ICD 10 Hastalık Kodları S ve T Grubu Basamaklı Liste

S00-T98 S00-S09 S00 S00.0 Yüzeysel saçlı deri yaralanması
S00-T98 S00-S09 S00 S00.1 Göz kapağı ve göz çevresi kontüzyonu
S00-T98 S00-S09 S00 S00.2 Göz kapağı ve göz çevresi diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S00-S09 S00 S00.3 Burun yüzeysel yaralanması
S00-T98 S00-S09 S00 S00.4 Kulak yüzeysel yaralanması
S00-T98 S00-S09 S00 S00.5 Dudak ve ağız boşluğu yüzeysel yaralanması
S00-T98 S00-S09 S00 S00.7 Kafanın birden fazla yüzeysel yaralanması
S00-T98 S00-S09 S00 S00.8 Kafanın diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması
S00-T98 S00-S09 S00 S00.9 Kafanın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S00-S09 S01 S01.0 Saçlı deri açık yarası
S00-T98 S00-S09 S01 S01.1 Göz kapağı ve göz çevresi açık yarası
S00-T98 S00-S09 S01 S01.2 Burun açık yarası
S00-T98 S00-S09 S01 S01.3 Kulak açık yarası
S00-T98 S00-S09 S01 S01.4 Yanak ve temporomandibüler alan açık yarası
S00-T98 S00-S09 S01 S01.5 Dudak ve ağız boşluğu açık yarası
S00-T98 S00-S09 S01 S01.7 Kafanın birden fazla açık yaraları
S00-T98 S00-S09 S01 S01.8 Kafanın diğer kısımlarının açık yarası
S00-T98 S00-S09 S01 S01.9 Kafanın açık yarası, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S00-S09 S02 S02.0 Kafatası kubbesi kırığı
S00-T98 S00-S09 S02 S02.1 Kafatası tabanı kırığı
S00-T98 S00-S09 S02 S02.2 Burun kemiklerinin kırığı
S00-T98 S00-S09 S02 S02.3 Göz çukuru tabanı kırığı
S00-T98 S00-S09 S02 S02.4 Malar ve maksiller kemik kırığı
S00-T98 S00-S09 S02 S02.5 Diş kırığı
S00-T98 S00-S09 S02 S02.6 Mandibula kırığı
S00-T98 S00-S09 S02 S02.7 Kafatası ve yüz kemiklerinin birden fazla kırıkları
S00-T98 S00-S09 S02 S02.8 Diğer kafatası ve yüz kemiklerinin kırıkları
S00-T98 S00-S09 S02 S02.9 Kafatası ve yüz kemiklerinin kırığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S00-S09 S03 S03.0 Çene çıkığı
S00-T98 S00-S09 S03 S03.1 Burun kıkırdak septum çıkığı
S00-T98 S00-S09 S03 S03.2 Diş çıkığı
S00-T98 S00-S09 S03 S03.3 Kafa diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S00-T98 S00-S09 S03 S03.4 Çene burkulma ve incinmesi
S00-T98 S00-S09 S03 S03.5 Kafanın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin eklem ve bağlarının burkulma ve incinmesi
S00-T98 S00-S09 S04 S04.0 Optik sinir ve yollarının yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.1 Okulomotor sinir yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.2 Troklear sinir yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.3 Trigeminal sinir yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.5 Fasiyal sinir yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.6 İşitme siniri yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.7 Aksesuar sinir yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.8 Diğer kafa sinirlerinin yaralanması
S00-T98 S00-S09 S04 S04.9 Tanımlanmamış kafa siniri yaralanması
S00-T98 S00-S09 S05 S05.0 Yabancı cisimsiz kornea sıyrık ve konjunktiva yaralanması
S00-T98 S00-S09 S05 S05.1 Göz küresi ve göz çukuru dokularının kontüzyonu
S00-T98 S00-S09 S05 S05.2 Göz içi doku kaybı veya prolapsıyla birlikte göz yırtılma ve delinmesi
S00-T98 S00-S09 S05 S05.3 Göz içi doku kaybı veya prolapsı olmayan göz yırtılması
S00-T98 S00-S09 S05 S05.4 Yabancı cisimle birlikte olmayan veya olan delici göz çukuru yaralanması
S00-T98 S00-S09 S05 S05.5 Yabancı cisimle birlikte olan göz küresi delici yaralanması
S00-T98 S00-S09 S05 S05.6 Yabancı cisimle birlikte olmayan göz küresi delici yaralanması
S00-T98 S00-S09 S05 S05.7 Gözün kopması
S00-T98 S00-S09 S05 S05.8 Göz ve göz çukurunun diğer yaralanmaları
S00-T98 S00-S09 S05 S05.9 Göz ve göz çukuru yaralanması, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S00-S09 S06 S06.0 Sarsılma
S00-T98 S00-S09 S06 S06.1 Travmaya bağlı beyin ödemi
S00-T98 S00-S09 S06 S06.2 Yaygın beyin yaralanması
S00-T98 S00-S09 S06 S06.3 Sınırlı beyin yaralanması
S00-T98 S00-S09 S06 S06.4 Epidural kanama
S00-T98 S00-S09 S06 S06.5 Travmaya bağlı subdural kanama
S00-T98 S00-S09 S06 S06.6 Travmaya bağlı subaraknoid kanama
S00-T98 S00-S09 S06 S06.7 İntrakraniyel yaralanma, uzamış komalı
S00-T98 S00-S09 S06 S06.8 İntrakraniyel yaralanmalar, diğer
S00-T98 S00-S09 S06 S06.9 İntrakraniyel yaralanma, tanımlanmamış
S00-T98 S00-S09 S07 S07.0 Yüz ezilme yaralanması
S00-T98 S00-S09 S07 S07.1 Kafatası ezilme yaralanması
S00-T98 S00-S09 S07 S07.8 Kafanın diğer kısımlarının ezilme yaralanması
S00-T98 S00-S09 S07 S07.9 Kafanın ezilme yaralanması, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S00-S09 S08 S08.0 Saçlı deri kopması
S00-T98 S00-S09 S08 S08.1 Kulağın travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S00-S09 S08 S08.8 Kafanın diğer kısımlarının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S00-S09 S08 S08.9 Kafanın tanımlanmamış kısmının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S00-S09 S09 S09.0 Kafa kan damarlarının yaralanması, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 S00-S09 S09 S09.1 Kafa kas ve tendonlerinin yaralanması
S00-T98 S00-S09 S09 S09.2 Kulak zarı travmaya bağlı yırtığı
S00-T98 S00-S09 S09 S09.7 Kafa birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S00-S09 S09 S09.8 Kafanın diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S00-S09 S09 S09.9 Kafanın tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S10-S19 S10 S10.0 Boğaz kontüzyonu
S00-T98 S10-S19 S10 S10.1 Boğazın diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S10-S19 S10 S10.7 Boynun birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S10-S19 S10 S10.8 Boynun diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması
S00-T98 S10-S19 S10 S10.9 Boynun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S10-S19 S11 S11.0 Larenks ve trake açık yarası
S00-T98 S10-S19 S11 S11.1 Tiroid bezi açık yarası
S00-T98 S10-S19 S11 S11.2 Farenks ve boyun Özefagusu açık yarası
S00-T98 S10-S19 S11 S11.7 Boynun birden fazla açık yaraları
S00-T98 S10-S19 S11 S11.8 Boynun diğer kısımlarının açık yarası
S00-T98 S10-S19 S11 S11.9 Boyun açık yarası, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S10-S19 S12 S12.0 Birinci boyun omurga kırığı
S00-T98 S10-S19 S12 S12.1 İkinci boyun omurga kırığı
S00-T98 S10-S19 S12 S12.2 Boyun omurga diğer tanımlanmış kırığı
S00-T98 S10-S19 S12 S12.7 Boyun omurga birden fazla kırığı
S00-T98 S10-S19 S12 S12.8 Boyun diğer kısımlarının kırığı
S00-T98 S10-S19 S12 S12.9 Boyun kırığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S10-S19 S13 S13.0 Boyun omurlar arası disk travmaya bağlı yırtılması
S00-T98 S10-S19 S13 S13.1 Boyun omurga çıkığı
S00-T98 S10-S19 S13 S13.2 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S00-T98 S10-S19 S13 S13.3 Boynun birden fazla çıkıkları
S00-T98 S10-S19 S13 S13.4 Boyun omurganın burkulma ve incinmesi
S00-T98 S10-S19 S13 S13.5 Tiroid bölgesi burkulma ve incinmesi
S00-T98 S10-S19 S13 S13.6 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımları eklem ve bağlarının burkulma ve incinmesi
S00-T98 S10-S19 S14 S14.0 Boyun omurilik sarsılma ve ödemi
S00-T98 S10-S19 S14 S14.1 Boyun omurilik diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S00-T98 S10-S19 S14 S14.2 Boyun omurga sinir kökü yaralanması
S00-T98 S10-S19 S14 S14.3 Brakiyal sinir ağı yaralanması
S00-T98 S10-S19 S14 S14.4 Boyun periferik sinirleri yaralanmaları
S00-T98 S10-S19 S14 S14.5 Boyun sempatik sinir yaralanması
S00-T98 S10-S19 S14 S14.6 Boyun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları
S00-T98 S10-S19 S15 S15.0 Karotid arter yaralanması
S00-T98 S10-S19 S15 S15.1 Omurga arter yaralanması
S00-T98 S10-S19 S15 S15.2 Dış jugular ven yaralanması
S00-T98 S10-S19 S15 S15.3 İç jugular ven yaralanması
S00-T98 S10-S19 S15 S15.7 Boyun seviyesinde birden fazla kan damarları yaralanması
S00-T98 S10-S19 S15 S15.8 Boyun seviyesinde diğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S10-S19 S15 S15.9 Boyun seviyesinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması
S00-T98 S10-S19 S15 S16 Boyun seviyesinde kas ve tendonlerinin yaralanması
S00-T98 S10-S19 S17 S17.0 Larenks ve trake ezilme yaralanması
S00-T98 S10-S19 S17 S17.8 Boyun diğer kısımlarının ezilme yaralanması
S00-T98 S10-S19 S17 S17.9 Boyun ezilme yaralanması, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S10-S19 S18 S18 Boynun travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S10-S19 S19 S19.7 Boynun birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S10-S19 S19 S19.8 Boynun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S10-S19 S19 S19.9 Boynun tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S20-S29 S20 S20.0 Meme kontüzyonu
S00-T98 S20-S29 S20 S20.1 Memenin diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S20 S20.2 Göğüs kontüzyonu
S00-T98 S20-S29 S20 S20.3 Göğüs ön duvarının diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S20 S20.4 Göğüs arka duvarının diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S20 S20.7 Göğüsün birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S20 S20.8 Göğüsün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının yüzeysel yaralanması
S00-T98 S20-S29 S21 S21.0 Meme açık yarası
S00-T98 S20-S29 S21 S21.1 Göğüs ön duvarı açık yarası
S00-T98 S20-S29 S21 S21.2 Göğüs arka duvarı açık yarası
S00-T98 S20-S29 S21 S21.7 Göğüs duvarı birden fazla açık yaraları
S00-T98 S20-S29 S21 S21.8 Göğüs diğer kısımlarının açık yarası
S00-T98 S20-S29 S21 S21.9 Göğüs açık yarası, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S20-S29 S22 S22.0 Göğüs omurga kırığı
S00-T98 S20-S29 S22 S22.1 Göğüs omurga birden fazla kırıkları
S00-T98 S20-S29 S22 S22.2 Sternum kırığı
S00-T98 S20-S29 S22 S22.3 Kaburga kırığı
S00-T98 S20-S29 S22 S22.4 Kaburgaların birden fazla kırığı
S00-T98 S20-S29 S22 S22.5 Yelken göğüs
S00-T98 S20-S29 S22 S22.8 Kemik göğüs diğer kısımlarının kırığı
S00-T98 S20-S29 S22 S22.9 Kemik göğüsün kırığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S20-S29 S23 S23.0 Göğüs omurlar arası diskin travmaya bağlı yırtılması
S00-T98 S20-S29 S23 S23.1 Göğüs omurga çıkığı
S00-T98 S20-S29 S23 S23.2 Göğüsün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S00-T98 S20-S29 S23 S23.3 Göğüs omurganın burkulma ve incinmesi
S00-T98 S20-S29 S23 S23.4 Kaburgalar ve sternumun burkulma ve incinmesi
S00-T98 S20-S29 S23 S23.5 Göğüsün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve incinmesi
S00-T98 S20-S29 S24 S24.0 Göğüs omurilik sarsılma ve ödemi
S00-T98 S20-S29 S24 S24.1 Göğüs omuriliğin diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S24 S24.2 Göğüs omurga sinir kökü yaralanması
S00-T98 S20-S29 S24 S24.3 Göğüs periferik sinirlerinin yaralanması
S00-T98 S20-S29 S24 S24.4 Göğüs sempatik sinirlerinin yaralanması
S00-T98 S20-S29 S24 S24.5 Göğüs diğer sinirlerinin yaralanması
S00-T98 S20-S29 S24 S24.6 Göğüs tanımlanmamış sinirinin yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.0 Göğüs aortu yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.1 İnnominate veya subklaviyan arter yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.2 Üst vena kava yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.3 İnnominate veya subklaviyan ven yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.4 Akciğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.5 Kaburgalar arası kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.7 Göğüs birden fazla kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.8 Göğüs diğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S20-S29 S25 S25.9 Göğüs tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S00-T98 S20-S29 S26 S26.0 Kalp yaralanması, hemoperikardiyumlu
S00-T98 S20-S29 S26 S26.8 Kalp diğer yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S26 S26.9 Kalp tanımlanmamış yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S27 S27.0 Travmaya bağlı pnömotoraks
S00-T98 S20-S29 S27 S27.1 Travmaya bağlı hemotoraks
S00-T98 S20-S29 S27 S27.2 Travmaya bağlı hemopnömotoraks
S00-T98 S20-S29 S27 S27.3 Akciğerin diğer yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S27 S27.4 Bronş yaralanması
S00-T98 S20-S29 S27 S27.5 Göğüs trakesi yaralanması
