ICD 10 Hastalık Kodları O Grubu Basamaklı Liste

O00-O99 O00-O08 O00 O00.0 Batın gebeliği
O00-O99 O00-O08 O00 O00.1 Tubal gebelik
O00-O99 O00-O08 O00 O00.2 Over gebeliği
O00-O99 O00-O08 O00 O00.8 Dış gebelik, diğer
O00-O99 O00-O08 O00 O00.9 Dış gebelik, tanımlanmamış
O00-O99 O00-O08 O01 O01.0 Klasik hidatiform mol
O00-O99 O00-O08 O01 O01.1 Tamamlanmamış ve kısmi hidatiform mol
O00-O99 O00-O08 O01 O01.9 Hidatiform mol, tanımlanmamış
O00-O99 O00-O08 O02 O02.0 Blighted yumurta ve hidatiform olmayan mol
O00-O99 O00-O08 O02 O02.1 Başarısız düşük
O00-O99 O00-O08 O02 O02.8 Gebeliğin diğer tanımlanmış anormal sonuçları
O00-O99 O00-O08 O02 O02.9 Gebeliğin anormal sonucu, tanımlanmamış
O00-O99 O00-O08 O03 O03 Spontan düşük
O00-O99 O00-O08 O04 O04 Tıbbi düşük
O00-O99 O00-O08 O05 O05 Düşükler, diğer
O00-O99 O00-O08 O06 O06 Düşük, tanımlanmamış
O00-O99 O00-O08 O07 O07.0 Başarısız tıbbi amaçlı düşük, genital yolu ve pelvik infeksiyon komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O00-O08 O07 O07.1 Başarısız tıbbi amaçlı düşük, gecikmiş veya aşırı kanama komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O00-O08 O07 O07.2 Başarısız tıbbi amaçlı düşük, embolizm komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O00-O08 O07 O07.3 Başarısız tıbbi amaçlı düşük, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlar ile
O00-O99 O00-O08 O07 O07.4 Başarısız tıbbi amaçlı düşük, komplikasyonsuz
O00-O99 O00-O08 O07 O07.5 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış genital yol ve pelvik infeksiyon komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O00-O08 O07 O07.6 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış gecikmiş veya aşırı kanama komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O00-O08 O07 O07.7 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış embolizm komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O00-O08 O07 O07.8 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış başka ve tanımlanmamış komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O00-O08 O07 O07.9 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O00-O99 O00-O08 O08 O08.0 Genital yolu ve pelvis infeksiyonu, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.1 Gecikmiş veya aşırı kanama, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.2 Embolizm, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.3 Şok, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.4 Böbrek yetmezliği, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.5 Metabolizma bozuklukları, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.6 Pelvik organ ve doku yaralanması, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.7 Venöz komplikasyonlar, diğer, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.8 Diğer komplikasyonlar, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası
O00-O99 O00-O08 O08 O08.9 Komplikasyon, düşük ve dış ve mol gebelik sonrası tanımlanmamış
O00-O99 O10-O16 O10 O10.0 Önceden var olan primer hipertansiyon, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O10-O16 O10 O10.1 Önceden var olan hipertansif kalp hastalığı, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O10-O16 O10 O10.2 Önceden var olan hipertansif böbrek hastalığı, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O10-O16 O10 O10.3 Önceden var olan hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O10-O16 O10 O10.4 Önceden var olan sekonder hipertansiyon, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O10-O16 O10 O10.9 Önceden var olan tanımlanmamış hipertansiyon, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O10-O16 O11 O11 Hipertansif bozukluk, önceden mevcut olan ve proteinüri eklenmiş
O00-O99 O10-O16 O12 O12.0 Gebelik ödemi
