ICD 10 Hastalık Kodları V,X,W ve Y Grubu Basamaklı Liste

V01-Y98 V01-V09 V01 V01 Yaya, bisikletle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V01-V09 V02 V02 Yaya, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V01-V09 V03 V03 Yaya, otomobil, pikap veya kamyonetle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V01-V09 V04 V04 Yaya, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V01-V09 V05 V05 Yaya, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V01-V09 V06 V06 Yaya, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V01-V09 V09 V09.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla yaralanan yaya
V01-Y98 V01-V09 V09 V09.1 Trafik dışı kazada tanımlanmamış yaralanan yaya
V01-Y98 V01-V09 V09 V09.2 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla yaralanan yaya
V01-Y98 V01-V09 V09 V09.3 Tanımlanmamış trafik kazasında yaralanan yaya
V01-Y98 V01-V09 V09 V09.9 Tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan yaya
V01-Y98 V10-V19 V10 V10 Pedallı araç sürücüsü, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V11 V11 Pedallı araç sürücüsü, diğer pedallı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V12 V12 Pedallı araç sürücüsü, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V13 V13 Pedallı araç sürücüsü, otomobil, pikap veya kamyonetle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V14 V14 Pedallı araç sürücüsü, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V15 V15 Pedallı araç sürücüsü, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V16 V16 Pedallı araç sürücüsü, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V17 V17 Pedallı araç sürücüsü, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V18 V18 Pedallı araç sürücüsü, çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış pedallı araç sürücüsü
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.3 Tanımlanmamış trafik dışı kazada yaralanan pedallı araç sürücüsü
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış pedallı araç sürücüsü
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.8 Diğer tanımlanmış kara taşıtı kazasında yaralanan pedallı araç sürücüsü
V01-Y98 V10-V19 V19 V19.9 Tanımlanmamış trafik kazasında yaralanan pedallı araç sürücüsü
V01-Y98 V20-V29 V20 V20 Motosiklet sürücüsü, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V21 V21 Motosiklet sürücüsü, pedallı araç sürücüsüyle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V22 V22 Motosiklet sürücüsü, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V23 V23 Motosiklet sürücüsü, otomobil, pikap veya kamyonetle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V24 V24 Motosiklet sürücüsü, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V25 V25 Motosiklet sürücüsü, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V26 V26 Motosiklet sürücüsü, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V27 V27 Motosiklet sürücüsü, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V28 V28 Motosiklet sürücüsü, çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış motosiklet sürücüsü
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.3 Tanımlanmamış trafik dışı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış motosiklet sürücüsü
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.8 Diğer tanımlanmış kara yolu kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü
V01-Y98 V20-V29 V29 V29.9 Tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü
V01-Y98 V30-V39 V30 V30 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V31 V31 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, pedallı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V32 V32 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V33 V33 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, otomobil, pikap veya kamyonetle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V34 V34 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V35 V35 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V36 V36 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V37 V37 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V38 V38 Üç tekerlekli motorlu araç yolcusu, çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış üç tekerlekli motorlu araç yolcusu
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.3 Tanımlanmamış trafik dışı kazada yaralanan üç tekerlekli motorlu araç yolcusu
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış üç tekerlekli motorlu araç yolcusu
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.8 Diğer tanımlanmış kara yolu kazasında yaralanan üç tekerlekli motorlu araç yolcusu
V01-Y98 V30-V39 V39 V39.9 Tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan üç tekerlekli motorlu araç yolcusu
V01-Y98 V40-V49 V40 V40 Otomobil yolcusu, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V41 V41 Otomobil yolcusu, pedallı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V42 V42 Otomobil yolcusu, iki-veya üç-tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V43 V43 Otomobil yolcusu, otomobil, kamyonet, minibüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V44 V44 Otomobil yolcusu, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V45 V45 Otomobil yolcusu, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V46 V46 Otomobil yolcusu, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V47 V47 Otomobil yolcusu, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V48 V48 Otomobil yolcusu, çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış otomobil yolcusu