S00-T98 S20-S29 S27 S27.6 Plevra yaralanması
S00-T98 S20-S29 S27 S27.7 Göğüs içi organların birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S27 S27.8 Diğer tanımlanmış göğüs içi organların yaralanması
S00-T98 S20-S29 S27 S27.9 Göğüs içi organların tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S20-S29 S28 S28.0 Ezilmiş göğüs
S00-T98 S20-S29 S28 S28.1 Göğüs kısmi travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S20-S29 S29 S29.0 Göğüs seviyesinde kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S20-S29 S29 S29.7 Göğüs birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S29 S29.8 Göğüs diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S20-S29 S29 S29.9 Göğüs tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S30-S39 S30 S30.0 Bel ve pelvis kontüzyonu
S00-T98 S30-S39 S30 S30.1 Karın duvarı kontüzyonu
S00-T98 S30-S39 S30 S30.2 Dış genital organlarının kontüzyonu
S00-T98 S30-S39 S30 S30.7 Karın, bel ve pelvisin birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S30-S39 S30 S30.8 Karın, bel ve pelvisin diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S30-S39 S30 S30.9 Karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S30-S39 S31 S31.0 Bel ve pelvis açık yarası
S00-T98 S30-S39 S31 S31.1 Karın duvarı açık yarası
S00-T98 S30-S39 S31 S31.2 Penis açık yarası
S00-T98 S30-S39 S31 S31.3 Skrotum ve testis açık yarası
S00-T98 S30-S39 S31 S31.4 Vajina ve vulva açık yarası
S00-T98 S30-S39 S31 S31.5 Dış genital organların diğer ve tanımlanmamış açık yarası
S00-T98 S30-S39 S31 S31.7 Karın, bel ve pelvisin birden fazla açık yaraları
S00-T98 S30-S39 S31 S31.8 Karnın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası
S00-T98 S30-S39 S32 S32.0 Lomber omurga kırığı
S00-T98 S30-S39 S32 S32.1 Sakrum kırığı
S00-T98 S30-S39 S32 S32.2 Kuyruk sokumu kırığı
S00-T98 S30-S39 S32 S32.3 İlyum kırığı
S00-T98 S30-S39 S32 S32.4 Asetabulum kırığı
S00-T98 S30-S39 S32 S32.5 Pubis kırığı
S00-T98 S30-S39 S32 S32.7 Lomber omurga ve pelvis birden fazla kırıkları
S00-T98 S30-S39 S32 S32.8 Lomber omurga ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı
S00-T98 S30-S39 S33 S33.0 Lomber omurlar arası disk travmaya bağlı yırtığı
S00-T98 S30-S39 S33 S33.1 Lomber omurga çıkığı
S00-T98 S30-S39 S33 S33.2 Sakroilyak ve sakrokoksigeal eklem çıkığı
S00-T98 S30-S39 S33 S33.3 Lomber omurga ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S00-T98 S30-S39 S33 S33.4 Simfisis pupis travmaya bağlı yırtığı
S00-T98 S30-S39 S33 S33.5 Lomber omurga burkulma ve incinmesi
S00-T98 S30-S39 S33 S33.6 Sakroilyak eklem burkulma ve incinmesi
S00-T98 S30-S39 S33 S33.7 Lomber omurga ve pelvis diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve incinmesi
S00-T98 S30-S39 S34 S34.0 Lomber omurilik sarsılma ve ödemi
S00-T98 S30-S39 S34 S34.1 Lomber omurilik diğer yaralanması
S00-T98 S30-S39 S34 S34.2 Lomber ve sakral omurga sinir kökü yaralanması
S00-T98 S30-S39 S34 S34.3 Kauda ekina yaralanması
S00-T98 S30-S39 S34 S34.4 Lumbosakral sinir ağı yaralanması
S00-T98 S30-S39 S34 S34.5 Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması
S00-T98 S30-S39 S34 S34.6 Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması
S00-T98 S30-S39 S34 S34.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinirlerin yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.0 Karın aortu yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.1 Alt vena kava yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.2 Çölyak veya mezenterik arter yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.3 Portal veya dalak ven yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.4 Böbrek kan damarları yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.5 İlyak kan damarları yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.7 Karın, bel ve pelvis birden fazla kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.8 Karın, bel ve pelvis diğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S30-S39 S35 S35.9 Karın, bel ve pelvis tanımlanmamış kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.0 Dalak yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.1 Karaciğer veya safra kesesi yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.2 Pankreas yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.3 Mide yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.4 İncebarsak yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.5 Kolon yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.6 Rektum yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.7 Birden fazla karın içi organ yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.8 Karın içi diğer organların yaralanması
S00-T98 S30-S39 S36 S36.9 Karın içi organ tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.0 Böbrek yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.1 Üreter yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.2 Mesane yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.3 Üretra yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.4 Over yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.5 Fallop borusu yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.6 Uterus yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.7 Birden fazla pelvik organ yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.8 Diğer pelvik organların yaralanması
S00-T98 S30-S39 S37 S37.9 Pelvik organ tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S30-S39 S38 S38.0 Dış genital organlarının ezilme yaralanması
S00-T98 S30-S39 S38 S38.1 Karın, bel ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımların ezilme yaralanması
S00-T98 S30-S39 S38 S38.2 Dış genital organlarının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S30-S39 S38 S38.3 Karın, bel ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S30-S39 S39 S39.0 Karın, bel ve pelvis kas ve tendonlerinin yaralanması
S00-T98 S30-S39 S39 S39.6 Karın içi organ (lar) ın pelvik organ (lar) la birlikte olan yaralanmaları
S00-T98 S30-S39 S39 S39.7 Karın, bel ve pelvisin diğer birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S30-S39 S39 S39.8 Karın, bel ve pelvisin diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S30-S39 S39 S39.9 Karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S40-S49 S40 S40.0 Omuz ve üst kol kontüzyonu
S00-T98 S40-S49 S40 S40.7 Omuz ve üst kolun birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S40-S49 S40 S40.8 Omuz ve üst kolun diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S40-S49 S40 S40.9 Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S00-T98 S40-S49 S41 S41.0 Omuz açık yarası
S00-T98 S40-S49 S41 S41.1 Üst kol açık yarası
S00-T98 S40-S49 S41 S41.7 Omuz ve üst kol birden fazla açık yaraları
S00-T98 S40-S49 S41 S41.8 Omuz kuşağının diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası
S00-T98 S40-S49 S42 S42.0 Köprücük kemiği kırığı
S00-T98 S40-S49 S42 S42.1 Kürek kemiği kırığı
S00-T98 S40-S49 S42 S42.2 Üst kol kemiği üst uç kırığı
S00-T98 S40-S49 S42 S42.3 Üst kol kemiği gövde kırığı
S00-T98 S40-S49 S42 S42.4 Üst kol kemiği alt uç kırığı
S00-T98 S40-S49 S42 S42.7 Köprücük kemiği, kürek kemiği ve üst kol kemiği birden fazla kırıkları
S00-T98 S40-S49 S42 S42.8 Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı
S00-T98 S40-S49 S42 S42.9 Omuz kuşağı kırığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S40-S49 S43 S43.0 Omuz eklemi çıkığı
S00-T98 S40-S49 S43 S43.1 Akromiyoklavikuler eklem çıkığı
S00-T98 S40-S49 S43 S43.2 Sternoklavikuler eklem çıkığı
S00-T98 S40-S49 S43 S43.3 Omuz kuşağı diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S00-T98 S40-S49 S43 S43.4 Omuz eklemi burkulma ve incinmesi
S00-T98 S40-S49 S43 S43.5 Akromiyoklavikuler eklem burkulma ve incinmesi
S00-T98 S40-S49 S43 S43.6 Sternoklavikuler eklem burkulma ve incinmesi
S00-T98 S40-S49 S43 S43.7 Omuz kuşağı diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve incinmesi
S00-T98 S40-S49 S44 S44.0 Üst kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.1 Üst kol düzeyinde mediyan sinir yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.2 Üst kol düzeyinde radiyal sinir yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.3 Aksiller sinir yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.4 Muskülokütanöz sinir yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.5 Omuz ve üst kol düzeyinde deri duyusu siniri yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S00-T98 S40-S49 S44 S44.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S00-T98 S40-S49 S45 S45.0 Aksiller arter yaralanması
S00-T98 S40-S49 S45 S45.1 Brakiyal arter yaralanması
S00-T98 S40-S49 S45 S45.2 Aksiller veya brakiyal ven yaralanması
S00-T98 S40-S49 S45 S45.3 Omuz ve üst kol düzeyinde yüzeysel ven yaralanması
S00-T98 S40-S49 S45 S45.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S40-S49 S45 S45.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S40-S49 S45 S45.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S40-S49 S46 S46.0 Omuz rotatör cuff tendon yaralanması
S00-T98 S40-S49 S46 S46.1 Biseps uzun başı kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S40-S49 S46 S46.2 Biseps diğer kısımlarının kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S40-S49 S46 S46.3 Triseps kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S40-S49 S46 S46.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S40-S49 S46 S46.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S40-S49 S46 S46.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S40-S49 S47 S47 Omuz ve üst kol ezilme yaralanması
S00-T98 S40-S49 S48 S48.0 Omuz ekleminde travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S40-S49 S48 S48.1 Omuz ve dirsek arasında travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S40-S49 S48 S48.9 Omuz ve üst kol travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 S40-S49 S49 S49.7 Omuz ve üst kolun birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S40-S49 S49 S49.8 Omuz ve üst kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S40-S49 S49 S49.9 Omuz ve üst kolun tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S50-S59 S50 S50.0 El kontüzyonu
S00-T98 S50-S59 S50 S50.1 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu
S00-T98 S50-S59 S50 S50.7 Ön kolun birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S50-S59 S50 S50.8 Ön kolun diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S50-S59 S50 S50.9 Ön kolun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S00-T98 S50-S59 S51 S51.0 Dirsek açık yarası
S00-T98 S50-S59 S51 S51.7 Ön kolun birden fazla açık yaraları
S00-T98 S50-S59 S51 S51.8 Ön kol diğer kısımlarının açık yarası
S00-T98 S50-S59 S51 S51.9 Ön kol açık yarası, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S50-S59 S52 S52.0 Ulna üst uç kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.1 Radyus üst ucu kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.2 Ulna gövde kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.3 Radyus gövde kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.4 Ulna ve radyus gövdelerinin kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.5 Radyus alt uç kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.6 Ulna ve radyus alt uç kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.7 Ön kol birden fazla kırıkları
S00-T98 S50-S59 S52 S52.8 Ön kol diğer kısımlarının kırığı
S00-T98 S50-S59 S52 S52.9 Ön kol kırığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S50-S59 S53 S53.0 Radyus başı çıkığı
S00-T98 S50-S59 S53 S53.1 Dirsek çıkığı, tanımlanmamış
S00-T98 S50-S59 S53 S53.2 Radial yan bağ travmaya bağlı yırtığı
S00-T98 S50-S59 S53 S53.3 Ulnar yan bağ travmaya bağlı yırtığı
S00-T98 S50-S59 S53 S53.4 Dirsek burkulma ve incinmesi
S00-T98 S50-S59 S54 S54.0 Ön kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S00-T98 S50-S59 S54 S54.1 Ön kol düzeyinde mediyan sinir yaralanması
S00-T98 S50-S59 S54 S54.2 Ön kol düzeyinde radial sinir yaralanması
S00-T98 S50-S59 S54 S54.3 Ön kol düzeyinde deri duyusu siniri yaralanması