O00-O99 O10-O16 O12 O12.1 Gebelik proteinürisi
O00-O99 O10-O16 O12 O12.2 Gebelik ödem ve proteinürisi
O00-O99 O10-O16 O13 O13 Gebelik hipertansiyonu, belirgin proteinüri olmadan
O00-O99 O10-O16 O14 O14.0 Orta pre eklampsi
O00-O99 O10-O16 O14 O14.1 Ağır pre eklampsi
O00-O99 O10-O16 O14 O14.9 Pre eklampsi, tanımlanmamış
O00-O99 O10-O16 O15 O15.0 Eklampsi, gebelikte
O00-O99 O10-O16 O15 O15.1 Eklampsi, eylemde
O00-O99 O10-O16 O15 O15.2 Eklampsi, lohusalıkta
O00-O99 O10-O16 O15 O15.9 Eklampsi, geliştiği dönemi tanımlanmamış
O00-O99 O10-O16 O16 O16 Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O20 O20.0 Düşük tehditi
O00-O99 O20-O29 O20 O20.8 Kanama, diğer, erken gebelikte
O00-O99 O20-O29 O20 O20.9 Kanama, erken gebelikte, tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O21 O21.0 Hafif hiperemez gravidarum
O00-O99 O20-O29 O21 O21.1 Hiperemezis graviduram, metabolizma bozukluklar ile birlikte
O00-O99 O20-O29 O21 O21.2 Gebelikte geç kusma
O00-O99 O20-O29 O21 O21.8 Gebelikte görülen diğer kusma
O00-O99 O20-O29 O21 O21.9 Gebelik kusması, tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O22 O22.0 Alt ekstremite varisleri, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O22 O22.1 Genital varisleri, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O22 O22.2 Yüzeysel trombofilebit, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O22 O22.3 Derin filebotromboz, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O22 O22.4 Hemoroidler, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O22 O22.5 Beyin ven trombozu, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O22 O22.8 Venöz komplikasyonlar, diğer, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O22 O22.9 Venöz komplikasyon, gebelikte, tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O23 O23.0 Böbrek infeksiyonu, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O23 O23.1 Mesane infeksiyonu, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O23 O23.2 Uretra infeksiyonu, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O23 O23.3 İdrar yolu diğer kısımlarının infeksiyonları, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O23 O23.4 İdrar yolu tanımlanmamış infeksiyonu, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O23 O23.5 Genital yolu infeksiyonu, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O23 O23.9 Üreme ve boşaltım yolu infeksiyonu, diğer ve tanımlanmamış, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O24 O24.0 Önceden var olan diyabetes mellitus, insulin-bağımlı
O00-O99 O20-O29 O24 O24.1 Önceden var olan diyabetes mellitus insulin-bağımlı olmayan
O00-O99 O20-O29 O24 O24.2 Önceden var olan malnütrisyona-bağlı diyabetes mellitus
O00-O99 O20-O29 O24 O24.3 Önceden var olan diyabetes mellitus, tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O24 O24.4 Diyabetes mellitus, gebelikle ortaya çıkan
O00-O99 O20-O29 O24 O24.9 Diyabetes mellitus, gebelikte, tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O25 O25 Gebelikte malnütrisyon
O00-O99 O20-O29 O26 O26.0 Aşırı kilo alma, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O26 O26.1 Düşük kilo alma, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O26 O26.2 Alışkın düşükte gebe bakımı
O00-O99 O20-O29 O26 O26.3 Kalmış rahim içi alet, gebelikte
O00-O99 O20-O29 O26 O26.4 Herpes gestationis
O00-O99 O20-O29 O26 O26.5 Anne, hipotansiyon sendromu
O00-O99 O20-O29 O26 O26.6 Karaciğer bozuklukları; gebelik, doğum ve lohusalıkta
O00-O99 O20-O29 O26 O26.7 Simfizis (pubis) çıkığı, gebelik, doğum ve lohusalıkta
O00-O99 O20-O29 O26 O26.8 Gebeliğe bağlı diğer durumlar, tanımlanmış
O00-O99 O20-O29 O26 O26.9 Gebeliğe bağlı durum, tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O28 O28.0 Annenin antenatal taramasında anormal hematolojik veriler