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.3 Tanımlanmamış trafik dışı kazada yaralanan otomobil yolcusu
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış otomobil yolcusu
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.8 Diğer tanımlanmış kara yolu kazasında otomobil yolcusu
V01-Y98 V40-V49 V49 V49.9 Tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan otomobil yolcusu
V01-Y98 V50-V59 V50 V50 Pikap veya kamyonet yolcusu, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V50-V59 V51 V51 Pikap veya kamyonet yolcusu, pedallı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V50-V59 V52 V52 Pikap veya kamyonet yolcusu, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V50-V59 V53 V53 Pikap veya kamyonet yolcusu, otomobil, kamyonet veya minibüsle çarpışmada yaralanma
V01-Y98 V50-V59 V54 V54 Pikap veya kamyonet yolcusu, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanma
V01-Y98 V50-V59 V55 V55 Pikap veya kamyonet yolcusu, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V50-V59 V56 V56 Pikap veya kamyonet yolcusu, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V50-V59 V57 V57 Pikap veya kamyonet yolcusu, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V50-V59 V58 V58 Pikap veya kamyonet yolcusu, çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış pikap veya kamyonet yolcusu
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.3 Tanımlanmamış trafik dışı kazada yaralanan pikap veya kamyonet yolcusu
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış pikap veya kamyonet yolcusu
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.8 Diğer tanımlanmış kara yolu kazasında yaralanan pikap veya kamyonet yolcusu
V01-Y98 V50-V59 V59 V59.9 Tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan pikap veya kamyonet yolcusu
V01-Y98 V60-V69 V60 V60 Ağır taşıt yolcusu, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V60-V69 V61 V61 Ağır taşıt yolcusu, pedallı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V60-V69 V62 V62 Ağır taşıt yolcusu, iki-veya üç-tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanma
V01-Y98 V60-V69 V63 V63 Ağır taşıt yolcusu, otomobil, kamyonet veya minibüsle çarpışmada yaralanma
V01-Y98 V60-V69 V64 V64 Ağır taşıt yolcusu, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V60-V69 V65 V65 Ağır taşıt yolcusu, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V60-V69 V66 V66 Ağır taşıt yolcusu, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V60-V69 V67 V67 Ağır taşıt yolcusu, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V60-V69 V68 V68 Ağır taşıt yolcusu, çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış ağır taşıt yolcusu
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.3 Tanımlanmamış trafik dışı kazada yaralanan ağır taşıt yolcusu
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış ağır taşıt yolcusu
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.8 Diğer tanımlanmış kara yolu kazasında yaralanan ağır taşıt yolcusu
V01-Y98 V60-V69 V69 V69.9 Tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan ağır taşıt yolcusu
V01-Y98 V70-V79 V70 V70 Otobüs yolcusu, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V71 V71 Otobüs yolcusu, pedallı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V72 V72 Otobüs yolcusu, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V73 V73 Otobüs yolcusu, otomobil, kamyonet veya minibüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V74 V74 Otobüs yolcusu, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V75 V75 Otobüs yolcusu, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V76 V76 Otobüs yolcusu, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V77 V77 Otobüs yolcusu, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V78 V78 Otobüs yolcusu, çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış otobüs yolcusu
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.3 Tanımlanmamış trafik dışı kazada yaralanan otobüs yolcusu
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan sürücü
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan yolcu
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan tanımlanmamış otobüs yolcusu
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.8 Diğer tanımlanmış kara yolu kazasında yaralanan otobüs yolcusu
V01-Y98 V70-V79 V79 V79.9 Tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan otobüs yolcusu
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.0 Sürücü veya yolcu yaralanması, çarpışmasız kazada hayvandan veya hayvan tarafından çekilen araçtan düşme veya fırlatılmayla yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.1 Sürücü veya yolcu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.2 Sürücü veya yolcu yaralanması, pedallı araç sürücüsüyle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.3 Sürücü veya yolcu yaralanması, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.4 Sürücü veya yolcu yaralanması, otomobil, kamyonet, minibüs, ağır taşıt veya otobüsle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.5 Sürücü veya yolcu yaralanması, diğer tanımlanmış motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.6 Sürücü veya yolcu yaralanması, tren veya raylı araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.7 Sürücü veya yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.8 Sürücü veya yolcu yaralanması, sabit veya hareketsiz cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V80 V80.9 Sürücü veya yolcu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış kara yolu kazaları yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.0 Tren veya raylı araç yolcusu, trafik dışı kazada motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.1 Tren veya raylı araç yolcusu, trafik kazasında motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.2 Tren veya raylı araç yolcusu, yuvarlanan kütüğün çarpmasıyla veya kütüğe çarpmayla yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.3 Tren veya raylı araç yolcusu, diğer cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.4 Tren veya raylı araç yolcusu, tren veya raylı aractan inerken veya raylı araca binerken yaralanan kişi