S00-T98 S50-S59 S54 S54.7 Ön kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S00-T98 S50-S59 S54 S54.8 Ön kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S00-T98 S50-S59 S54 S54.9 Ön kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S00-T98 S50-S59 S55 S55.0 Ön kol düzeyinde ulnar arter yaralanması
S00-T98 S50-S59 S55 S55.1 Ön kol düzeyinde radial arter yaralanması
S00-T98 S50-S59 S55 S55.2 Ön kol düzeyinde ven yaralanması
S00-T98 S50-S59 S55 S55.7 Ön kol düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S50-S59 S55 S55.8 Ön kol düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S50-S59 S55 S55.9 Ön kol düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.0 Ön kol düzeyinde başparmak fleksör kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.1 Ön kol düzeyinde diğer parmak (lar) ın fleksör kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.2 Ön kol düzeyinde diğer fleksör kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.3 Ön kol düzeyinde başparmak ekstansör veya abduktor kas ve tendonlerinin yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.4 Ön kol düzeyinde diğer parmak (lar) ın ekstansör kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.5 Ön kol düzeyinde diğer ekstansör kas ve tendonin yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.7 Ön kol düzeyinde birden fazla kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S50-S59 S56 S56.8 Ön kol düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S50-S59 S57 S57.0 El bileğinin ezilmesi
S00-T98 S50-S59 S57 S57.8 Ön kol diğer kısımlarının ezilmesi
S00-T98 S50-S59 S57 S57.9 Ön kolun ezilmesi, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S50-S59 S58 S58.0 Dirsek düzeyinde travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S50-S59 S58 S58.1 Dirsek ve el bileği arasında travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S50-S59 S58 S58.9 Ön kolun travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 S50-S59 S59 S59.7 Ön kolun birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S50-S59 S59 S59.8 Ön kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S50-S59 S59 S59.9 Ön kolun tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S60-S69 S60 S60.0 Tırnağın etkilenmediği parmak (lar) ın kontüzyonu
S00-T98 S60-S69 S60 S60.1 Tırnağın etkilenmediği parmak (lar) ın kontüzyonu
S00-T98 S60-S69 S60 S60.2 El bileği ve elin diğer kısımlarının kontüzyonu
S00-T98 S60-S69 S60 S60.7 El bileği ve elin birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S60-S69 S60 S60.8 El bileği ve elin diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S60-S69 S60 S60.9 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S00-T98 S60-S69 S61 S61.0 Tırnağa zedelenmeli parmak (lar) ın açık yarası
S00-T98 S60-S69 S61 S61.1 Tırnak zedelenmesiz parmak (lar) ın açık yarası
S00-T98 S60-S69 S61 S61.7 El bileği ve elin birden fazla açık yaraları
S00-T98 S60-S69 S61 S61.8 El bileği ve elin diğer kısımlarının açık yaraları
S00-T98 S60-S69 S61 S61.9 El bileği ve el açık yarası, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S60-S69 S62 S62.0 El naviküler [skafoid] kemik kırığı
S00-T98 S60-S69 S62 S62.1 Karpal kemik (ler) in diğer kırığı
S00-T98 S60-S69 S62 S62.2 Birinci metakarpal kemik kırığı
S00-T98 S60-S69 S62 S62.3 Diğer metakarpal kemik kırığı
S00-T98 S60-S69 S62 S62.4 Metakarpal kemiklerin birden fazla kırıkları
S00-T98 S60-S69 S62 S62.5 Başparmak kırığı
S00-T98 S60-S69 S62 S62.6 Diğer parmak kırığı
S00-T98 S60-S69 S62 S62.7 Parmakların birden fazla kırıkları
S00-T98 S60-S69 S62 S62.8 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı
S00-T98 S60-S69 S63 S63.0 El bileği çıkığı
S00-T98 S60-S69 S63 S63.1 Parmak çıkığı
S00-T98 S60-S69 S63 S63.2 Parmakların birden fazla çıkığı
S00-T98 S60-S69 S63 S63.3 El bileği ve karpus bağının travmaya bağlı yırtığı
S00-T98 S60-S69 S63 S63.4 Metakarpofalangeal ve interfalangeal eklem (ler) de parmak bağın travmaya bağlı yırtığı
S00-T98 S60-S69 S63 S63.5 El bileği burkulma ve incinmesi
S00-T98 S60-S69 S63 S63.6 Parmak (lar) ın burkulma ve incinmesi
S00-T98 S60-S69 S63 S63.7 Elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve incinmesi
S00-T98 S60-S69 S64 S64.0 El bileği ve el düzeyinde ulnar sinir yaralanması
S00-T98 S60-S69 S64 S64.1 El bileği ve el düzeyinde mediyan sinir yaralanması
S00-T98 S60-S69 S64 S64.2 El bileği ve el düzeyinde radial sinir yaralanması
S00-T98 S60-S69 S64 S64.3 Başparmak parmak siniri yaralanması
S00-T98 S60-S69 S64 S64.4 Diğer parmakların parmak sinirinin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S64 S64.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S00-T98 S60-S69 S64 S64.8 El bileği ve el düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S64 S64.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış sinirin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.0 El bileği ve el düzeyinde ulnar arter yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.1 El bileği ve el düzeyinde radial arter yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.2 Yüzeysel avuç içi kemeri yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.3 Derin avuç içi kemeri yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.4 Başparmak kan damar (lar) ının yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.5 Diğer parmakların kan damar (lar) ının yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S60-S69 S65 S65.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.0 El bileği ve el düzeyinde başparmak uzun fleksor kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.1 El bileği ve el düzeyinde diğer parmakların fleksor kas ve tendoninin diğer yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.2 El bileği ve el düzeyinde baş parmak ekstansör kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.3 El bileği ve el düzeyinde diğer parmakların ekstansör kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.4 El bileği ve el düzeyinde başparmak intirinsik kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.5 El bileği ve el düzeyinde diğer parmakların intirinsik kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.6 El bileği ve el düzeyinde birden fazla fleksör kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla ekstansör kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S60-S69 S66 S66.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S60-S69 S67 S67.0 Başparmak ve diğer parmak (lar) ın ezilme yaralanması
S00-T98 S60-S69 S67 S67.8 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının ezilme yaralanması
S00-T98 S60-S69 S68 S68.0 Başparmağın (tam) (kısmi) travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S60-S69 S68 S68.1 Diğer tek parmak (tam) (kısmi) travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S60-S69 S68 S68.2 İki veya daha fazla parmağın (tam) (kısmi) travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S60-S69 S68 S68.3 El bileği ve elin diğer kısımlarıyla parmak (lar) (kısmının) ın birlikte travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S60-S69 S68 S68.4 El bileği düzeyinde elin travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S60-S69 S68 S68.8 El bileği ve elin diğer kısımlarının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S60-S69 S68 S68.9 El bileği ve elin travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 S60-S69 S69 S69.7 El bileği ve elin birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S60-S69 S69 S69.8 El bileği ve elin diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S60-S69 S69 S69.9 El bileği ve elin tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S70-S79 S70 S70.0 Kalça kontüzyonu
S00-T98 S70-S79 S70 S70.1 Uyluk kontüzyonu
S00-T98 S70-S79 S70 S70.2 Kalça ve uyluğun birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S70-S79 S70 S70.8 Kalça ve uyluğun diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S70-S79 S70 S70.9 Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S00-T98 S70-S79 S71 S71.0 Kalça açık yarası
S00-T98 S70-S79 S71 S71.1 Uyluk açık yarası
S00-T98 S70-S79 S71 S71.7 Kalça ve uyluğun birden fazla açık yaraları
S00-T98 S70-S79 S71 S71.8 Pelvis kuşağının diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası
S00-T98 S70-S79 S72 S72.0 Uyluk kemiği boyun kırığı
S00-T98 S70-S79 S72 S72.1 Pertrokanterik kırık
S00-T98 S70-S79 S72 S72.2 Subtrokanterik kırık
S00-T98 S70-S79 S72 S72.3 Uyluk kemiği gövde kırığı
S00-T98 S70-S79 S72 S72.4 Uyluk kemiği alt uç kırığı
S00-T98 S70-S79 S72 S72.7 Uyluk kemiği birden fazla kırıkları
S00-T98 S70-S79 S72 S72.8 Uyluk kemiği diğer kısımlarının kırıkları
S00-T98 S70-S79 S72 S72.9 Uyluk kemiği kırığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S70-S79 S73 S73.0 Kalça çıkığı
S00-T98 S70-S79 S73 S73.1 Kalça burkulma ve incinmesi
S00-T98 S70-S79 S74 S74.0 Kalça ve uyluk düzeyinde siyatik sinir yaralanması
S00-T98 S70-S79 S74 S74.1 Kalça ve uyluk düzeyinde femoral sinir yaralanması
S00-T98 S70-S79 S74 S74.2 Kalça ve uyluk düzeyinde deri duyusu siniri yaralanması
S00-T98 S70-S79 S74 S74.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S00-T98 S70-S79 S74 S74.8 Kalça ve uyluk düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S00-T98 S70-S79 S74 S74.9 Kalça ve uyluk düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S00-T98 S70-S79 S75 S75.0 Femoral arter yaralanması
S00-T98 S70-S79 S75 S75.1 Kalça ve uyluk düzeyinde femoral ven yaralanması
S00-T98 S70-S79 S75 S75.2 Kalça ve uyluk düzeyinde büyük safen ven yaralanması
S00-T98 S70-S79 S75 S75.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması
S00-T98 S70-S79 S75 S75.8 Kalça ve uyluk düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması
S00-T98 S70-S79 S75 S75.9 Kalça ve uyluk düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S00-T98 S70-S79 S76 S76.0 Kalça kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S70-S79 S76 S76.1 Kuadriseps kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S70-S79 S76 S76.2 Kalçanın adduktor kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S70-S79 S76 S76.3 Uyluk düzeyinde arka kas grubu kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S70-S79 S76 S76.4 Uyluk düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S70-S79 S76 S76.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S70-S79 S77 S77.0 Kalçanın ezilme yaralanması
S00-T98 S70-S79 S77 S77.1 Uyluğun ezilme yaralanması
S00-T98 S70-S79 S77 S77.2 Uyluk ve kalçanın ezilme yaralanması
S00-T98 S70-S79 S78 S78.0 Kalça ekleminde travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S70-S79 S78 S78.1 Kalça ve diz arasında travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S70-S79 S78 S78.9 Kalça ve uyluğun travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 S70-S79 S79 S79.7 Kalça ve uyluğun birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S70-S79 S79 S79.8 Kalça ve uyluğun diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S70-S79 S79 S79.9 Kalça ve uyluğun tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S80-S89 S80 S80.0 Diz kontüzyonu
S00-T98 S80-S89 S80 S80.1 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin kontüzyonu
S00-T98 S80-S89 S80 S80.7 Baldırın birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S80-S89 S80 S80.8 Baldırın diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S80-S89 S80 S80.9 Baldırın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S00-T98 S80-S89 S81 S81.0 Dizin açık yarası
S00-T98 S80-S89 S81 S81.7 Baldırın birden fazla açık yarası
S00-T98 S80-S89 S81 S81.8 Baldırın diğer kısımlarının açık yarası
S00-T98 S80-S89 S81 S81.9 Baldırın açık yarası, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S80-S89 S82 S82.0 Diz kapağı kırığı
S00-T98 S80-S89 S82 S82.1 Tibia üst uç kırığı
S00-T98 S80-S89 S82 S82.2 Tibia gövde kırığı
S00-T98 S80-S89 S82 S82.3 Tibia alt uç kırığı
S00-T98 S80-S89 S82 S82.4 Fibula tek başına kırığı
S00-T98 S80-S89 S82 S82.5 Mediyal malleol kırığı
S00-T98 S80-S89 S82 S82.6 Lateral malleol kırığı
S00-T98 S80-S89 S82 S82.7 Baldırın birden fazla kırıkları
S00-T98 S80-S89 S82 S82.8 Baldır diğer kısımlarının kırıkları