O00-O99 O20-O29 O28 O28.1 Annenin antenatal taramasında anormal biyokimya verisi
O00-O99 O20-O29 O28 O28.2 Annenin antenatal taramasında anormal sitoloji verisi
O00-O99 O20-O29 O28 O28.3 Annenin antenatal taramasında anormal ultrason verisi
O00-O99 O20-O29 O28 O28.4 Annenin antenatal taramasında anormal radyolojik verisi
O00-O99 O20-O29 O28 O28.5 Annenin antenatal taramasında anormal kromozom ve genetik verisi,
O00-O99 O20-O29 O28 O28.8 Annenin antenatal taramasında anormal diğer veriler
O00-O99 O20-O29 O28 O28.9 Annenin antenatal taramasında anormal verisi tanımlanmamış
O00-O99 O20-O29 O29 O29.0 Akciğer komplikasyonları, gebelikte anesteziye bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.1 Kalp komplikasyonları, gebelikte anesteziye bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.2 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları, gebelikte anesteziye bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.3 Yerel anesteziye karşı toksik reaksiyon, gebeliğe bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.4 Omurilik ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı, gebeliğe bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.5 Omurilik ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları, gebeliğe bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.6 Başarısız veya zor entubasyon, gebeliğe bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.8 Anestezinin diğer komplikasyonları, gebeliğe bağlı
O00-O99 O20-O29 O29 O29.9 Anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış, gebeliğe bağlı
O00-O99 O30-O48 O30 O30.0 İkiz gebelik
O00-O99 O30-O48 O30 O30.1 Üçüz gebelik
O00-O99 O30-O48 O30 O30.2 Dördüz gebelik
O00-O99 O30-O48 O30 O30.8 Birden fazla gebelik, diğer
O00-O99 O30-O48 O30 O30.9 Birden fazla gebelik, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O31 O31.0 Kağıt fetüs
O00-O99 O30-O48 O31 O31.1 Devam eden gebelik, bir veya daha fazla fetüs düşüğünden sonra
O00-O99 O30-O48 O31 O31.2 Devam eden gebelik, bir veya daha fazla uterus içinde fetüs ölümünden sonra
O00-O99 O30-O48 O31 O31.8 Birden fazla gebeliğe özgül diğer komplikasyonlar
O00-O99 O30-O48 O32 O32.0 Anne bakımı, sabit olmayan duruş
O00-O99 O30-O48 O32 O32.1 Anne bakımı, makad gelişte
O00-O99 O30-O48 O32 O32.2 Anne bakımı, yatay ve çapraz yerleşimde
O00-O99 O30-O48 O32 O32.3 Anne bakımı; yüz, alın ve çene gelişte
O00-O99 O30-O48 O32 O32.4 Anne bakımı, miyadda kafanın yukarda oluşunda
O00-O99 O30-O48 O32 O32.5 Anne bakımı, bir veya daha fazla fetüsde yanlış gelişi izlenen birden fazla gebelikte
O00-O99 O30-O48 O32 O32.6 Anne bakımı, karma gelişte
O00-O99 O30-O48 O32 O32.8 Anne bakımı, fetüsün diğer yanlış gelişinde
O00-O99 O30-O48 O32 O32.9 Anne bakımı, fetüsün ters gelişinde, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O33 O33.0 Anne bakımı, anne pelvis kemiklerinin şekil bozukluğuna bağlı oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.1 Anne bakımı, dar pelvise bağlı oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.2 Anne bakımı, pelvis girişi darlığına bağlı oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.3 Anne bakımı, pelvis çıkış darlığına bağlı oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.4 Anne bakımı, anne ve fetüse bağlı karma oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.5 Anne bakımı, büyük fetüse bağlı oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.6 Anne bakımı, hidrosefalik fetüse bağlı oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.7 Anne bakımı, diğer fetüs şekil bozukluklarına bağlı oransızlıkta
O00-O99 O30-O48 O33 O33.8 Anne bakımı, diğer oransızlıklarda