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.5 Tren veya raylı araç yolcusu, tren veya raylı araçtan düşmeyle yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.6 Tren veya raylı araç yolcusu, tren veya raylı araçtan düşmeyle yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.7 Tren veya raylı araç yolcusu, öncesinde çarpışma olmadan raydan çıkma esnasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.8 Tren veya raylı araç yolcusu, diğer tanımlanmış tren yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V81 V81.9 Tren veya raylı araç yolcusu, tanımlanmamış tren yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.0 Tramvay yolcusu, trafik dışı kazada motorlu araçla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.1 Tramvay yolcusu, trafik kazasında motorlu araçlarla çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.2 Tramvay yolcusu, yuvarlanan kütüğün çarpmasıyla veya kütüğe çarpmayla yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.3 Tramvay yolcusu, diğer cisimle çarpışmada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.4 Tramvay yolcusu, tramvaydan inerken veya tramvaya binerken yaralanan kişi
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.5 Tramvay yolcusu, tramvaydan düşmeyle yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.6 Tramvay yolcusu, tramvaydan düşmeyle yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.7 Tramvay yolcusu, öncesinde çarpışma olmadan raydan çıkma esnasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.8 Tramvay yolcusu, diğer tanımlanmış kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V82 V82.9 Tramvay yolcusu, tanımlanmamış kara yolu kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.0 Endüstriyel araç sürücüsü, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.1 Endüstriyel araç yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.2 Endüstriyel araç dışındaki kişi, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.3 Endüstriyel aracın tanımlanmamış yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.4 Endüstriyel araca binerken veya araçtan inerken yaralanan kişi
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.5 Endüstriyel araç sürücüsü, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.6 Endüstriyel araç yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.7 Endüstriyel araç dışındaki kişi, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V83 V83.9 Endüstriyel aracın tanımlanmamış yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.0 Tarım aracı sürücüsü, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.1 Tarım aracı yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.2 Tarım aracı dışındaki kişi, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.3 Tarım aracı tanımlanmamış yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.4 Tarım aracına binerken veya araçtan inerken yaralanan kişi
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.5 Tarım aracı sürücüsü, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.6 Tarım aracı yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.7 Tarım aracı dışındaki kişi, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V84 V84.9 Tarım aracı tanımlanmamış yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.0 İnşaat aracı sürücüsü, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.1 İnşaat aracı yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.2 İnşaat aracı dışındaki kişi, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.3 İnşaat aracı tanımlanmamış yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.4 İnşaat aracına binerken veya araçtan inerken yaralanan kişi
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.5 İnşaat aracı sürücüsü, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.6 İnşaat aracı yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.7 İnşaat aracı dışındaki kişi, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V85 V85.9 İnşaat aracı tanımlanmamış yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.0 Özel-saha ve arazi aracı sürücüsü, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.1 Özel-saha ve arazi aracı yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.2 Özel-saha ve arazi aracı dışındaki kişi, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.3 Özel-saha ve arazi aracı tanımlanmamış yolcusu, trafik kazasında yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.4 Özel-saha ve arazi aracına binerken veya araçtan inerken yaralanan kişi
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.5 Özel-saha ve arazi aracı sürücüsü, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.6 Özel-saha ve arazi aracı yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.7 Özel-saha ve arazi aracı dışındaki kişi, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V86 V86.9 Özel-saha ve arazi aracı tanımlanmamış yolcusu, trafik dışı kazada yaralanan