S00-T98 S80-S89 S82 S82.9 Baldır kırığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 S80-S89 S83 S83.0 Diz kapağı çıkığı
S00-T98 S80-S89 S83 S83.1 Diz çıkığı
S00-T98 S80-S89 S83 S83.2 Menisküs yırtığı
S00-T98 S80-S89 S83 S83.3 Diz eklem kıkırdak yırtığı
S00-T98 S80-S89 S83 S83.4 Diz (fibuler) (tibial) yan bağ burkulma ve incinmesi
S00-T98 S80-S89 S83 S83.5 Diz (ön) (arka) çapraz bağ burkulma ve incinmesi
S00-T98 S80-S89 S83 S83.6 Dizin diğer ve tanımlanmamış yerlerinin burkulma ve incinmesi
S00-T98 S80-S89 S83 S83.7 Dizin birden fazla yapılarının yaralanması
S00-T98 S80-S89 S84 S84.0 Baldır düzeyinde tibial sinir yaralanması
S00-T98 S80-S89 S84 S84.1 Baldır düzeyinde peronal sinir yaralanması
S00-T98 S80-S89 S84 S84.2 Baldır düzeyinde deri duyusu siniri yaralanması
S00-T98 S80-S89 S84 S84.7 Baldır düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S00-T98 S80-S89 S84 S84.8 Baldır düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S00-T98 S80-S89 S84 S84.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.0 Popliteal arter yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.1 (ön) (arka) tibial arter yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.2 Peronal arter yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.3 Baldır düzeyinde büyük safen ven yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.4 Baldır düzeyinde küçük safen ven yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.5 Popliteal ven yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.7 Baldır düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.8 Baldır düzeyinde diğer kan damarları yaralanması
S00-T98 S80-S89 S85 S85.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması
S00-T98 S80-S89 S86 S86.0 Aşil tendon yaralanması
S00-T98 S80-S89 S86 S86.1 Baldır düzeyinde arka kas grubu diğer kas (lar) ve tendon (ler) in yaralanması
S00-T98 S80-S89 S86 S86.2 Baldır düzeyinde ön kas grubu kas (lar) ve tendon (ler) in yaralanması
S00-T98 S80-S89 S86 S86.3 Baldır düzeyinde peronal kas grubu kas (lar) ve tendon (ler) in yaralanması
S00-T98 S80-S89 S86 S86.7 Baldır düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S80-S89 S86 S86.8 Baldır düzeyinde diğer kas ve tendonlerin yaralanması
S00-T98 S80-S89 S86 S86.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S80-S89 S87 S87.0 Diz ezilme yaralanması
S00-T98 S80-S89 S87 S87.8 Baldır diğer ve tanımlanmamış kısımlarının ezilme yaralanması
S00-T98 S80-S89 S88 S88.0 Diz düzeyinde travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S80-S89 S88 S88.1 Diz ve ayak bileği arasında travmaya bağlı amputasyon
S00-T98 S80-S89 S88 S88.9 Baldırın travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 S80-S89 S89 S89.7 Baldırın birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S80-S89 S89 S89.8 Baldırın diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S80-S89 S89 S89.9 Baldırın tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 S90-S99 S90 S90.0 Ayak bileği kontüzyonu
S00-T98 S90-S99 S90 S90.1 Tırnağın etkilenmediği ayak parmak (lar) ın kontüzyonu
S00-T98 S90-S99 S90 S90.2 Tırnağın etkilendiği ayak parmak (lar) ın kontüzyonu
S00-T98 S90-S99 S90 S90.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu
S00-T98 S90-S99 S90 S90.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S90-S99 S90 S90.8 Ayak bileği ve ayağın diğer yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 S90-S99 S90 S90.9 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış
S00-T98 S90-S99 S91 S91.0 Ayak bileği açık yarası
S00-T98 S90-S99 S91 S91.1 Tırnağın etkilenmediği ayak parmak (lar) ın açık yarası
S00-T98 S90-S99 S91 S91.2 Tırnağın etkilendiği ayak parmak (lar) ın açık yarası
S00-T98 S90-S99 S91 S91.3 Ayağın diğer kısımlarının açık yarası
S00-T98 S90-S99 S91 S91.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla açık yaraları
S00-T98 S90-S99 S92 S92.0 Kalkaneus kırığı
S00-T98 S90-S99 S92 S92.1 Talus kırığı
S00-T98 S90-S99 S92 S92.2 Diğer tarsal kemik (ler) in kırığı
S00-T98 S90-S99 S92 S92.3 Metatarsal kemik kırığı
S00-T98 S90-S99 S92 S92.4 Ayak baş parmağı kırığı
S00-T98 S90-S99 S92 S92.5 Ayak parmağının diğer kırıkları
S00-T98 S90-S99 S92 S92.7 Ayağın birden fazla kırıkları
S00-T98 S90-S99 S92 S92.9 Ayak kırığı, tanımlanmamış
S00-T98 S90-S99 S93 S93.0 Ayak bileği eklemi çıkığı
S00-T98 S90-S99 S93 S93.1 Ayak parmak (lar) ın çıkığı
S00-T98 S90-S99 S93 S93.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde bağ yırtılması
S00-T98 S90-S99 S93 S93.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı
S00-T98 S90-S99 S93 S93.4 Ayak bileğinin burkulma ve incinmesi
S00-T98 S90-S99 S93 S93.5 Ayak parmak (lar) ın burkulma ve incinmesi
S00-T98 S90-S99 S93 S93.6 Ayağın diğer ve tanımlanmamış parçalarının burkulma ve incinmesi
S00-T98 S90-S99 S94 S94.0 Lateral ayak tabanı siniri yaralanması
S00-T98 S90-S99 S94 S94.1 Mediyal ayak tabanı siniri yaralanması
S00-T98 S90-S99 S94 S94.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde derin peronal sinir yaralanması
S00-T98 S90-S99 S94 S94.3 Ayak bileği ve ayak düzeyinde deri duyusu siniri yaralanması
S00-T98 S90-S99 S94 S94.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla sinir yaralanması
S00-T98 S90-S99 S94 S94.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması
S00-T98 S90-S99 S94 S94.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması
S00-T98 S90-S99 S95 S95.0 Ayak sırt arter yaralanması
S00-T98 S90-S99 S95 S95.1 Ayak tabanı arter yaralanması
S00-T98 S90-S99 S95 S95.2 Ayak sırt ven yaralanması
S00-T98 S90-S99 S95 S95.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması
S00-T98 S90-S99 S95 S95.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer kan damarları yaralanması
S00-T98 S90-S99 S95 S95.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması
S00-T98 S90-S99 S96 S96.0 Ayak bileği ve ayak düzeyinde uzun fleksör kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S90-S99 S96 S96.1 Ayak bileği ve ayak düzeyinde ayak parmağı uzun ekstansör kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 S90-S99 S96 S96.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde intrinsik kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S90-S99 S96 S96.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S90-S99 S96 S96.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S90-S99 S96 S96.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması
S00-T98 S90-S99 S97 S97.0 Ayak bileği ezilme yaralanması
S00-T98 S90-S99 S97 S97.1 Ayak parmak (lar) ın ezilme yaralanması
S00-T98 S90-S99 S97 S97.8 Ayak bileği ve ayağın diğer parçalarının ezilme yaralanması
S00-T98 S90-S99 S98 S98.0 Ayak ve ayak bileği düzeyinde travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S90-S99 S98 S98.1 Tek ayak parmağının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S90-S99 S98 S98.2 İki veya daha çok ayak parmağının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S90-S99 S98 S98.3 Ayağın diğer kısımlarının travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 S90-S99 S98 S98.4 Ayağın travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 S90-S99 S99 S99.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yaralanmaları
S00-T98 S90-S99 S99 S99.8 Ayak bileği ve ayağın diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 S90-S99 S99 S99.9 Ayak bileği ve ayağın tanımlanmamış yaralanması
S00-T98 T00-T07 T00 T00.0 Kafanın boyunla birlikte olan yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T00 T00.1 Göğüs, karın, bel ve pelvisle birlikte olan yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T00 T00.2 Üst ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerinin yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T00 T00.3 Alt ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerine ait yüzeysel yaralanmalar
S00-T98 T00-T07 T00 T00.6 Üst ve alt ekstremite (ler) in birlikte olan birden fazla bölgelerinin yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T00 T00.8 Vücut bölgelerinin diğer birlikte olan yüzeysel yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T00 T00.9 Birden fazla yüzeysel yaralanmalar, tanımlanmamış
S00-T98 T00-T07 T01 T01.0 Kafanın boyunla birlikte olan açık yaraları
S00-T98 T00-T07 T01 T01.1 Göğüs, karın, bel ve pelvisle birlikte olan açık yaraları
S00-T98 T00-T07 T01 T01.2 Üst ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerinin açık yaraları
S00-T98 T00-T07 T01 T01.3 Alt ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerine ait açık yaraları
S00-T98 T00-T07 T01 T01.6 Üst ve alt ekstremite (ler) in birlikte olan birden fazla bölgelerinin açık yaraları
S00-T98 T00-T07 T01 T01.8 Vücut bölgelerinin diğer birlikte olan açık yaraları
S00-T98 T00-T07 T01 T01.9 Birden fazla açık yaralar, tanımlanmamış
S00-T98 T00-T07 T02 T02.0 Kafanın boyunla birlikte olan kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.1 Göğüs, karın, bel ve pelvisle birlikte olan kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.2 Üst ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerinin kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.3 Alt ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerine ait kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.4 İki üst ekstremite birden fazla bölgelerinin kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.5 İki alt ekstremite birden fazla bölgelerinin kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.6 Üst ve alt ekstremite (ler) in birlikte olan birden fazla bölgelerinin kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.7 Göğsün bel ve pelvisle birlikte olan kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.8 Vücut bölgelerinin diğer birlikte olan kırıkları
S00-T98 T00-T07 T02 T02.9 Birden fazla kırıklar, tanımlanmamış
S00-T98 T00-T07 T03 T03.0 Kafanın boyunla birlikte olan çıkık, burkulma ve incinmeleri
S00-T98 T00-T07 T03 T03.1 Göğüs, karın, bel ve pelvisle birlikte olan çıkık, burkulma ve incinmeleri
S00-T98 T00-T07 T03 T03.2 Üst ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve incinmeleri
S00-T98 T00-T07 T03 T03.3 Alt ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerine ait çıkık, burkulma ve incinmeleri
S00-T98 T00-T07 T03 T03.4 Üst ve alt ekstremite (ler) in birlikte olan birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve incinmeleri
S00-T98 T00-T07 T03 T03.8 Vücut bölgelerinin diğer birlikte olan çıkık, burkulma ve incinmeleri
S00-T98 T00-T07 T03 T03.9 Birden fazla çıkık, burkulma ve incinmeleri, tanımlanmamış
S00-T98 T00-T07 T04 T04.0 Kafanın boyunla birlikte olan ezilme yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T04 T04.1 Göğüs, karın, bel ve pelvisle birlikte olan ezilme yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T04 T04.2 Üst ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerinin ezilme yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T04 T04.3 Alt ekstremite (ler) in birden fazla bölgelerine ait ezilme yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T04 T04.4 Üst ve alt ekstremite (ler) in birlikte olan birden fazla bölgelerinin ezilme yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T04 T04.7 Göğsün karın, bel, pelvis ve ekstremite (ler) ile birlikte olan ezilme yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T04 T04.8 Vücut bölgelerinin diğer birlikte olan ezilme yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T04 T04.9 Birden fazla ezilme yaralanmaları, tanımlanmamış
S00-T98 T00-T07 T05 T05.0 İki elin travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 T00-T07 T05 T05.1 Bir el ve diğer kol [herhangi bir düzeyde, el hariç] travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 T00-T07 T05 T05.2 İki kolun [herhangi bir düzeyde] travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 T00-T07 T05 T05.3 İki ayağın travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 T00-T07 T05 T05.4 Bir ayak ve diğer bacak [herhangi bir düzeyde, ayak hariç] travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 T00-T07 T05 T05.5 İki bacak [herhangi bir düzeyde] travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 T00-T07 T05 T05.6 Üst ve alt ekstremitelerin, travmaya bağlı amputasyonu herhangi bir şekilde birlikte olan [herhangi bir düzeyde]