O00-O99 O30-O48 O33 O33.9 Anne bakımı, oransızlıkta tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O34 O34.0 Anne bakımı, uterus konjenital bozuk oluşumlarından
O00-O99 O30-O48 O34 O34.1 Anne bakımı, korpus uteri urunda
O00-O99 O30-O48 O34 O34.2 Anne bakımı, geçirilmiş cerrahiye bağlı uterus skarında
O00-O99 O30-O48 O34 O34.3 Anne bakımı, boyun yetmezlikte
O00-O99 O30-O48 O34 O34.4 Anne bakımı, serviksin diğer anormalliklerinde
O00-O99 O30-O48 O34 O34.5 Anne bakımı, gebe uterusunun diğer anormalliklerinde
O00-O99 O30-O48 O34 O34.6 Anne bakımı, vajen anormalliğinde
O00-O99 O30-O48 O34 O34.7 Anne bakımı, vulva ve perine anormalliklerinde
O00-O99 O30-O48 O34 O34.8 Anne bakımı, pelvis organların diğer anormalliklerinde
O00-O99 O30-O48 O34 O34.9 Anne bakımı, pelvis organı anormalliğinde, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O35 O35.0 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) merkezi sinir sistemi bozuk oluşumunda
O00-O99 O30-O48 O35 O35.1 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) kromozom anormalliğinde
O00-O99 O30-O48 O35 O35.2 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) kalıtsal hastalıkta
O00-O99 O30-O48 O35 O35.3 Anne bakımı, annenin viral hastalıklarına bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O00-O99 O30-O48 O35 O35.4 Anne bakımı, alkole bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O00-O99 O30-O48 O35 O35.5 Anne bakımı, ilaçlara bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O00-O99 O30-O48 O35 O35.6 Anne bakımı, radyasyona bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O00-O99 O30-O48 O35 O35.7 Anne bakımı, diğer tıbbi girişimlere bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O00-O99 O30-O48 O35 O35.8 Anne bakımı, diğer (şüpheli) fetüs anormallik ve hasarlarda
O00-O99 O30-O48 O35 O35.9 Anne bakımı, (şüpheli) fetüs anormallikler ve hasarda, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O36 O36.0 Anne bakımı, rhesus uyuşmazlığında
O00-O99 O30-O48 O36 O36.1 Anne bakımı, diğer uyuşmazlıkta
O00-O99 O30-O48 O36 O36.2 Anne bakımı, hidrops fetaliste
O00-O99 O30-O48 O36 O36.3 Anne bakımı, fetüs hipoksi bulgularında
O00-O99 O30-O48 O36 O36.4 Anne bakımı, intrauterin ölümde
O00-O99 O30-O48 O36 O36.5 Anne bakımı, yetersiz fetüs büyümesinde
O00-O99 O30-O48 O36 O36.6 Anne bakımı, aşırı fetüs büyümesinde
O00-O99 O30-O48 O36 O36.7 Anne bakımı, batın gebeliğindeki yaşayabilir fetüs için
O00-O99 O30-O48 O36 O36.8 Anne bakımı, diğer tanımlanmış fetüs problemlerinde
O00-O99 O30-O48 O36 O36.9 Anne bakımı, fetüs problemlerinde, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O40 O40 Polihidramniyoz
O00-O99 O30-O48 O41 O41.0 Oligohidramniyoz
O00-O99 O30-O48 O41 O41.1 Amniyon kesesi ve zarların infeksiyonu
O00-O99 O30-O48 O41 O41.8 Amniyon sıvısı ve zarlarının diğer tanımlanmış bozuklukları
O00-O99 O30-O48 O41 O41.9 Amniyon sıvısı ve zarlarının bozukluğu, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O42 O42.0 Erken zar yırtılması, 24 saat içinde doğum başlamış
O00-O99 O30-O48 O42 O42.1 Erken zar yırtılması, 24 saatten sonra doğum başlamış
O00-O99 O30-O48 O42 O42.2 Erken zar yırtılması, tedaviyle geciktirilmiş doğum
O00-O99 O30-O48 O42 O42.9 Erken zar yırtılması, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O43 O43.0 Plasenta kan verme sendromları
O00-O99 O30-O48 O43 O43.1 Plasenta bozuk oluşumu
O00-O99 O30-O48 O43 O43.8 Plasentanın diğer bozuklukları
O00-O99 O30-O48 O43 O43.9 Plasenta bozukluğu, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O44 O44.0 Plasenta previya, kanamasız
O00-O99 O30-O48 O44 O44.1 Plasenta previya, kanamalı
O00-O99 O30-O48 O45 O45.0 Plasentanın erken ayrılması, pıhtılaşma kusuruyla birlikte
O00-O99 O30-O48 O45 O45.8 Plasentanın erken ayrılması, diğer