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.0 Otomobil ve iki veya üç-tekerlekli motorlu araçların çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.1 İki veya üç tekerlekli motorlu araç ve diğer motorlu araçların çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.2 Otomobil ve pikap veya kamyonet çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.3 Otomobil ve otobüs çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.4 Otomobil ve ağır taşıt çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.5 Ağır taşıt ve otobüs çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.6 Tren veya raylı araç ve otomobil çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.7 Diğer tanımlanmış motorlu araçlar çarpışmasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.8 Motorlu araçların diğer tanımlanmış çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V87 V87.9 Motorsuz araçların diğer tanımlanmış (çarpışmalı) (çarpışmasız) kara yolu kazasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.0 Otomobil ve iki veya üç-tekerlekli motorlu araçların çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.1 İki veya üç tekerlekli motorlu araç ve diğer motorlu araçların çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.2 Otomobil ve pikap veya kamyonet çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.3 Otomobil ve otobüs çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.4 Otomobil ve ağır taşıt çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.5 Ağır taşıt ve otobüs çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.6 Tren veya raylı araç ve otomobil çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.7 Diğer tanımlanmış motorlu araçlar çarpışmasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.8 Motorlu araçların diğer tanımlanmış çarpışmasız kara yolu kazasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V88 V88.9 Motorsuz araçların diğer tanımlanmış (çarpışmalı) (çarpışmasız) kara yolu kazasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V89 V89.0 Tanımlanmamış motorlu araç kazasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V89 V89.1 Tanımlanmamış motorsuz araç kazasında yaralanan kişi, trafik dışı kaza
V01-Y98 V80-V89 V89 V89.2 Tanımlanmamış motorlu araç kazasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V89 V89.3 Tanımlanmamış motorsuz araç kazasında yaralanan kişi, trafik kazası
V01-Y98 V80-V89 V89 V89.9 Tanımlanmamış araç kazasında yaralanan kişi
V01-Y98 V90-V94 V90 V90 Su taşıtı kazasına bağlı boğulma ve batma
V01-Y98 V90-V94 V91 V91 Su taşıtı kazasına bağlı diğer yaralanma
V01-Y98 V90-V94 V92 V92 Su taşıtı kazasının olmadığı ilgili boğulma ve batma
V01-Y98 V90-V94 V93 V93 Deniz taşıtı kazasının olmadığı boğulma ve su altında kalmaya neden olmayan deniz taşıtı güvertesi kazası
V01-Y98 V90-V94 V94 V94 Diğer ve tanımlanmamış deniz yolu kazaları
V01-Y98 V95-V97 V95 V95.0 Helikopter kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V95 V95.1 Ultrahafif, mikrohafif veya motorlu-planör kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V95 V95.2 Diğer özel sabit kanatlı uçak kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V95 V95.3 Ticari sabit kanatlı uçak kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V95 V95.4 Uzay taşıtı kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V95 V95.8 Diğer hava taşıtı kazalarında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V95 V95.9 Diğer hava taşıtı kazalarında tanımlanmamış yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V96 V96.0 Balon kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V96 V96.1 Planöre asılma sporunda yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V96 V96.2 Planör (motorsuz) kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V96 V96.8 Diğer motorsuz hava taşıtı kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V96 V96.9 Tanımlanmamış motorsuz hava taşıtı kazasında yolcu yaralanması
V01-Y98 V95-V97 V97 V97.0 Diğer tanımlanmış hava yolu kazalarında yaralanan hava taşıtı yolcusu
V01-Y98 V95-V97 V97 V97.1 Hava taşıtına binme veya taşıttan inme esnasında yaralanan kişi
V01-Y98 V95-V97 V97 V97.2 Hava yolu kazasında yaralanan paraşütçü
V01-Y98 V95-V97 V97 V97.3 Hava yolu kazasında yerde yaralanan kişi
V01-Y98 V95-V97 V97 V97.8 Diğer hava yolu kazaları, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 V98-V99 V98 V98 Diğer tanımlanmış kara yolu kazaları
V01-Y98 V98-V99 V99 V99 Tanımlanmamış kara yolu kazası
V01-Y98 W00-W19 W00 W00 Buz ve karda aynı yere düşme
V01-Y98 W00-W19 W01 W01 Kayma, sendeleme ve tökezlemeye bağlı aynı yere düşme
V01-Y98 W00-W19 W02 W02 Buz-pateni, kayak, tekerlekli paten veya paten tahtasından düşme
V01-Y98 W00-W19 W03 W03 Birisi tarafından itilme veya birisiyle çarpışmaya bağlı aynı yere düşme
V01-Y98 W00-W19 W04 W04 Başka kişiler tarafından taşınıyor veya destekleniyorken düşme
V01-Y98 W00-W19 W05 W05 Tekerlekli sandalyeden düşme
V01-Y98 W00-W19 W06 W06 Yataktan düşme
V01-Y98 W00-W19 W07 W07 Koltuktan düşme
V01-Y98 W00-W19 W08 W08 Diğer mobilyalardan düşme
V01-Y98 W00-W19 W09 W09 Oyun aletlerinden düşme
V01-Y98 W00-W19 W10 W10 Merdiven ve basamaklara veya bunlardan düşme
V01-Y98 W00-W19 W11 W11 Seyyar merdivene veya bundan düşme
V01-Y98 W00-W19 W12 W12 İnşaat iskelesine veya bundan düşme
V01-Y98 W00-W19 W13 W13 Bina veya diğer yapılardan veya bunlardan dişarı düşme
V01-Y98 W00-W19 W14 W14 Ağaçtan düşme
V01-Y98 W00-W19 W15 W15 Uçurumdan düşme
V01-Y98 W00-W19 W16 W16 Boğulma veya batma dışında yaralanmalara neden olan suya dalma veya atlama
V01-Y98 W00-W19 W17 W17 Bir seviyeden diğerine düşme