S00-T98 T00-T07 T05 T05.8 Vücut bölgelerinin diğer birlikte olan travmaya bağlı amputasyonları
S00-T98 T00-T07 T05 T05.9 Birden fazla travmaya bağlı amputasyonlar, tanımlanmamış
S00-T98 T00-T07 T06 T06.0 Boyun seviyesinde sinir ve omurilik yaralanmalarıyla birlikte olan beyin ve kafa siniri yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T06 T06.1 Birden fazla diğer vücut bölgelerinin sinir ve omurilik yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T06 T06.2 Birden fazla vücut bölgelerinin sinirlerinin yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T06 T06.3 Birden fazla vücut bölgelerinin kan damarlarının yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T06 T06.4 Birden fazla vücut bölgelerinin kas ve tendon yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T06 T06.5 Karın-içi ve pelvik organlarla birlikte göğüs içi organların yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T06 T06.8 Birden fazla vücut bölgelerinin diğer tanımlanmış yaralanmaları
S00-T98 T00-T07 T07 T07 Birden fazla yaralanmalar, tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T08 T08 Omurga kırığı, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T09 T09.0 Gövdenin yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T09 T09.1 Gövdenin açık yarası, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T09 T09.2 Gövdenin tanımlanmamış eklem ve bağın çıkığı, burkulması ve incinmesi
S00-T98 T08-T14 T09 T09.3 Omurilik yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T09 T09.4 Gövdenin tanımlanmamış sinir, omurilik sinir kökü ve sinir ağının yaralanması
S00-T98 T08-T14 T09 T09.5 Gövdenin tanımlanmamış kas ve tendoninin yaralanması
S00-T98 T08-T14 T09 T09.6 Gövdenin travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T09 T09.8 Gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T09 T09.9 Gövdenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T10 T10 Üst ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.0 Üst ekstremitenin yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.1 Üst ekstremitenin açık yarası, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.2 Üst ekstremitenin tanımlanmamış eklem ve bağlarının çıkığı, burkulması ve incinmesi, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.3 Üst ekstremitenin tanımlanmamış sinirinin yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kan damarının yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.5 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendoninin yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.6 Üst ekstremitenin travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T11 T11.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T12 T12 Üst ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.0 Alt ekstremitenin yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.1 Alt ekstremitenin açık yarası, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.2 Alt ekstremitenin tanımlanmamış eklem ve bağlarının çıkığı, burkulması ve incinmesi; düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.3 Alt ekstremitenin tanımlanmamış sinirinin yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.4 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kan damarının yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendoninin yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.6 Alt ekstremitenin travmaya bağlı amputasyonu, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T13 T13.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış
S00-T98 T08-T14 T14 T14.0 Tanımlanmamış vücut bölgesi yüzeysel yaralanması
S00-T98 T08-T14 T14 T14.1 Tanımlanmamış vücut bölgesinin açık yarası
S00-T98 T08-T14 T14 T14.2 Tanımlanmamış vücut bölgesinin kırığı
S00-T98 T08-T14 T14 T14.3 Tanımlanmamış vücut bölgesinin çıkık, burkulması ve incinmesi
S00-T98 T08-T14 T14 T14.4 Tanımlanmamış vücut bölgesinin sinir (ler) inin yaralanması
S00-T98 T08-T14 T14 T14.5 Tanımlanmamış vücut bölgesinin kan damar (lar) ının yaralanması
S00-T98 T08-T14 T14 T14.6 Tanımlanmamış vücut bölgesinin tendon ve kaslarının yaralanması
S00-T98 T08-T14 T14 T14.7 Tanımlanmamış vücut bölgesinin ezilme yaralanması ve travmaya bağlı amputasyonu
S00-T98 T08-T14 T14 T14.8 Tanımlanmamış vücut bölgesinin diğer yaralanmaları
S00-T98 T08-T14 T14 T14.9 Yaralanma, tanımlanmamış
S00-T98 T15-T19 T15 T15.0 Korneada yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T15 T15.1 Konjunktival kesede yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T15 T15.8 Göz dışının diğer ve birden fazla kısımlarının yabancı cismi
S00-T98 T15-T19 T15 T15.9 Göz dışında yabancı cisim, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T15-T19 T16 T16 Kulakta yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T17 T17.0 Burun sinüsünde yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T17 T17.1 Burun deliklerinde yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T17 T17.2 Farenkste yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T17 T17.3 Larenkste yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T17 T17.4 Trakeda yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T17 T17.5 Bronşta yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T17 T17.8 Solunum yolunun diğer ve birden fazla kısımlarının yabancı cismi
S00-T98 T15-T19 T17 T17.9 Solunum yolunda yabancı cisim, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T15-T19 T18 T18.0 Ağızda yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T18 T18.1 Özefagusta yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T18 T18.2 Midede yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T18 T18.3 İnce barsakta yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T18 T18.4 Kolonda yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T18 T18.5 Anüs ve rektumda yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T18 T18.8 Beslenme yolunda diğer ve birden fazla yerlerin yabancı cismi
S00-T98 T15-T19 T18 T18.9 Beslenme yolunda yabancı cisim, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T15-T19 T19 T19.0 Üretrada yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T19 T19.1 Mesanede yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T19 T19.2 Vulva ve vajende yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T19 T19.3 Uterusta yabancı cisim [herhangi bir kısım]
S00-T98 T15-T19 T19 T19.8 Üreme ve boşaltım yolun diğer ve birden fazla yerlerinde yabancı cisim
S00-T98 T15-T19 T19 T19.9 Üreme ve boşaltım yolunda yabancı cisim, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T20-T32 T20 T20.0 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış yanığı
S00-T98 T20-T32 T20 T20.1 Baş ve boynun birinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T20 T20.2 Baş ve boynun ikinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T20 T20.3 Baş ve boynun üçüncü derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T20 T20.4 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış korozyonu
S00-T98 T20-T32 T20 T20.5 Baş ve boynun birinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T20 T20.6 Baş ve boynun ikinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T20 T20.7 Baş ve boynun üçüncü derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T21 T21.0 Gövdenin derecesi tanımlanmamış yanığı
S00-T98 T20-T32 T21 T21.1 Gövdenin birinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T21 T21.2 Gövdenin ikinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T21 T21.3 Gövdenin üçüncü derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T21 T21.4 Gövdenin derecesi tanımlanmamış korozyonu
S00-T98 T20-T32 T21 T21.5 Gövdenin birinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T21 T21.6 Gövdenin ikinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T21 T21.7 Gövdenin üçüncü derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T22 T22.0 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T22 T22.1 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T22 T22.2 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T22 T22.3 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T22 T22.4 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonu, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T22 T22.5 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonu, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T22 T22.6 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonu, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T22 T22.7 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonu, el ve el bileği hariç
S00-T98 T20-T32 T23 T23.0 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış yanığı
S00-T98 T20-T32 T23 T23.1 El bileği ve elin birinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T23 T23.2 El bileği ve elin ikinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T23 T23.3 El bileği ve elin üçüncü derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T23 T23.4 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış korozyonu
S00-T98 T20-T32 T23 T23.5 El bileği ve elin birinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T23 T23.6 El bileği ve elin ikinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T23 T23.7 El bileği ve elin üçüncü derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T24 T24.0 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T24 T24.1 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T24 T24.2 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T24 T24.3 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T24 T24.4 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonu, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T24 T24.5 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonu, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T24 T24.6 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonu, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T24 T24.7 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonu, ayak bileği ve ayak hariç
S00-T98 T20-T32 T25 T25.0 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış yanığı
S00-T98 T20-T32 T25 T25.1 Ayak bileği ve ayağın birinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T25 T25.2 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T25 T25.3 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece yanığı
S00-T98 T20-T32 T25 T25.4 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış korozyonu
S00-T98 T20-T32 T25 T25.5 Ayak bileği ve ayağın birinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T25 T25.6 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T25 T25.7 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece korozyonu
S00-T98 T20-T32 T26 T26.0 Göz kapağı ve göz çevresi yanığı
S00-T98 T20-T32 T26 T26.1 Kornea ve konjunktival kese yanığı
S00-T98 T20-T32 T26 T26.2 Göz küresinin delinme ve tahribi ile sonuçlanan yanık
S00-T98 T20-T32 T26 T26.3 Göz ve eklentilerinin diğer kısımlarının yanığı
S00-T98 T20-T32 T26 T26.4 Göz ve eklentilerinin yanığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T20-T32 T26 T26.5 Göz kapağı ve göz çevresi korozyonu
S00-T98 T20-T32 T26 T26.6 Kornea ve konjunktival kese korozyonu
S00-T98 T20-T32 T26 T26.7 Göz küresinin delinme ve tahribi ile sonuçlanan korozyonu
S00-T98 T20-T32 T26 T26.8 Göz ve eklentilerinin diğer kısımlarının korozyonu
S00-T98 T20-T32 T26 T26.9 Göz ve eklentilerinin korozyonları, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T20-T32 T27 T27.0 Larenks ve trake yanığı
S00-T98 T20-T32 T27 T27.1 Larenks ve trakenin akciğerle birlikte olan yanığı
S00-T98 T20-T32 T27 T27.2 Solunum yolu diğer kısımlarının yanığı
S00-T98 T20-T32 T27 T27.3 Solunum yolu yanığı, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T20-T32 T27 T27.4 Larenks ve trake korozyonu
S00-T98 T20-T32 T27 T27.5 Larenks ve trakenin akciğerle birlikte olan korozyonu
S00-T98 T20-T32 T27 T27.6 Solunum yolu diğer kısımlarının korozyonu
S00-T98 T20-T32 T27 T27.7 Solunum yolu korozyonu, tanımlanmamış kısım
