 N82.3 Vajenin kalın barsağa fistülü
N00-N99 N80-N98 N82 N82.4 Kadın barsak-genital yolu diğer fistülleri
N00-N99 N80-N98 N82 N82.5 Kadın genital yolu-deri fistülü
N00-N99 N80-N98 N82 N82.8 Kadın genital yolu fistülleri, diğer
N00-N99 N80-N98 N82 N82.9 Kadın genital yolu fistülü, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N83 N83.0 Over folliküler kisti
N00-N99 N80-N98 N83 N83.1 Korpus luteum kisti
N00-N99 N80-N98 N83 N83.2 Over kistleri, diğer ve tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N83 N83.3 Over ve fallop borusunun kazanılmış atrofisi
N00-N99 N80-N98 N83 N83.4 Over ve fallop borusunun prolapsus ve fıtığı
N00-N99 N80-N98 N83 N83.5 Over, Over pedikülü ve fallop borusunun torsiyonu
N00-N99 N80-N98 N83 N83.6 Hematosalpinks
N00-N99 N80-N98 N83 N83.7 Geniş bağ hematomu
N00-N99 N80-N98 N83 N83.8 Over, fallop borusu ve geniş bağ diğer inflamatuar olmayan bozuklukları
N00-N99 N80-N98 N83 N83.9 Over, fallop borusu ve geniş bağ inflamatuar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N84 N84.0 Korpus uteri polipi
N00-N99 N80-N98 N84 N84.1 Serviks uteri polipi
N00-N99 N80-N98 N84 N84.2 Vajen polipi
N00-N99 N80-N98 N84 N84.3 Vulva polipi
N00-N99 N80-N98 N84 N84.8 Kadın genital yolu diğer kısımlarının polipi
N00-N99 N80-N98 N84 N84.9 Kadın genital yolu polipi, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N85 N85.0 Endometriyal bez hiperplazi
N00-N99 N80-N98 N85 N85.1 Endometriyal adenomatöz hiperplazi
N00-N99 N80-N98 N85 N85.2 Uterusun hipertrofisi
N00-N99 N80-N98 N85 N85.3 Uterusun eski halini alması
N00-N99 N80-N98 N85 N85.4 Uterusun duruş bozukluğu
N00-N99 N80-N98 N85 N85.5 Uterusun ters yüz olması
N00-N99 N80-N98 N85 N85.6 Uterusun içinde yapışıklık
N00-N99 N80-N98 N85 N85.7 Hematometra
N00-N99 N80-N98 N85 N85.8 Uterusun diğer tanımlanmış inflamatuar olmayan bozuklukları
N00-N99 N80-N98 N85 N85.9 Uterusun inflamatuar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N86 N86 Serviks uteri erozyon ve ektropiyonu
N00-N99 N80-N98 N87 N87.0 Hafif boyun displazi
N00-N99 N80-N98 N87 N87.1 Orta boyun displazi
N00-N99 N80-N98 N87 N87.2 Ağır boyun displazi, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N80-N98 N87 N87.9 Serviks uteri displazisi, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N88 N88.0 Serviks uteri lökoplakisi
N00-N99 N80-N98 N88 N88.1 Serviks uteri eski yırtığı
N00-N99 N80-N98 N88 N88.2 Serviks uterinin yapışıklık ve darlığı
N00-N99 N80-N98 N88 N88.3 Serviks uteri yetmezliği
N00-N99 N80-N98 N88 N88.4 Serviks uterinin hipertrofik uzaması
N00-N99 N80-N98 N88 N88.8 Serviks uterinin diğer tanımlanmış inflamatuar olmayan bozuklukları
N00-N99 N80-N98 N88 N88.9 Serviks uterinin inflamatuar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N89 N89.0 Hafif vajinal displazi
N00-N99 N80-N98 N89 N89.1 Orta vajinal displazi
N00-N99 N80-N98 N89 N89.2 Ağır vajinal displazi, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N80-N98 N89 N89.3 Vajen displazisi, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N89 N89.4 Vajen lökoplakisi
N00-N99 N80-N98 N89 N89.5 Vajen yapışıklık ve atrezisi
N00-N99 N80-N98 N89 N89.6 Gergin himen halkası
N00-N99 N80-N98 N89 N89.7 Hematokolpos
N00-N99 N80-N98 N89 N89.8 Vajenin diğer tanımlanmış inflamatuar bozuklukları
N00-N99 N80-N98 N89 N89.9 Vajenin inflamatuar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N90 N90.0 Hafif vulva displazisi
N00-N99 N80-N98 N90 N90.1 Orta vulva displazisi
N00-N99 N80-N98 N90 N90.2 Ağır vulva displazisi, başka yerde sınıflanmamış
N00-N99 N80-N98 N90 N90.3 Vulva displazisi, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N90 N90.4 Vulva lökoplakisi
N00-N99 N80-N98 N90 N90.5 Vulva atrofisi
N00-N99 N80-N98 N90 N90.6 Vulva hipertrofisi
N00-N99 N80-N98 N90 N90.7 Vulva kisti