V01-Y98 W00-W19 W18 W18 Aynı seviyeden diğer düşme
V01-Y98 W00-W19 W19 W19 Düşme, tanımlanmamış
V01-Y98 W20-W49 W20 W20 Fırlayan, fırlatılan veya devrilen cisimlerle çarpışma
V01-Y98 W20-W49 W21 W21 Spor aletlerine çarpma veya bunlarla çarpışma
V01-Y98 W20-W49 W22 W22 Diğer cisimlere çarpma veya bunlarla çarpışma
V01-Y98 W20-W49 W23 W23 Cisimler arasında veya içinde kalma, ezilme, sıkıştırılma veya sıkışma
V01-Y98 W20-W49 W24 W24 Asansör ve taşıma cihazlarıyla, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 W20-W49 W25 W25 Keskin cam
V01-Y98 W20-W49 W26 W26 Bıçak, kılıç veya kama
V01-Y98 W20-W49 W27 W27 Motorsuz el aleti
V01-Y98 W20-W49 W28 W28 Motorlu çim makinası
V01-Y98 W20-W49 W29 W29 Ev makinaları diğer motorlu el aletleriyle
V01-Y98 W20-W49 W30 W30 Tarım makinası
V01-Y98 W20-W49 W31 W31 Diğer ve tanımlanmamış makina
V01-Y98 W20-W49 W32 W32 Tabanca ateşi
V01-Y98 W20-W49 W33 W33 Tüfek, çifte ve daha büyük silahla ateş
V01-Y98 W20-W49 W34 W34 Diğer ve tanımlanmamış ateşli silahlarla ateş
V01-Y98 W20-W49 W35 W35 Kazan delinmesi ve patlaması
V01-Y98 W20-W49 W36 W36 Gaz tüpü delinmesi ve patlaması
V01-Y98 W20-W49 W37 W37 Basınçlı teker, boru veya itfaiye borusunun delinmesi ve patlaması
V01-Y98 W20-W49 W38 W38 Diğer tanımlanmış basınçlı cihazların delinmesi ve patlaması
V01-Y98 W20-W49 W39 W39 Havai fişeğin ateşlenmesi
V01-Y98 W20-W49 W40 W40 Diğer maddelerin patlaması
V01-Y98 W20-W49 W41 W41 Yüksek basınçlı fıskiye
V01-Y98 W20-W49 W42 W42 Gürültü
V01-Y98 W20-W49 W43 W43 Titreşim
V01-Y98 W20-W49 W44 W44 Göz veya doğal vücut açıklıklarındaki yabancı cisim
V01-Y98 W20-W49 W45 W45 Deri yoluyla giren yabancı cisim
V01-Y98 W20-W49 W49 W49 Diğer ve tanımlanmamış cansız fiziksel güçler
V01-Y98 W50-W64 W50 W50 Birisi tarafından veya birisine çarpma, çarpışma, tekmelenme, bükülme, ısırılma veya tırmalanma
V01-Y98 W50-W64 W51 W51 Bir başkasına vurma veya çarpma
V01-Y98 W50-W64 W52 W52 Kalabalık veya panik halinde kaçan insanlar tarafından, ezilme, itilme ve çiğnenme
V01-Y98 W50-W64 W53 W53 Fare tarafından ısırılma
V01-Y98 W50-W64 W54 W54 Köpek tarafından ısırılma veya onunla çarpışma
V01-Y98 W50-W64 W55 W55 Diğer memeliler tarafından ısırılma veya onlarla çarpışma
V01-Y98 W50-W64 W56 W56 Deniz hayvanıyla temas
V01-Y98 W50-W64 W57 W57 Zehirsiz böcek ve diğer zehirsiz eklembacaklılar tarafından ısırılma veya sokulma
V01-Y98 W50-W64 W58 W58 Timsah tarafından ısırılma veya onunla çarpışma
V01-Y98 W50-W64 W59 W59 Diğer sürüngenler tarafından ısırılma veya ezilme
V01-Y98 W50-W64 W60 W60 Bitki dikenleri ve keskin yapraklarıyla temas
V01-Y98 W50-W64 W64 W64 Diğer ve tanımlanmamış canlı fiziksel güçlere maruz kalma
V01-Y98 W65-W74 W65 W65 Küvetteyken boğulma ve batma
V01-Y98 W65-W74 W66 W66 Küvete düştükten sonra boğulma ve batma
V01-Y98 W65-W74 W67 W67 Yüzme havuzundayken boğulma ve batma
V01-Y98 W65-W74 W68 W68 Yüzme havuzuna düştükten sonra boğulma ve su batma
V01-Y98 W65-W74 W69 W69 Doğal sularda boğulma ve batma
V01-Y98 W65-W74 W70 W70 Doğal sulara düştükten sonra boğulma ve batma
V01-Y98 W65-W74 W73 W73 Diğer tanımlanmış boğulma ve batma
V01-Y98 W65-W74 W74 W74 Boğulma ve batma, tanımlanmamış
V01-Y98 W75-W84 W75 W75 Yatakta kazaen boğulma ve boğma
V01-Y98 W75-W84 W76 W76 Diğer kazaen asma ve boğma
V01-Y98 W75-W84 W77 W77 Çöken, düşen toprak ve diğer maddelere bağlı solunumun tehdit edilmesi
V01-Y98 W75-W84 W78 W78 Mide içeriğinin solunması
V01-Y98 W75-W84 W79 W79 Besin solunması ve yenmesibe bağlı solunum yolu tıkaması
V01-Y98 W75-W84 W80 W80 Diğer maddelerin solunması ve yenmesine bağlı solunum yolu tıkanması
V01-Y98 W75-W84 W81 W81 Düşük oksijenli ortamda hapsolma veya kalma
V01-Y98 W75-W84 W83 W83 Solunumu tehdit eden diğer tanımlanmış kazalar
V01-Y98 W75-W84 W84 W84 Solunumu tehdit eden tanımlanmamış kaza
V01-Y98 W85-W99 W85 W85 Elektrik nakil hattları
V01-Y98 W85-W99 W86 W86 Diğer tanımlanmış elektrik akımı
V01-Y98 W85-W99 W87 W87 Tanımlanmamış elektrik akımı
V01-Y98 W85-W99 W88 W88 İyonize radyasyon
V01-Y98 W85-W99 W89 W89 Yapay görülebilir ve mor ötesi ışık
V01-Y98 W85-W99 W90 W90 İyonize olmayan diğer radyasyon
V01-Y98 W85-W99 W91 W91 Tanımlanmamış radyasyon tipi
V01-Y98 W85-W99 W92 W92 Yapay aşırı ısı
V01-Y98 W85-W99 W93 W93 Yapay aşırı soğuk
V01-Y98 W85-W99 W94 W94 Hava basıncı değişikliklerinde yüksek ve alçak hava basıncı
V01-Y98 W85-W99 W99 W99 Diğer ve tanımlanmamış yapay çevresel faktörlere maruz kalma
V01-Y98 X00-X09 X00 X00 Bina veya yapı içinde kontrol edilemeyen ateş
V01-Y98 X00-X09 X01 X01 Bina veya yapı içinde olmayan, kontrol edilemeyen ateş
V01-Y98 X00-X09 X02 X02 Bina veya yapı içinde kontrollü ateş
V01-Y98 X00-X09 X03 X03 Bina veya yapı içinde olmayan kontrollü ateş
V01-Y98 X00-X09 X04 X04 Kolay yanan maddenin alev alması
V01-Y98 X00-X09 X05 X05 Pijamanın erimesi veya alev alması
V01-Y98 X00-X09 X06 X06 Elbise ve diğer giyeceklerin erimesi veya alev alması
V01-Y98 X00-X09 X08 X08 Diğer tanımlanmış duman, yangın ve ateşe maruz kalma
V01-Y98 X00-X09 X09 X09 Tanımlanmamış duman, yangın ve ateşe maruz kalma
V01-Y98 X10-X19 X10 X10 Sıcak içecekler, besinler, yağlar ve yemek yağları
V01-Y98 X10-X19 X11 X11 Sıcak musluk suyu
V01-Y98 X10-X19 X12 X12 Sıcak diğer sıvılar
V01-Y98 X10-X19 X13 X13 Sıcak buhar
V01-Y98 X10-X19 X14 X14 Buhar ve sıcak duman
V01-Y98 X10-X19 X15 X15 Sıcak ev aletleri
V01-Y98 X10-X19 X16 X16 Sıcak ısıtma aletleri, radyatörler ve borular
V01-Y98 X10-X19 X17 X17 Sıcak motorlar, makine ve aletler
V01-Y98 X10-X19 X18 X18 Sıcak diğer metaller
V01-Y98 X10-X19 X19 X19 Diğer ve tanımlanmamış ısı ve sıcak maddeler