S00-T98 T20-T32 T28 T28.0 Ağız ve farenks yanığı
S00-T98 T20-T32 T28 T28.1 Özefagus yanığı
S00-T98 T20-T32 T28 T28.2 Beslenme yolu diğer kısımlarının yanığı
S00-T98 T20-T32 T28 T28.3 İç üreme ve boşaltım organların yanığı
S00-T98 T20-T32 T28 T28.4 Diğer ve tanımlanmamış iç organların yanığı
S00-T98 T20-T32 T28 T28.5 Ağız ve farenks korozyonu
S00-T98 T20-T32 T28 T28.6 Özefagus korozyonu
S00-T98 T20-T32 T28 T28.7 Beslenme yolu diğer kısımlarının korozyonu
S00-T98 T20-T32 T28 T28.8 İç üreme ve boşaltım organların korozyonu
S00-T98 T20-T32 T28 T28.9 Diğer ve tanımlanmamış iç organların korozyonları
S00-T98 T20-T32 T29 T29.0 Birden fazla bölge yanıkları, derecesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T29 T29.1 Birden fazla bölge yanıkları, yanıklar birinci dereceden fazla değil
S00-T98 T20-T32 T29 T29.2 Birden fazla bölge yanıkları, yanıklar ikinci dereceden fazla değil
S00-T98 T20-T32 T29 T29.3 Birden fazla bölge yanıkları, yanıklar üçüncü dereceden fazla değil
S00-T98 T20-T32 T29 T29.4 Birden fazla bölge korozyonları, derecesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T29 T29.5 Birden fazla bölge korozyonları, korozyonlar birinci dereceden fazla değil
S00-T98 T20-T32 T29 T29.6 Birden fazla bölge korozyonları, korozyonlar ikinci dereceden fazla değil
S00-T98 T20-T32 T29 T29.7 Birden fazla bölge korozyonları, korozyonlar üçüncü dereceden fazla değil
S00-T98 T20-T32 T30 T30.0 Tanımlanmamış vücut bölgesinin yanığı, derecesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T30 T30.1 Birinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T30 T30.2 İkinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T30 T30.3 Üçüncü derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T30 T30.4 Tanımlanmamış vücut bölgesinin korozyonu, derecesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T30 T30.5 Birinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T30 T30.6 İkinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T30 T30.7 Üçüncü derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış
S00-T98 T20-T32 T31 T31.0 Vücut yüzeyinin %10’undan daha azını tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.1 Vücut yüzeyinin %10-19’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.2 Vücut yüzeyinin %20-29’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.3 Vücut yüzeyinin %30-39’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.4 Vücut yüzeyinin %40-49’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.5 Vücut yüzeyinin %50-59’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.6 Vücut yüzeyinin %60-69’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.7 Vücut yüzeyinin %70-79’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.8 Vücut yüzeyinin %80-89’unu tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T31 T31.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan yanıklar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.0 Vücut yüzeyinin %10’ndan daha azını tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.1 Vücut yüzeyinin %10-19’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.2 Vücut yüzeyinin %20-29’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.3 Vücut yüzeyinin %30-39’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.4 Vücut yüzeyinin %40-49’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.5 Vücut yüzeyinin %50-59’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.6 Vücut yüzeyinin %60-69’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.7 Vücut yüzeyinin %70-79’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.8 Vücut yüzeyinin %80-89’unu tutan korozyonlar
S00-T98 T20-T32 T32 T32.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan korozyonlar
S00-T98 T33-T35 T33 T33.0 Kafanın yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.1 Boynun yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.2 Göğüs yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.3 Karın duvarı, bel ve pelvis yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.4 Kol yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.5 El bileği ve elin yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.6 Kalça ve uyluğun yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.7 Diz ve baldırın yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.8 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T33 T33.9 Yüzeysel donuk, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
S00-T98 T33-T35 T34 T34.0 Kafanın doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.1 Boynun doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.2 Göğsün doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.3 Karın duvarı, bel ve pelvisin doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.4 Kolun doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.5 El bileği ve elin doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.6 Kalça ve uyluğun doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.7 Diz ve baldırın doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.8 Ayak bileği ve ayağın doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T34 T34.9 Doku nekrozlu donuk, diğer ve tanımlanmamış yerlerin
S00-T98 T33-T35 T35 T35.0 Birden fazla vücut bölgesinin yüzeysel donuğu
S00-T98 T33-T35 T35 T35.1 Birden fazla vücut bölgesinin doku nekrozlu donuğu
S00-T98 T33-T35 T35 T35.2 Baş ve boynun tanımlanmamış donuğu
S00-T98 T33-T35 T35 T35.3 Göğüs, karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış donuğu
S00-T98 T33-T35 T35 T35.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış donuğu
S00-T98 T33-T35 T35 T35.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış donuğu
S00-T98 T33-T35 T35 T35.6 Birden fazla vücut bölgesinin tanımlanmamış donuğu
S00-T98 T33-T35 T35 T35.7 Tanımlanmamış kısmın tanımlanmamış donuğu
S00-T98 T36-T50 T36 T36.0 Penisilinler
S00-T98 T36-T50 T36 T36.1 Sefalospolinler ve diğer b-laktam antibiyotikler
S00-T98 T36-T50 T36 T36.2 Kloramfenikol grubu
S00-T98 T36-T50 T36 T36.3 Makrolidler
S00-T98 T36-T50 T36 T36.4 Tetrasiklinler
S00-T98 T36-T50 T36 T36.5 Aminoglikozidler
S00-T98 T36-T50 T36 T36.6 Rifamisinler
S00-T98 T36-T50 T36 T36.7 Antifungal antibiyotikler, sistemik kullanılan
S00-T98 T36-T50 T36 T36.8 Sistemik diğer antibiyotikler
S00-T98 T36-T50 T36 T36.9 Sistemik antibiyotik, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T37 T37.0 Sulfonamidler
S00-T98 T36-T50 T37 T37.1 Antimikobakteriyel ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T37 T37.2 Antimalaryal ilaçlar diğer kan protozoalarına etkili ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T37 T37.3 Protozoal diğer ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T37 T37.4 Antihelmintikler
S00-T98 T36-T50 T37 T37.5 Antiviral ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T37 T37.8 Sistemik antienfektif ve antiparazitik diğer tanımlanmış ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T37 T37.9 Sistemik antienfektif ve antiparaziter ilaç, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T38 T38.0 Glukokortikoidler ve yapay eşdeğerleri
S00-T98 T36-T50 T38 T38.1 Tiroid hormonları ve eşdeğerleri
S00-T98 T36-T50 T38 T38.2 Antitiroid ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T38 T38.3 İnsulin ve ağız hipoglisemik [antidiyabetik] ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T38 T38.4 Ağızdan doğum kontrol ilaçları
S00-T98 T36-T50 T38 T38.5 Östrojenler ve progestajenler, diğer
S00-T98 T36-T50 T38 T38.6 Antigonadotropinler, antiöstrojenler, antiandrojenler, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T38 T38.7 Androjenler ve anabolik eşlenikleri
S00-T98 T36-T50 T38 T38.8 Diğer ve tanımlanmamış hormonlar ve onların yapay eşdeğerleri
S00-T98 T36-T50 T38 T38.9 Diğer ve tanımlanmamış hormon karşıtları
S00-T98 T36-T50 T39 T39.0 Salisilatlar
S00-T98 T36-T50 T39 T39.1 4-aminofenol türevleri
S00-T98 T36-T50 T39 T39.2 Pirazolon türevleri
S00-T98 T36-T50 T39 T39.3 Diğer steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar [nsaıd]
S00-T98 T36-T50 T39 T39.4 Antiromatizmal ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T39 T39.8 Opioid olmayan ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T39 T39.9 Opioid olmayan ağrı kesici, ateş düşürücü ve antiromatizmal ilaçlar, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T40 T40.0 Afyon
S00-T98 T36-T50 T40 T40.1 Eroin
S00-T98 T36-T50 T40 T40.2 Opioidler, diğer
S00-T98 T36-T50 T40 T40.3 Metadon
S00-T98 T36-T50 T40 T40.4 Yapay narkotikler, diğer
S00-T98 T36-T50 T40 T40.5 Kokain
S00-T98 T36-T50 T40 T40.6 Narkotikler, diğer ve tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T40 T40.7 Haşhaş (türevleri)
S00-T98 T36-T50 T40 T40.8 Liserjid [lsd]
S00-T98 T36-T50 T40 T40.9 Psikodisleptikler [halüsinojenler] diğer ve tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T41 T41.0 Gaz anestetik ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T41 T41.1 İntravenöz anestetik ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T41 T41.2 Genel anestetik ilaçlar, diğer ve tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T41 T41.3 Yerel anestetik ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T41 T41.4 Anestetik ilaç, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T41 T41.5 Tedavi amaçlı gazlar
S00-T98 T36-T50 T42 T42.0 Hidantoin türevleri
S00-T98 T36-T50 T42 T42.1 İminostilbenler
S00-T98 T36-T50 T42 T42.2 Süksinimidler ve oksazolidindiyonlar
S00-T98 T36-T50 T42 T42.3 Barbitüratlar
S00-T98 T36-T50 T42 T42.4 Benzodiazepinler
S00-T98 T36-T50 T42 T42.5 Karma antiepileptikler, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T42 T42.6 Antiepileptik ve sedatif-hipnotik diğer ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T42 T42.7 Antiepileptik ve sedatif-hipnotik ilaçlar, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T42 T42.8 Antiparkinson ilaçlar ve diğer merkezi kas tonusu baskılayıcılar
S00-T98 T36-T50 T43 T43.0 Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar
S00-T98 T36-T50 T43 T43.1 Monoamin-oksidaz-engelleyici antidepresanlar
S00-T98 T36-T50 T43 T43.2 Antidepresanlar, diğer ve tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T43 T43.3 Fenotiyazin antipsikotikler ve nöroleptikler
S00-T98 T36-T50 T43 T43.4 Butirofenon ve tiyoksantin nöroleptikler
S00-T98 T36-T50 T43 T43.5 Antipsikotik ve nöroleptikler, diğer ve tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T43 T43.6 Kötü kullanılabilen potansiyeli psikostimülanlar
S00-T98 T36-T50 T43 T43.8 Psikotrop ilaçlar, diğer, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T43 T43.9 Psikotrop ilaç, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.0 Antikolinesteraz ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T44 T44.1 Parasempatikomimetikler [kolinerjikler], diğer
S00-T98 T36-T50 T44 T44.2 Gangliyon bloke edici ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.3 Parasempatikolitikler [antikolinerjikler ve antimuskarinikler] ve spazmolitikler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.4 A-adrenoreseptör agonistleri, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.5 B-adrenoreseptör agonistleri, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.6 A-adrenoreseptör karşıtları, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.7 B-adrenoreseptör karşıtları, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke edici ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T44 T44.9 Otonom sinir sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T45 T45.0 Antiallerjik ve antiemetik ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T45 T45.1 Antineoplastik ve immünosüpresif ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T45 T45.2 Vitaminler, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T45 T45.3 Enzimler, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T45 T45.4 Demir ve demir bileşikleri
S00-T98 T36-T50 T45 T45.5 Antikoagülanlar
S00-T98 T36-T50 T45 T45.6 Fibrinolizi etkileyen ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T45 T45.7 Antikoagülan karşıtları, k vitamini ve diğer koagulanlar