N00-N99 N80-N98 N90 N90.8 Vulva ve perinenin diğer tanımlanmış inflamatuar olmayan bozuklukları
N00-N99 N80-N98 N90 N90.9 Vulva ve perinenin inflamatuar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N91 N91.0 Primer amenore
N00-N99 N80-N98 N91 N91.1 Sekonder amenore
N00-N99 N80-N98 N91 N91.2 Amenore, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N91 N91.3 Primer oligomenore
N00-N99 N80-N98 N91 N91.4 Sekonder oligomenore
N00-N99 N80-N98 N91 N91.5 Oligomenore, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N92 N92.0 Düzenli, aşırı ve sık adet görme
N00-N99 N80-N98 N92 N92.1 Düzensiz, aşırı ve sık adet görme
N00-N99 N80-N98 N92 N92.2 Aşırı adet görme, ergenlikte
N00-N99 N80-N98 N92 N92.3 Yumurtlama kanaması
N00-N99 N80-N98 N92 N92.4 Aşırı kanama, menopoz öncesi dönemde
N00-N99 N80-N98 N92 N92.5 Düzensiz adet görme, diğer, tanımlanmış
N00-N99 N80-N98 N92 N92.6 Düzensiz adet görme, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N93 N93.0 İlişki sonrası ve ilişki kanaması
N00-N99 N80-N98 N93 N93.8 Anormal uterus ve vajen kanamaları diğer, tanımlanmış
N00-N99 N80-N98 N93 N93.9 Anormal uterus ve vajen kanaması, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N94 N94.0 Yumurtlama ağrısı
N00-N99 N80-N98 N94 N94.1 Ağrılı cinsel ilişki
N00-N99 N80-N98 N94 N94.2 Vajinismus
N00-N99 N80-N98 N94 N94.3 Adet öncesi gerilim sendromu
N00-N99 N80-N98 N94 N94.4 Primer ağrılı adet görme
N00-N99 N80-N98 N94 N94.5 Sekonder ağrılı adet görme
N00-N99 N80-N98 N94 N94.6 Ağrılı adet görme, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N94 N94.8 Kadın genital organları ve adet görmeyle birlikte olan tanımlanmış diğer durumlar
N00-N99 N80-N98 N94 N94.9 Kadın genital organları ve adet görmeyle birlikte olan tanımlanmamış durum
N00-N99 N80-N98 N95 N95.0 Menopoz sonrası kanama
N00-N99 N80-N98 N95 N95.1 Menopoz ve kadın klimakterik durumları
N00-N99 N80-N98 N95 N95.2 Menopoz sonrası atrofik vajinit
N00-N99 N80-N98 N95 N95.3 Yapay menopozla birlikte olan durumlar
N00-N99 N80-N98 N95 N95.8 Menopoz ve perimenopoz bozukluklar, diğer, tanımlanmış
N00-N99 N80-N98 N95 N95.9 Menopoz ve perimenopoz bozukluğu, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N96 N96 Habituel düşük
N00-N99 N80-N98 N97 N97.0 Kadın kısırlığı, yumurtlamama ile birlikte
N00-N99 N80-N98 N97 N97.1 Kadın kısırlığı, tuba kaynaklı
N00-N99 N80-N98 N97 N97.2 Kadın kısırlığı, uterus kaynaklı
N00-N99 N80-N98 N97 N97.3 Kadın kısırlığı, boyun kaynaklı
N00-N99 N80-N98 N97 N97.4 Kadın kısırlığı, erkeğe ait nedenlerle birlikte
N00-N99 N80-N98 N97 N97.8 Kadın kısırlığı, başka nedenlerle gelişen
N00-N99 N80-N98 N97 N97.9 Kadın kısırlığı, tanımlanmamış
N00-N99 N80-N98 N98 N98.0 Yapay döllenmeyle birlikte olan infeksiyon
N00-N99 N80-N98 N98 N98.1 Overlerin aşırı uyarılması
N00-N99 N80-N98 N98 N98.2 İn vitro döllenme sonrası döllenmiş yumurtanın uterus içine verilmesi komplikasyonları
N00-N99 N80-N98 N98 N98.3 Embriyo taşınmasında embriyonun uterus içine verilmesi komplikasyonları
N00-N99 N80-N98 N98 N98.8 Yapay döllenme, diğer komplikasyonları
N00-N99 N80-N98 N98 N98.9 Yapay döllenme komplikasyonu, tanımlanmamış
N00-N99 N99-N99 N99 N99.0 Girişim sonrası böbrek yetmezliği
N00-N99 N99-N99 N99 N99.1 Girişim sonrası üretra yapışıklığı
N00-N99 N99-N99 N99 N99.2 Cerrahi sonrası vajen yapışıklıkları
N00-N99 N99-N99 N99 N99.3 Vajinal vault prolapsusu, histerektomi sonrası
N00-N99 N99-N99 N99 N99.4 Girişim sonrası pelvik peritonal yapışıklıkları
N00-N99 N99-N99 N99 N99.5 İdrar yolunun dış ağzı (stoma) ’nın bozuk çalışması
N00-N99 N99-N99 N99 N99.8 Üreme ve boşaltım sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları
N00-N99 N99-N99 N99 N99.9 Üreme ve boşaltım sisteminin girişim sonrası bozukluğu, tanımlanmamış

Bir cevap yazın