V01-Y98 X20-X29 X20 X20 Zehirli yılan ve kertenkeleler
V01-Y98 X20-X29 X21 X21 Zehirli örümcekler
V01-Y98 X20-X29 X22 X22 Akrepler
V01-Y98 X20-X29 X23 X23 Eşek arısı, yaban arısı ve arılar
V01-Y98 X20-X29 X24 X24 Kırkayak ve zehirli (tropikal) kırkayak
V01-Y98 X20-X29 X25 X25 Diğer tanımlanmış zehirli eklembacaklılar
V01-Y98 X20-X29 X26 X26 Zehirli deniz hayvanı ve bitkiler
V01-Y98 X20-X29 X27 X27 Diğer tanımlanmış zehirli hayvanlar
V01-Y98 X20-X29 X28 X28 Diğer tanımlanmış zehirli bitkiler
V01-Y98 X20-X29 X29 X29 Zehirli hayvan veya bitki, tanımlanmamış
V01-Y98 X30-X39 X30 X30 Aşırı doğal ısı
V01-Y98 X30-X39 X31 X31 Aşırı doğal soğuk
V01-Y98 X30-X39 X32 X32 Güneş ışığı
V01-Y98 X30-X39 X33 X33 Yıldırım kurbanı
V01-Y98 X30-X39 X34 X34 Deprem kurbanı
V01-Y98 X30-X39 X35 X35 Volkanik patlama kurbanı
V01-Y98 X30-X39 X36 X36 Çığ, toprak kayması ve diğer yer hareketlerinin kurbanı
V01-Y98 X30-X39 X37 X37 Fırtına kurbanı
V01-Y98 X30-X39 X38 X38 Sel kurbanı
V01-Y98 X30-X39 X39 X39 Diğer ve tanımlanmamış tabiat güçleri
V01-Y98 X40-X49 X40 X40 Opioid olmayan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antiromatizmal ilaçlarla kazaen zehirlenme
V01-Y98 X40-X49 X41 X41 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlarla kazaen zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 X40-X49 X42 X42 Narkotikler ve psikodisleptik [hallusinojenler] ilaçlarla kazaen zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 X40-X49 X43 X43 Otonom sinir sistemine etkili diğer ilaçlarla kazaen zehirlenme
V01-Y98 X40-X49 X44 X44 Diğer ve tanımlanmamış ilaçlar, tıbbi maddeler ve biyolojik maddelerle kazaen zehirlenme
V01-Y98 X40-X49 X45 X45 Alkolle kazaen zehirlenme
V01-Y98 X40-X49 X46 X46 Organik çözücüler ve halojenli hidrokarbonlar ve onların buharlarıyla kazaen zehirlenme
V01-Y98 X40-X49 X47 X47 Diğer gaz ve buharlarla kazaen zehirlenme
V01-Y98 X40-X49 X48 X48 Böcek ilaçlarıyla kazaen zehirlenme
V01-Y98 X40-X49 X49 X49 Diğer ve tanımlanmamış kimyasal maddeler ve zararlı maddelerle kazaen zehirlenme
V01-Y98 X50-X57 X50 X50 Aşırı çaba ve ağır veya tekrarlayan hareketler
V01-Y98 X50-X57 X51 X51 Yolculuk ve hareket
V01-Y98 X50-X57 X52 X52 Yer çekimi olmayan çevrede uzun süre kalma
V01-Y98 X50-X57 X53 X53 Besin yokluğu
V01-Y98 X50-X57 X54 X54 Su yokluğu
V01-Y98 X50-X57 X57 X57 Yoksunluk, tanımlanmamış
V01-Y98 X58-X59 X58 X58 Diğer tanımlanmış faktörlere maruz kalma
V01-Y98 X58-X59 X59 X59 Tanımlanmamış faktöre maruz kalma
V01-Y98 X60-X84 X60 X60 Opioid olmayan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antiromatizmal ilaçlarla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X61 X61 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlarla kasten kendine zarar verme, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 X60-X84 X62 X62 Narkotikler ve psikodisleptik [hallusinogenler] ilaçlarla kasten kendine zarar verme, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 X60-X84 X63 X63 Otonom sinir sisteminde etkili diğer ilaçlarla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X64 X64 Diğer ve tanımlanmamış ilaçlar, tıbbi maddeler ve biyolojik maddelerle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X65 X65 Alkolle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X66 X66 Organik çözücüler ve hallojenli hidrokarbonlar ve onların buharlarıyla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X67 X67 Diğer gaz ve buharlarla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X68 X68 Böcek ilaçlarıyla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X69 X69 Diğer ve tanımlanmamış kimyasal maddeler ve zararlı maddelerle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X70 X70 Asma, boğma ve boğulmayla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X71 X71 Suda boğulma ve batmayla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X72 X72 Tabanca ile kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X73 X73 Tüfek, çifte ve daha büyük ateşli silahla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X74 X74 Diğer ve tanımlanmamış ateşli silah ile kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X75 X75 Patlayıcı madde ile kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X76 X76 Duman, yangın ve ateşle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X77 X77 Buhar, sıcak duman ve sıcak cisimlerle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X78 X78 Keskin cisimle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X79 X79 Künt cisimle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X80 X80 Yüksek bir yerden atlamayla kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X81 X81 Hareketli bir cismin önüne atlayarak veya yatarak kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X82 X82 Motorlu araçla kaza yaparak kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X83 X83 Diğer tanımlanmış yöntemlerle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X60-X84 X84 X84 Tanımlanmamış yöntemlerle kasten kendine zarar verme