O00-O99 O30-O48 O45 O45.9 Plasentanın erken ayrılması, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O46 O46.0 Antepartum kanaması, pıhtılaşma kusuruyla birlikte
O00-O99 O30-O48 O46 O46.8 Antepartum kanamalar, diğer
O00-O99 O30-O48 O46 O46.9 Antepartum kanama, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O47 O47.0 Yalancı doğum, gebeliğin 37. tamamlanmış haftasından önce
O00-O99 O30-O48 O47 O47.1 Yalancı doğum, gebeliğin 37. tamamlanmış haftasında veya daha sonra
O00-O99 O30-O48 O47 O47.9 Yalancı doğum, tanımlanmamış
O00-O99 O30-O48 O48 O48 Uzamış gebelik
O00-O99 O60-O75 O60 O60 Preterm doğum
O00-O99 O60-O75 O61 O61.0 Başarısız tıbbi müdahaleli eylem
O00-O99 O60-O75 O61 O61.1 Başarısız enstrumental müdahaleli eylem
O00-O99 O60-O75 O61 O61.8 Başarısız müdahaleli eylem, diğer
O00-O99 O60-O75 O61 O61.9 Başarısız müdahaleli eylem, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O62 O62.0 Primer yetersiz kasılmalar
O00-O99 O60-O75 O62 O62.1 Sekonder yetersiz uterus kasılmaları
O00-O99 O60-O75 O62 O62.2 Yetersiz uterus kasılmaları, diğer
O00-O99 O60-O75 O62 O62.3 Hızlanmış eylem
O00-O99 O60-O75 O62 O62.4 Hipertonik, uyumsuz ve uzamış uterus kasılmaları
O00-O99 O60-O75 O62 O62.8 Eylem güçlerinin diğer anormallikleri
O00-O99 O60-O75 O62 O62.9 Eylem güçleri anormalliği, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O63 O63.0 Uzamış birinci evre (eylemin)
O00-O99 O60-O75 O63 O63.1 Uzamış ikinci evre (eylemin)
O00-O99 O60-O75 O63 O63.2 İkinci ikiz, üçüz ve diğerlerinin gecikmiş doğumu
O00-O99 O60-O75 O63 O63.9 Uzamış eylem, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O64 O64.0 İlerlemeyen eylem, fetüs kafasının tamamlanmamış dönmesine bağlı
O00-O99 O60-O75 O64 O64.1 İlerlemeyen eylem, makad gelişe bağlı
O00-O99 O60-O75 O64 O64.2 İlerlemeyen eylem, yüz gelişine bağlı
O00-O99 O60-O75 O64 O64.3 İlerlemeyen eylem, alın gelişine bağlı
O00-O99 O60-O75 O64 O64.4 İlerlemeyen eylem, omuz gelişine bağlı
O00-O99 O60-O75 O64 O64.5 İlerlemeyen eylem, karma gelişine bağlı
O00-O99 O60-O75 O64 O64.8 İlerlemeyen eylem, diğer ters duruş ve ters gelişlere bağlı
O00-O99 O60-O75 O64 O64.9 İlerlemeyen eylem, ters yerleşim ve ters gelişlere bağlı, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O65 O65.0 İlerlemeyen eylem, şekil bozukluğu pelvise bağlı
O00-O99 O60-O75 O65 O65.1 İlerlemeyen eylem, dar pelvise bağlı
O00-O99 O60-O75 O65 O65.2 İlerlemeyen eylem, pelvis giriş darlığına bağlı
O00-O99 O60-O75 O65 O65.3 İlerlemeyen eylem, pelvis çıkış ve orta boşluk darlığına bağlı
O00-O99 O60-O75 O65 O65.4 İlerlemeyen eylem, fetopelvik oransızlığa bağlı, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O65 O65.5 İlerlemeyen eylem, annenin pelvik organlarının anormalliğine bağlı
O00-O99 O60-O75 O65 O65.8 İlerlemeyen eylem, annenin diğer pelvik anormalliklerine bağlı
O00-O99 O60-O75 O65 O65.9 İlerlemeyen eylem, annenin pelvik anormalliğine bağlı tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O66 O66.0 İlerlemeyen eylem, omuz distosine bağlı
O00-O99 O60-O75 O66 O66.1 İlerlemeyen eylem, kilitlenmiş ikizlere bağlı
O00-O99 O60-O75 O66 O66.2 İlerlemeyen eylem, büyük fetüse bağlı
O00-O99 O60-O75 O66 O66.3 İlerlemeyen eylem, diğer fetüs anormalliklerine bağlı
O00-O99 O60-O75 O66 O66.4 Başarısız eylem denemesi, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O66 O66.5 Başarısız vantuz ve forseps uygulaması, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O66 O66.8 İlerlemeyen eylem, diğer, tanımlanmış
O00-O99 O60-O75 O66 O66.9 İlerlemeyen eylem, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O67 O67.0 Doğumda kanama, pıhtılaşma kusuru ile
O00-O99 O60-O75 O67 O67.8 Doğumda kanama, diğer