S00-T98 T36-T50 T45 T45.8 Sistemik ve kan diğer ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T45 T45.9 Sistemik ve kan ilaç, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T46 T46.0 Kalp uyarıcı glikozidler ve benzer etkili ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T46 T46.1 Kalsiyum-kanal blokerleri
S00-T98 T36-T50 T46 T46.2 Antidisritmik diğer ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T46 T46.3 Koroner vazodilatörler, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T46 T46.4 Anjiyotensin-dönüştürücü-enzim engelleyicileri
S00-T98 T36-T50 T46 T46.5 Antihipertansif diğer ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T46 T46.6 Antihiperlipidemik ve antiarteriyosklerotik ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T46 T46.7 Periferik vazodilatörler
S00-T98 T36-T50 T46 T46.8 Antivaris ilaçlar, sklerozan ilaçlar dahil
S00-T98 T36-T50 T46 T46.9 Kardiyovasküler sistemi etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T47 T47.0 Histamin H2-reseptör antagonistleri
S00-T98 T36-T50 T47 T47.1 Antiasit ve mide salgısını baskılayan diğer ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T47 T47.2 Uyarıcı laksatifler
S00-T98 T36-T50 T47 T47.3 Tuzlu ve ozmotik laksatifler
S00-T98 T36-T50 T47 T47.4 Laksatifler, diğer
S00-T98 T36-T50 T47 T47.5 Sindirim ilaçları
S00-T98 T36-T50 T47 T47.6 Antidiyareyik ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T47 T47.7 Kusturucular
S00-T98 T36-T50 T47 T47.8 Primer olarak gastrointestinal sistemi etkileyen diğer ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T47 T47.9 Primer olarak gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T48 T48.0 Oksitosik ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T48 T48.1 İskelet kası gevşeticileri [sinir-kas bloke edici ilaçlar]
S00-T98 T36-T50 T48 T48.2 Primer olarak kaslara etkili diğer ve tanımlanmamış ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T48 T48.3 Antitusifler
S00-T98 T36-T50 T48 T48.4 Ekspektoranlar
S00-T98 T36-T50 T48 T48.5 Soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T48 T48.6 Antiastmatikler, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T48 T48.7 Primer olarak solunum sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T49 T49.0 Yerel antifungal, antienfektif ve antiinflamatuar ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T49 T49.1 Antipruritikler
S00-T98 T36-T50 T49 T49.2 Yerel sıkıştırıcı ve yerel temizleyiciler
S00-T98 T36-T50 T49 T49.3 Deriyi yumuşatan, koruyan ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T49 T49.4 Keratolitikler, keratoplastikler ve diğer saç tedavi ilaçları ve preparatları
S00-T98 T36-T50 T49 T49.5 Göz ilaçları ve preparatları
S00-T98 T36-T50 T49 T49.6 Kulak, burun, boğaz ilaçları ve preparatları
S00-T98 T36-T50 T49 T49.7 Diş ilaçları, yerel uygulanan
S00-T98 T36-T50 T49 T49.8 Yerel ilaçlar, diğer
S00-T98 T36-T50 T49 T49.9 Yerel ilaç, tanımlanmamış
S00-T98 T36-T50 T50 T50.0 Mineralokortikoidler ve onların karşıtları
S00-T98 T36-T50 T50 T50.1 Halka [yüksek tavanlı] diüretikler
S00-T98 T36-T50 T50 T50.2 Karbonik-anhidraz engelleyicileri, benzotiadiazidler ve diğer diüretikler
S00-T98 T36-T50 T50 T50.3 Elektrolit, ısı ve sıvı dengesi ilaçları
S00-T98 T36-T50 T50 T50.4 Ürik asit metabolizmasını etkileyen ilaçlar
S00-T98 T36-T50 T50 T50.5 İştah baskılayıcıları
S00-T98 T36-T50 T50 T50.6 Antidotlar ve bağlayıcı ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T36-T50 T50 T50.7 Analeptikler ve opioid reseptör karşıtları
S00-T98 T36-T50 T50 T50.8 Tanı ilaçları
S00-T98 T36-T50 T50 T50.9 Diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ve biyolojik maddeler
S00-T98 T51-T65 T51 T51.0 Etanol
S00-T98 T51-T65 T51 T51.1 Metanol
S00-T98 T51-T65 T51 T51.2 2-propanol
S00-T98 T51-T65 T51 T51.3 Karışık alkol (fusel oil)
S00-T98 T51-T65 T51 T51.8 Alkoller, diğer
S00-T98 T51-T65 T51 T51.9 Alkol, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T52 T52.0 Petrol ürünleri
S00-T98 T51-T65 T52 T52.1 Benzen
S00-T98 T51-T65 T52 T52.2 Benzen benzerleri
S00-T98 T51-T65 T52 T52.3 Glikoller
S00-T98 T51-T65 T52 T52.4 Ketonlar
S00-T98 T51-T65 T52 T52.8 Organik diğer çözücüler
S00-T98 T51-T65 T52 T52.9 Organik çözücü, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T53 T53.0 Karbon tetraklorid
S00-T98 T51-T65 T53 T53.1 Kloroform
S00-T98 T51-T65 T53 T53.2 Triklor etilen
S00-T98 T51-T65 T53 T53.3 Tetrakloretilen
S00-T98 T51-T65 T53 T53.4 Diklormetan
S00-T98 T51-T65 T53 T53.5 Kloroflorokarbonlar
S00-T98 T51-T65 T53 T53.6 Alifatic hidrokarbonların diğer halojen türevleri
S00-T98 T51-T65 T53 T53.7 Aromatik hidrokarbonların diğer halojen türevleri
S00-T98 T51-T65 T53 T53.9 Alifatic ve aromatik hidrokarbonların halojen türevleri, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T54 T54.0 Fenol ve fenol benzerleri
S00-T98 T51-T65 T54 T54.1 Aşındırıcı diğer organik bileşikler
S00-T98 T51-T65 T54 T54.2 Aşındırıcı asitler ve asit-benzeri maddeler
S00-T98 T51-T65 T54 T54.3 Aşındırıcı alkaliler ve alkali-benzeri maddeler
S00-T98 T51-T65 T54 T54.9 Aşındırıcı madde, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T55 T55 Sabun ve deterjanların toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T56 T56.0 Kurşun ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.1 Civa ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.2 Krom ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.3 Kadmiyum ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.4 Bakır ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.5 Çinko ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.6 Kalay ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.7 Berilyum ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T56 T56.8 Metaller, diğer
S00-T98 T51-T65 T56 T56.9 Metal, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T57 T57.0 Arsenik ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T57 T57.1 Fosfor ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T57 T57.2 Manganez ve bileşikleri
S00-T98 T51-T65 T57 T57.3 Hidrojen siyanid
S00-T98 T51-T65 T57 T57.8 Organik olmayan maddeler, diğer, tanımlanmış
S00-T98 T51-T65 T57 T57.9 Organik olmayan madde, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T58 T58 Karbonmonoksitin toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T59 T59.0 Azot oksitler
S00-T98 T51-T65 T59 T59.1 Sülfür dioksit
S00-T98 T51-T65 T59 T59.2 Formaldehid
S00-T98 T51-T65 T59 T59.3 Göz yaşartıcı gaz
S00-T98 T51-T65 T59 T59.4 Klor gazı
S00-T98 T51-T65 T59 T59.5 Flor gazı ve hidrojen florid
S00-T98 T51-T65 T59 T59.6 Hidrojen sülfit
S00-T98 T51-T65 T59 T59.7 Karbon dioksit
S00-T98 T51-T65 T59 T59.8 Gazlar, dumanlar ve buharlar, diğer tanımlanmış
S00-T98 T51-T65 T59 T59.9 Gazlar, dumanlar ve buharlar, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T60 T60.0 Organofosfat ve karbamat haşere ilaçları
S00-T98 T51-T65 T60 T60.1 Halojenli haşere ilaçları
S00-T98 T51-T65 T60 T60.2 Haşere ilaçları, diğer
S00-T98 T51-T65 T60 T60.3 Bitki ve mantar ilaçları
S00-T98 T51-T65 T60 T60.4 Kemirici ilaçları
S00-T98 T51-T65 T60 T60.8 Böcek zehirleri, diğer
S00-T98 T51-T65 T60 T60.9 Böcek zehirleri, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T61 T61.0 Ciguatera balığı zehirlenmesi
S00-T98 T51-T65 T61 T61.1 Scombroid balığı zehirlenmesi
S00-T98 T51-T65 T61 T61.2 Diğer balık ve kabuklu deniz hayvanı zehirlenmesi
S00-T98 T51-T65 T61 T61.8 Diğer deniz ürünlerinin toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T61 T61.9 Tanımlanmamış deniz ürünlerinin toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T62 T62.0 Mantar yeme
S00-T98 T51-T65 T62 T62.1 Böğürtlen yeme
S00-T98 T51-T65 T62 T62.2 Diğer bitki (ler) in (parçalarını) yeme
S00-T98 T51-T65 T62 T62.8 Besin olarak yenilen diğer tanımlanmış zararlı maddeler
S00-T98 T51-T65 T62 T62.9 Besin olarak yenilen zararlı madde, tanımlanmamış
S00-T98 T51-T65 T63 T63.0 Yılan zehiri
S00-T98 T51-T65 T63 T63.1 Diğer sürüngenlerin zehiri
S00-T98 T51-T65 T63 T63.2 Akrep zehiri
S00-T98 T51-T65 T63 T63.3 Örümcek zehiri
S00-T98 T51-T65 T63 T63.4 Diğer eklem bacaklıların zehiri
S00-T98 T51-T65 T63 T63.5 Balıkla temasın toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T63 T63.6 Diğer deniz hayvanlarıyla temasın toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T63 T63.8 Diğer zehirli hayvanlarla temasın toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T63 T63.9 Tanımlanmamış zehirli hayvanlar temasın toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T64 T64 Aflatoksin ve diğer mikotoksin besin kontaminanlarının toksik etkileri
S00-T98 T51-T65 T65 T65.0 Siyanidler
S00-T98 T51-T65 T65 T65.1 Sitriknin ve tuzları
S00-T98 T51-T65 T65 T65.2 Tütün ve nikotin
S00-T98 T51-T65 T65 T65.3 Benzen ve benzerlerin nitro ve amino türevleri
S00-T98 T51-T65 T65 T65.4 Karbon disülfid
S00-T98 T51-T65 T65 T65.5 Nitrogliserin ve diğer nitrik asitler ve esterleri
S00-T98 T51-T65 T65 T65.6 Boyalar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T51-T65 T65 T65.8 Diğer tanımlanmış maddelerin toksik etkisi
S00-T98 T51-T65 T65 T65.9 Tanımlanmamış maddenin toksik etkisi
S00-T98 T66-T78 T66 T66 Radyasyonun tanımlanmamış etkileri
S00-T98 T66-T78 T67 T67.0 Sıcak çarpması ve güneş çarpması
S00-T98 T66-T78 T67 T67.1 Sıcak bayılması
S00-T98 T66-T78 T67 T67.2 Sıcak krampı
S00-T98 T66-T78 T67 T67.3 Sıcak bitkinliği, susuz
S00-T98 T66-T78 T67 T67.4 Tuz kaybına bağlı sıcak bitkinliği
S00-T98 T66-T78 T67 T67.5 Sıcak bitkinliği, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T67 T67.6 Sıcak yorgunluğu, geçici
S00-T98 T66-T78 T67 T67.7 Sıcak ödemi
S00-T98 T66-T78 T67 T67.8 Isı ve ışığın diğer etkileri
S00-T98 T66-T78 T67 T67.9 Isı ve ışığın etkisi, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T68 T68 Hipotermi
S00-T98 T66-T78 T69 T69.0 Suda kalmış el ve ayak
S00-T98 T66-T78 T69 T69.1 Mayasıl
S00-T98 T66-T78 T69 T69.8 Düşük ısının diğer tanımlanmış etkileri
S00-T98 T66-T78 T69 T69.9 Düşük ısının etkisi, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T70 T70.0 Kulak basınç travması
S00-T98 T66-T78 T70 T70.1 Sinüs basınç travması
S00-T98 T66-T78 T70 T70.2 Yüksekliğin diğer ve tanımlanmamış etkileri
S00-T98 T66-T78 T70 T70.3 Dalgıç hastalığı [dekompresyon hastalığı]
S00-T98 T66-T78 T70 T70.4 Yüksek basınçlı sıvılarının etkileri
S00-T98 T66-T78 T70 T70.8 Hava basıncı ve su basıncının diğer etkileri
S00-T98 T66-T78 T70 T70.9 Hava basıncı ve su basıncının etkisi, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T71 T71 Boğulma
S00-T98 T66-T78 T73 T73.0 Açlık etkileri
S00-T98 T66-T78 T73 T73.1 Susuzluk etkileri
S00-T98 T66-T78 T73 T73.2 Maruz kalma nedeniyle bitkinlik
S00-T98 T66-T78 T73 T73.3 Aşırı çalışmaya bağlı bitkinlik
S00-T98 T66-T78 T73 T73.8 Yoksunluğun diğer etkileri
S00-T98 T66-T78 T73 T73.9 Yoksunluğun etkisi, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T74 T74.0 İhmal veya terk
S00-T98 T66-T78 T74 T74.1 Fiziksel kötüye kullanma
S00-T98 T66-T78 T74 T74.2 Cinsel kötüye kullanma
S00-T98 T66-T78 T74 T74.3 Ruhsal kötüye kullanma
S00-T98 T66-T78 T74 T74.8 Kötü muamele sendromları, diğer
S00-T98 T66-T78 T74 T74.9 Kötü muamele sendromu, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T75 T75.0 Yıldırımın etkileri
S00-T98 T66-T78 T75 T75.1 Boğulma ve öldürücü olmayan su altında kalma
S00-T98 T66-T78 T75 T75.2 Titreşimin etkileri
S00-T98 T66-T78 T75 T75.3 Taşıt tutması
S00-T98 T66-T78 T75 T75.4 Elektrik akımının etkileri
S00-T98 T66-T78 T75 T75.8 Dış nedenlerin diğer tanımlanmış etkileri
S00-T98 T66-T78 T78 T78.0 Anafilaktik şok, ters besin reaksiyonlarına bağlı
S00-T98 T66-T78 T78 T78.1 Ters besin reaksiyonları, diğer, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T66-T78 T78 T78.2 Anafilaktik şok, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T78 T78.3 Anjiyonörötik ödem
S00-T98 T66-T78 T78 T78.4 Allerji, tanımlanmamış
S00-T98 T66-T78 T78 T78.8 Diğer ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T66-T78 T78 T78.9 Ters etki, tanımlanmamış
S00-T98 T79-T79 T79 T79.0 Hava embolisi (travmaya bağlı)
S00-T98 T79-T79 T79 T79.1 Yağ embolisi (travmaya bağlı)