V01-Y98 X85-Y09 X85 X85 İlaçlar, tıbbi maddeler ve biyolojik maddelerle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X86 X86 Aşındırıcı maddelerle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X87 X87 Böcek ilaçlarıyla saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X88 X88 Gaz ve dumanlarla saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X89 X89 Diğer tanımlanmış kimyasal maddeler ve zararlı maddelerle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X90 X90 Tanımlanmamış kimyasal veya zararlı maddeyle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X91 X91 Asma, boğulma ve boğmayla saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X92 X92 Suda boğulma ve batmayla saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X93 X93 Tabancayla saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X94 X94 Tüfek, çifte ve daha büyük ateşli silahla saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X95 X95 Diğer ve tanımlanmamış ateşli silahla saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X96 X96 Patlayıcı madde ile saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X97 X97 Duman, yangın ve ateşle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X98 X98 Buhar, sıcak duman ve sıcak cisimlerle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 X99 X99 Keskin cisimle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y00 Y00 Künt cisimle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y01 Y01 Yüksek yerden iterek saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y02 Y02 Kurbanı hareketli cismin önüne iterek veya bırakarak saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y03 Y03 Motorlu araçla kaza yaparak saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y04 Y04 Beden gücüyle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y05 Y05 Beden gücüyle cinsel saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y06 Y06.0 Eş tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y06 Y06.1 Anne ve baba tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y06 Y06.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y06 Y06.8 Diğer tanımlanmış kişiler tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y06 Y06.9 Tanımlanmamış kişi tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y07 Y07.0 Eş tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y07 Y07.1 Anne ve baba tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y07 Y07.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y07 Y07.3 Resmi yetkililer tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y07 Y07.8 Diğer tanımlanmış kişiler tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y07 Y07.9 Tanımlanmamış kişi tarafından
V01-Y98 X85-Y09 Y08 Y08 Diğer tanımlanmış yöntemlerle saldırma
V01-Y98 X85-Y09 Y09 Y09 Tanımlanmamış yöntemlerle saldırma
V01-Y98 Y10-Y34 Y10 Y10 Opioid olmayan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antiromatizmal ilaçlarla zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y11 Y11 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlarla zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y10-Y34 Y12 Y12 Narkotik ve psikodisleptik [hallusinojenler] ilaçlarla zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y10-Y34 Y13 Y13 Otonom sinir sistemine etkili diğer ilaçlarla zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y14 Y14 Diğer ve tanımlanmamış ilaçlar, tıbbi maddeler ve biyolojik maddelerle zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y15 Y15 Alkolle zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y16 Y16 Organik çözücüler ve halojenli hidrokarbonlar ve onların buharlarıyla zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y17 Y17 Diğer gaz ve buharlarla zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y18 Y18 Böcek ilaçlarıyla zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y19 Y19 Diğer ve tanımlanmamış kimyasal maddeler ve zararlı maddelerle zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y20 Y20 Asma, boğma ve boğulmayla, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y21 Y21 Suda boğulma ve batmayla, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y22 Y22 Tabanca patlaması, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y23 Y23 Tüfek, çifte ve daha büyük ateşli silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y24 Y24 Diğer ve tanımlanmamış ateşli silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y25 Y25 Patlayıcı madde ile temas, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y26 Y26 Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y27 Y27 Buhar, sıcak duman ve sıcak cisimlerle temas, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y28 Y28 Keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y29 Y29 Künt cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y30 Y30 Yüksek bir yerden atlama, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y31 Y31 Hareketli cismin önüne atlayarak veya yatarak, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y32 Y32 Motorlu araçla kaza yapma, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y33 Y33 Diğer tanımlanmış olaylar, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y10-Y34 Y34 Y34 Tanımlanmamış olay, gerçekleşme şekli belirlenemeyen
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.0 Ateşli silahlarla yasal müdahale
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.1 Patlayıcılarla yasal müdahale
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.2 Gazla yasal müdahale
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.3 Künt cisimlerle yasal müdahale
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.4 Keskin cisimlerle yasal müdahale
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.5 Yasal idam
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.6 Diğer tanımlanmış yöntemlerle yasal müdahale
V01-Y98 Y35-Y36 Y35 Y35.7 Yasal müdahale, tanımlanmamış yöntem