O00-O99 O60-O75 O67 O67.9 Doğumda kanama, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O68 O68.0 Eylem ve doğum, fetüs kalp hızı anormalliği komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O68 O68.1 Eylem ve doğum, amniyon sıvısında mekonyum komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O68 O68.2 Eylem ve doğum, amniyon sıvısında mekonyum ve fetüs kalp hızı anormalliği komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O68 O68.3 Eylem ve doğum, fetüs gerilim biyokimyasal verileri komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O68 O68.8 Eylem ve doğum, fetüs gerilim diğer verileri komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O68 O68.9 Eylem ve doğum, fetüs gerilim komplikasyonuyla birlikte, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O69 O69.0 Eylem ve doğum, bağ prolapsusu komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O69 O69.1 Eylem ve doğum, bağ boyuna dolanması ve basısı komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O69 O69.2 Eylem ve doğum, diğer bağ dolanması komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O69 O69.3 Eylem ve doğum, kısa bağı komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O69 O69.4 Eylem ve doğum, vaza previya komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O69 O69.5 Eylem ve doğum, göbek bağının damarsal lezyon komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O69 O69.8 Eylem ve doğum, diğer bağ komplikasyonuyla birlikte
O00-O99 O60-O75 O69 O69.9 Eylem ve doğum, bağ komplikasyonuyla birlikte, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O70 O70.0 Birinci derece perine yırtığı, doğumda
O00-O99 O60-O75 O70 O70.1 İkinci derece perine yırtığı, doğumda
O00-O99 O60-O75 O70 O70.2 Üçüncü derece perine yırtığı, doğumda
O00-O99 O60-O75 O70 O70.3 Dördüncü derece perine yırtılması, doğumda
O00-O99 O60-O75 O70 O70.9 Perine yırtılması doğumda, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O71 O71.0 Uterus yırtılması, doğum başlamasından önce
O00-O99 O60-O75 O71 O71.1 Uterus yırtılması, doğumda
O00-O99 O60-O75 O71 O71.2 Uterusun doğum sonrası ters yüz olması
O00-O99 O60-O75 O71 O71.3 Doğum yırtılması, serviksin
O00-O99 O60-O75 O71 O71.4 Doğum yüksek vajen yırtılması
O00-O99 O60-O75 O71 O71.5 Doğum yaralanması, diğer pelvik organların
O00-O99 O60-O75 O71 O71.6 Doğum yaralanması, pelvik eklem ve bağlarının
O00-O99 O60-O75 O71 O71.7 Doğumda pelvis hematomu
O00-O99 O60-O75 O71 O71.8 Doğum travması, diğer, tanımlanmış
O00-O99 O60-O75 O71 O71.9 Doğum travması, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O72 O72.0 Üçüncü evre kanaması
O00-O99 O60-O75 O72 O72.1 Erken doğum sonrası diğer kanama
O00-O99 O60-O75 O72 O72.2 Gecikmiş ve sekonder doğum sonrası kanama
O00-O99 O60-O75 O72 O72.3 Doğum sonrası pıhtılaşma kusurları
O00-O99 O60-O75 O73 O73.0 Atılmamış plasenta, kanamasız
O00-O99 O60-O75 O73 O73.1 Atılmamış plasenta ve zarların parçaları, kanamasız
O00-O99 O60-O75 O74 O74.0 Aspirasyon pnömonisi, eylem ve doğum anestezisine bağlı
O00-O99 O60-O75 O74 O74.1 Akciğerde diğer komplikasyonlar, eylem ve doğum anestezisine bağlı
O00-O99 O60-O75 O74 O74.2 Kalp komplikasyonlar, eylem ve doğum anestezisine bağlı
O00-O99 O60-O75 O74 O74.3 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları, eylem ve doğum anestezisine bağlı
O00-O99 O60-O75 O74 O74.4 Yerel anesteziye karşı toksik reaksiyon, eylem ve doğum anestezisine bağlı
O00-O99 O60-O75 O74 O74.5 Omurilik ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı, eylem ve doğumda
O00-O99 O60-O75 O74 O74.6 Omurilik ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları, eylem ve doğumda
O00-O99 O60-O75 O74 O74.7 Başarısız veya zor entubasyon, eylem ve doğumda
O00-O99 O60-O75 O74 O74.8 Eylem ve doğum anestezisinin diğer komplikasyonları