S00-T98 T79-T79 T79 T79.2 Travmaya bağlı sekonder ve tekrarlayan kanama
S00-T98 T79-T79 T79 T79.3 Travma sonrası yara infeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T79-T79 T79 T79.4 Travmaya bağlı şok
S00-T98 T79-T79 T79 T79.5 Travmaya bağlı anüri
S00-T98 T79-T79 T79 T79.6 Travmaya bağlı kas iskemisi
S00-T98 T79-T79 T79 T79.7 Travmaya bağlı deri altı amfizemi
S00-T98 T79-T79 T79 T79.8 Travmanın diğer erken komplikasyonları
S00-T98 T79-T79 T79 T79.9 Travmanın tanımlanmamış erken komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T80 T80.0 Mayi verme, kan verme ve tedavi amaçlı enjeksiyon sonrası hava embolisi
S00-T98 T80-T88 T80 T80.1 Mayi verme, kan verme ve tedavi amaçlı enjeksiyon sonrası damarsal komplikasyonlar
S00-T98 T80-T88 T80 T80.2 Mayi verme, kan verme ve tedavi amaçlı enjeksiyon sonrası infeksiyonlar
S00-T98 T80-T88 T80 T80.3 ABO uyuşmazlık reaksiyonu
S00-T98 T80-T88 T80 T80.4 Rh uyuşmazlık reaksiyonu
S00-T98 T80-T88 T80 T80.5 Seruma bağlı anafilaktik şok
S00-T98 T80-T88 T80 T80.6 Serum reaksiyonları, diğer
S00-T98 T80-T88 T80 T80.8 Mayi verme, kan verme ve tedavi amaçlı enjeksiyon sonrası diğer komplikasyonlar
S00-T98 T80-T88 T80 T80.9 Mayi verme, kan verme ve tedavi amaçlı enjeksiyon sonrası tanımlanmamış komplikasyon
S00-T98 T80-T88 T81 T81.0 Girişim komplikasyonu olan kanama ve hematom, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T81 T81.1 Girişim sırasında veya girişime bağlı oluşanşok, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T81 T81.2 Girişim sırasında dikkatsizlikle ortaya çıkan delik ve yırtılma, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T81 T81.3 Ameliyat yarasının açılması, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T81 T81.4 Girişim sonrası infeksiyon, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T81 T81.5 Girişim sonrası ameliyat yarası veya vücut boşluğunda dikkatsizlikle bırakılan yabancı cisim
S00-T98 T80-T88 T81 T81.6 Girişim sırasında istemeyerek bırakılan yabancı maddeye bağlı akut reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T81 T81.7 Girişim sonrası damarsal komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T81 T81.8 Girişimlerin diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T81 T81.9 Girişimin tanımlanmamış komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T82 T82.0 Kalp kapak protezinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T82 T82.1 Elektronik kalp aletlerinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T82 T82.2 Koroner arter bypass ve kapak greftlerinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T82 T82.3 Diğer damar greftlerinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T82 T82.4 Damarsal diyaliz kataterinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T82 T82.5 Diğer kalp ve damarsal alet ve implantlarının mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T82 T82.6 Kalp kapak protezine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T82 T82.7 Diğer kalp ve damarsal alet, implantlar ve greftlerine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T82 T82.8 Kalp ve damarsal protezleri, implantları ve greftlerine bağlı diğer komplikasyonlar
S00-T98 T80-T88 T82 T82.9 Kalp ve damarsal protez, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T83 T83.0 İdrar yolu kalıcı kataterinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T83 T83.1 Diğer idrar yolu alet ve implantların mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T83 T83.2 İdrar organı greftinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T83 T83.3 İntrauterin doğum kontrol aletinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T83 T83.4 Genital yolu diğer protez, implant ve greftlerin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T83 T83.5 İdrar sistemi protez, implant ve greftine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T83 T83.6 Genital yolu protez, implant ve greftine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T83 T83.8 Üreme ve boşaltım yolu protez, implant ve greftlerinin diğer komplikasyonları
S00-T98 T80-T88 T83 T83.9 Üreme ve boşaltım protez, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T84 T84.0 İç eklem protezinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T84 T84.1 Ekstremite kemiklerinin iç tesbit aletinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T84 T84.2 Diğer kemiklerin iç tesbit aletinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T84 T84.3 Diğer kemik aletleri, implantları ve greftlerinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T84 T84.4 Diğer iç ortopedik, implantlar ve greftlerin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T84 T84.5 İç eklem protezine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T84 T84.6 İç tesbit aleti [herhangi bir yerine] bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T84 T84.7 Diğer iç ortopedik protez, implant ve greftlerine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T84 T84.8 İç ortopedik protez, implant ve greftlerinin diğer komplikasyonları
S00-T98 T80-T88 T84 T84.9 İç ortopedik protez, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.0 Ventriküler intrakraniyel (bağlantı sağlayan) devrinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.1 Sinir sistemi elektronik uyarıcısının mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.2 Göz içi lensin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.3 Göz protez, implant ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.4 Meme protez ve implantının mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.5 Gastrointestinal protez, implant ve greftlerinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.6 Diğer tanımlanmış iç protez, implant ve greftlerinin mekanik komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T85 T85.7 Diğer iç protez, implant ve greftlerine bağlı infeksiyon ve inflamatuar reaksiyon
S00-T98 T80-T88 T85 T85.8 İç protez, implant ve greftlerinin diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T85 T85.9 İç protez, implant ve greftin tanımlanmamış komplikasyonu
S00-T98 T80-T88 T86 T86.0 Kemik iliği naklinde reddi
S00-T98 T80-T88 T86 T86.1 Böbrek naklinde başarısızlık ve reddedilme
S00-T98 T80-T88 T86 T86.2 Kalp naklinde başarısızlık ve reddedilme
S00-T98 T80-T88 T86 T86.3 Kalp-akciğer naklinde başarısızlık ve reddedilme
S00-T98 T80-T88 T86 T86.4 Karaciğer naklinde başarısızlık ve reddedilme
S00-T98 T80-T88 T86 T86.8 Diğer organ ve doku nakillerinde başarısızlık ve reddedilme
S00-T98 T80-T88 T86 T86.9 Tanımlanmamış organ ve doku naklinde başarısızlık ve reddedilme
S00-T98 T80-T88 T87 T87.0 Üst ekstremitenin tekrar yerine takılan (kısmının) komplikasyonları
S00-T98 T80-T88 T87 T87.1 Alt ekstremitenin tekrar yerine takılan (kısmının) komplikasyonları
S00-T98 T80-T88 T87 T87.2 Tekrar yerine takılan diğer vücut kısmının komplikasyonları
S00-T98 T80-T88 T87 T87.3 Amputasyon güdüğünün nöroması
S00-T98 T80-T88 T87 T87.4 Amputasyon güdüğünün infeksiyonu
S00-T98 T80-T88 T87 T87.5 Amputasyon güdüğünün nekrozu
S00-T98 T80-T88 T87 T87.6 Amputasyon güdüğünün diğer ve tanımlanmamış komplikasyonları
S00-T98 T80-T88 T88 T88.0 Bağışıklama sonrası infeksiyon
S00-T98 T80-T88 T88 T88.1 Bağışıklama sonrası diğer komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T88 T88.2 Anesteziye bağlı şok
S00-T98 T80-T88 T88 T88.3 Anesteziye bağlı malign hipertermi
S00-T98 T80-T88 T88 T88.4 Başarısız veya güç entübasyon
S00-T98 T80-T88 T88 T88.5 Anestezinin diğer komplikasyonları
S00-T98 T80-T88 T88 T88.6 Uygun şekilde verilen ters etkisine bağlı olarak doğru ilaç veya tıbbi maddenin gelişen anafilaktik şok
S00-T98 T80-T88 T88 T88.7 İlaç veya tıbbi maddenin tanımlanmamış ters etkisi
S00-T98 T80-T88 T88 T88.8 Cerrahi ve tıbbi bakımın diğer tanımlanmış komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
S00-T98 T80-T88 T88 T88.9 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonu, tanımlanmamış
S00-T98 T90-T98 T90 T90.0 Kafanın yüzeysel yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T90 T90.1 Kafa açık yarasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T90 T90.2 Kafatası ve yüz kemiklerinin kırığının sekeli
S00-T98 T90-T98 T90 T90.3 Kafa siniri yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T90 T90.4 Göz ve göz yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T90 T90.5 İntrakraniyel yaralanmanın sekeli
S00-T98 T90-T98 T90 T90.8 Kafanın diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
S00-T98 T90-T98 T90 T90.9 Kafanın tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.0 Boyun ve gövdenin yüzeysel yaralanma ve açık yarasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.1 Omurga kırığı sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.2 Göğüs ve pelvis diğer kırığının sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.3 Omurilik yaralanması sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.4 Göğüs içi organ yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.5 Karın içi ve pelvik organ yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.8 Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
S00-T98 T90-T98 T91 T91.9 Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.0 Üst ekstremite açık yarasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.1 Kol kırığının sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.2 El bileği ve el kırığının sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.3 Üst ekstremite çıkık, burkulma ve incinmesinin sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.4 Üst ekstremite siniri yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.5 Üst ekstremitenin kas ve tendoninin yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.6 Üst ekstremitenin ezilme yaralanması ve travmaya bağlı amputasyonunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
S00-T98 T90-T98 T92 T92.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.0 Alt ekstremite açık yarasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.1 Uyluk kemiği kırığı sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.2 Alt ekstremite diğer kırıklarının sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.3 Alt ekstremitenin çıkığı, burkulması ve incinmesinin sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.4 Alt ekstremite sinir yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.5 Alt ekstremite kas ve tendon yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.6 Alt ekstremitenin ezilme yaralanması ve travmaya bağlı amputasyonunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli
S00-T98 T90-T98 T93 T93.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli
S00-T98 T90-T98 T94 T94.0 Birden fazla vücut bölgesi yaralanmaların sekeli
S00-T98 T90-T98 T94 T94.1 Yaralanmaların sekeli, vücut bölgesine göre tanımlanmamış
S00-T98 T90-T98 T95 T95.0 Baş ve boyun yanık, korozyon ve donuğunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T95 T95.1 Gövdenin yanık, korozyon ve donuğunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T95 T95.2 Üst ekstremitenin yanık, korozyon ve donuğunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T95 T95.3 Alt ekstremitenin yanık, korozyon ve donuğunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T95 T95.4 Vücut yüzey tutulumu yaygınlığına göre sınıflandırılabilen yanık ve korozyon sekeli
S00-T98 T90-T98 T95 T95.8 Diğer tanımlanmış yanık, korozyon ve donuğunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T95 T95.9 Tanımlanmamış yanık, korozyon ve donuğunun sekeli
S00-T98 T90-T98 T96 T96 İlaçlar, uyuşturucular, tıbbi ve biyolojik maddelerle zehirlenmenin sekeli
S00-T98 T90-T98 T97 T97 Tıbbi olmayan maddelerin toksik etkilerinin sekeli
S00-T98 T90-T98 T98 T98.0 Doğal açıklıklardan giren yabancı cisim etkilerin sekeli
S00-T98 T90-T98 T98 T98.1 Dış nedenlerin diğer ve tanımlanmamış etkilerinin sekeli
S00-T98 T90-T98 T98 T98.2 Travmanın bazı erken komplikasyonlarının sekeli
S00-T98 T90-T98 T98 T98.3 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonlarının sekeli, başka yerde sınıflanmamış

Bir cevap yazın