O00-O99 O60-O75 O74 O74.9 Anestezi komplikasyonu, eylem ve doğumda, tanımlanmamış
O00-O99 O60-O75 O75 O75.0 Annede distres, eylem ve doğumda
O00-O99 O60-O75 O75 O75.1 Şok, eylem ve doğumda veya daha sonra
O00-O99 O60-O75 O75 O75.2 Doğumda ateş, başka yerde sınıflanmamış
O00-O99 O60-O75 O75 O75.3 Doğumda diğer infeksiyon
O00-O99 O60-O75 O75 O75.4 Doğum cerrahisi ve müdahalelerinin diğer komplikasyonları
O00-O99 O60-O75 O75 O75.5 Gecikmiş doğum, zarların yapay yırtılmasından sonra
O00-O99 O60-O75 O75 O75.6 Gecikmiş doğum, zarların kendinden veya tanımlanmamış yırtılmasından sonra
O00-O99 O60-O75 O75 O75.7 Vajen doğumu, geçirilmiş sezeryan sonrası
O00-O99 O60-O75 O75 O75.8 Eylem ve doğumun diğer tanımlanmış komplikasyonları
O00-O99 O60-O75 O75 O75.9 Eylem ve doğum komplikasyonu, tanımlanmamış
O00-O99 O80-O84 O80 O80.0 Kendiliğinden verteks doğum
O00-O99 O80-O84 O80 O80.1 Kendiliğinden makat doğum
O00-O99 O80-O84 O80 O80.8 Tek kendiliğinden doğum, diğer
O00-O99 O80-O84 O80 O80.9 Tek kendiliğinden doğum, tanımlanmamış
O00-O99 O80-O84 O81 O81.0 Aşağı forseps doğum
O00-O99 O80-O84 O81 O81.1 Orta-boşluk forseps doğum
O00-O99 O80-O84 O81 O81.2 Orta-boşluk forseps doyumu, döndürme ile birlikte
O00-O99 O80-O84 O81 O81.3 Forseps doğum, diğer ve tanımlanmamış
O00-O99 O80-O84 O81 O81.4 Vantuz doğum
O00-O99 O80-O84 O81 O81.5 Forseps ve vantuzun birlikte kullanıldığı doğum
O00-O99 O80-O84 O82 O82.0 Zorunlu olmayan sezeryan doğum
O00-O99 O80-O84 O82 O82.1 Acil sezeryan doğumu
O00-O99 O80-O84 O82 O82.2 Sezeryan histerektomi doğumu
O00-O99 O80-O84 O82 O82.8 Sezeryan diğer tek doğum
O00-O99 O80-O84 O82 O82.9 Sezeryan doğum, tanımlanmamış
O00-O99 O80-O84 O83 O83.0 Makat ekstraksiyonu
O00-O99 O80-O84 O83 O83.1 Makat doğumu, diğer, yardımlı
O00-O99 O80-O84 O83 O83.2 Yardımlı diğer doğum
O00-O99 O80-O84 O83 O83.3 Batın gebeliğinde yaşayabilir fetüsün doğumu
O00-O99 O80-O84 O83 O83.4 Doğum için destruktif operasyon
O00-O99 O80-O84 O83 O83.8 Yardımlı tek doğum, diğer, tanımlanmış
O00-O99 O80-O84 O83 O83.9 Yardımlı tek doğum, tanımlanmamış
O00-O99 O80-O84 O84 O84.0 Birden fazla doğum, hepsi kendiliğinden
O00-O99 O80-O84 O84 O84.1 Birden fazla doğum, hepsi forseps ve vantuzla
O00-O99 O80-O84 O84 O84.2 Birden fazla doğum, hepsi sezeryanla
O00-O99 O80-O84 O84 O84.8 Birden fazla doğum, diğer
O00-O99 O80-O84 O84 O84.9 Birden fazla doğum, tanımlanmamış
O00-O99 O85-O92 O85 O85 Lohusalık sepsisi
O00-O99 O85-O92 O86 O86.0 Doğum cerrahi yarası infeksiyonu
O00-O99 O85-O92 O86 O86.1 Genital yolu diğer infeksiyonu, doğumu sonrası
O00-O99 O85-O92 O86 O86.2 İdrar yolu infeksiyonu, doğum sonrası
O00-O99 O85-O92 O86 O86.3 Üreme ve boşaltım yolu diğer infeksiyonları, doğum sonrası
O00-O99 O85-O92 O86 O86.4 Kaynağı bilinmeyen ateş, doğum sonrası
O00-O99 O85-O92 O86 O86.8 Lohusalık infeksiyonları, diğer, tanımlanmış
O00-O99 O85-O92 O87 O87.0 Yüzeysel trombofilebit, lohusalıkta
O00-O99 O85-O92 O87 O87.1 Derin trombofilebit, lohusalıkta
O00-O99 O85-O92 O87 O87.2 Lohusalıkta basur
O00-O99 O85-O92 O87 O87.3 Beyin ven trombozu, lohusalıkta
O00-O99 O85-O92 O87 O87.8 Venöz diğer komplikasyonlar, lohusalıkta
O00-O99 O85-O92 O87 O87.9 Venöz komplikasyon, lohusalıkta, tanımlanmamış
O00-O99 O85-O92 O88 O88.0 Doğum hava embolizmi
O00-O99 O85-O92 O88 O88.1 Amniyon sıvısı embolizmi
O00-O99 O85-O92 O88 O88.2 Doğum kan pıhtısı embolisi
O00-O99 O85-O92 O88 O88.3 Doğum piyemik ve septik embolisi
O00-O99 O85-O92 O88 O88.8 Doğum embolisi, diğer
O00-O99 O85-O92 O89 O89.0 Akciğer komplikasyonları, lohusalıkda, anesteziye bağlı
O00-O99 O85-O92 O89 O89.1 Kalp komplikasyonları, lohusalıkda, anesteziye bağlı
O00-O99 O85-O92 O89 O89.2 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları, lohusalıkda, anesteziye bağlı
O00-O99 O85-O92 O89 O89.3 Yerel anesteziye karşı toksik reaksiyon, lohusalıkda
O00-O99 O85-O92 O89 O89.4 Omurilik ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı, lohusalıkda
O00-O99 O85-O92 O89 O89.5 Omurilik ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda
O00-O99 O85-O92 O89 O89.6 Başarısız veya zor entübasyon, lohusalıkda
O00-O99 O85-O92 O89 O89.8 Anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda
O00-O99 O85-O92 O89 O89.9 Anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış, lohusalıkda
O00-O99 O85-O92 O90 O90.0 Sezeryan kesisi yarasında açılma
O00-O99 O85-O92 O90 O90.1 Perinal doğum yarasında açılma
O00-O99 O85-O92 O90 O90.2 Doğum yarası hematomu
O00-O99 O85-O92 O90 O90.3 Kardiyomiyopati, lohusalıkda
O00-O99 O85-O92 O90 O90.4 Doğum sonrası akut böbrek yetmezliği
O00-O99 O85-O92 O90 O90.5 Doğum sonrası tiroidit
O00-O99 O85-O92 O90 O90.8 Lohusalığın diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O00-O99 O85-O92 O90 O90.9 Lohusalık komplikasyonu, tanımlanmamış
O00-O99 O85-O92 O91 O91.0 Meme ucu infeksiyonu, doğum sonrası
O00-O99 O85-O92 O91 O91.1 Meme apsesi, doğum sonrası
O00-O99 O85-O92 O91 O91.2 Pürülan olmayan mastit, doğuma bağlı
O00-O99 O85-O92 O92 O92.0 İçe çekilmiş meme ucu, doğuma bağlı
O00-O99 O85-O92 O92 O92.1 Çatlak meme ucu, doğuma bağlı
O00-O99 O85-O92 O92 O92.2 Memenin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları, doğuma bağlı
O00-O99 O85-O92 O92 O92.3 Agalakti
O00-O99 O85-O92 O92 O92.4 Hipogalakti
O00-O99 O85-O92 O92 O92.5 Baskılanmış süt salgısı
O00-O99 O85-O92 O92 O92.6 Galaktore
O00-O99 O85-O92 O92 O92.7 Emzirmede diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
O00-O99 O95-O99 O95 O95 Doğuma bağlı ölüm, tanımlanmamış nedenden
O00-O99 O95-O99 O96 O96 Doğuma bağlı ölüm, herhangi bir obstetrik nedenden dolayı doğumdan 42 gün sonra ve 1 yıldan az süre içinde ortaya çıkan
O00-O99 O95-O99 O97 O97 Doğuma bağlı ölüm, doğuma bağlı nedenlerin sekeline bağlı
O00-O99 O95-O99 O98 O98.0 Tüberküloz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.1 Sifiliz, gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.2 Gonore, gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.3 Cinsel yolla bulaşan diğer infeksiyonlar; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.4 Viral hepatiti, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.5 Viral diğer hastalıklar; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.6 Protozoal hastalıklar; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.8 Annenin diğer infeksiyon ve parazit hastalıkları; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O98 O98.9 Annenin infeksiyon veya parazit hastalığı, gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan, tanımlanmamış
O00-O99 O95-O99 O99 O99.0 Anemi; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.1 Kan ve kan yapan organların diğer hastalıkları ve bağışıklık mekanizmasını etkileyen bazı bozukluklar; gebelik, doğum ve lohusalıkta ortaya çıkan komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.2 İç salgı, beslenme ve metabolizma hastalıkları; gebelik, doğum ve lohusalıkta ortaya çıkan komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.3 Zihin bozukluklar ve sinir sistemi hastalıkları; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.4 Dolaşım sistemi hastalıkları; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.5 Solunum sistemi hastalıkları; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.6 Sindirim sistemi hastalıkları; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.7 Deri ve derialtı doku hastalıkları; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan
O00-O99 O95-O99 O99 O99.8 Diğer tanımlanmış hastalıklar ve durumlar; gebelik, doğum ve lohusalıkta komplikasyon oluşturan

Bir cevap yazın