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.0 Deniz silahlarının patlamasıyla gerçekleşen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.1 Hava taşıtı tahribatıyla gerçekleşen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.2 Diğer patlama ve parçalarla gelişen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.3 Ateş, yangın ve sıcak maddelerle gerçekleşen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.4 Ateşli silah ve diğer konvansiyonel harp usulleriyle gerçekleşen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.5 Nükleer silahlarla gerçekleşen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.6 Biyolojik silahlarla gerçekleşen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.7 Kimyasal silahlar ve diğer konvansiyonel olmayan harp usulleriyle gerçekleşen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.8 Savaş bittikten sonra gelişen savaş harekatları
V01-Y98 Y35-Y36 Y36 Y36.9 Savaş harekatları, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.0 Penisilinler
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.1 Sefalosporinler ve diğer beta-laktam antibiyotikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.2 Kloramfenikol grubu
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.3 Makrolidler
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.4 Tetrasiklinler
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.5 Aminoglikozitler
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.6 Rifamisinler
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.7 Antifungal antibiyotikler, sistemik kullanılmış
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.8 Sistemik diğer antibiyotikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y40 Y40.9 Sistemik antibiyotik, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.0 Sülfonamidler
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.1 Antimikobakteriyel ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.2 Antimalaryal ve diğer kan protozoalarına etkili ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.3 Antiprotozoal diğer ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.4 Antihelmintik ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.5 Antiviral ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.8 Sistemik diğer tanımlanmış anti-enfektif ve antiparaziter ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y41 Y41.9 Sistemik anti-enfektif ve antiparaziter ilaç, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.0 Glukokortikoidler ve eşdeğerleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.1 Tiroid hormonları ve eşdeğerleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.2 Antitiroid ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.3 İnsulin ve ağızdan alınan hipoglisemik [antidiyabetik] ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.4 Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.5 Östrojen ve diğer progestagenler
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.6 Antigonadotropinler, antiöstrojenler, antiandrojenler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.7 Androjenler ve anabolik aynı sınıftan olan ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.8 Diğer ve tanımlanmamış hormonlar ve onların yapay eşdeğerleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y42 Y42.9 Diğer ve tanımlanmamış hormon karşıtları
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.0 Antiallerjik ve antiemetik ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.1 Antineoplastik antimetabolitler
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.2 Antineoplastik doğal ürünler
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.3 Antineoplastik diğer ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.4 Bağışıklığı baskılayan ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.5 Asitleştiren ve alkalileştiren ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.6 Enzimler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.8 Diğer sistemik ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y43 Y43.9 Sistemik ilaç, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.0 Demir preparatları ve diğer anti-hipokrom-anemi preparatları
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.1 B12 vitamini, folik asit ve diğer anti-megaloblastik-anemi preparatları
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.2 Antikoagulanlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.3 Antikoagulan karşıtları, k vitamini ve diğer koagulanlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.4 Antitrombotik ilaçlar [trombosit-agregasyon engelleyicileri]
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.5 Trombolitik ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.6 Doğal kan ve kan türevleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.7 Plasma yerini tutan maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y44 Y44.9 Kan bileşenlerini etkileyen diğer ve tanımlanmamış maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.0 Opioidler ve ilgili ağrı kesiciler
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.1 Salisilatlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.2 Propiyonik asit türevleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.3 Diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar [nsaıd]
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.4 Antiromatizmal ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.5 4-aminofenol türevleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.8 Diğer ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antiinflamatuar ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y45 Y45.9 Ağrı kesici, ateş düşürücü ve antiinflamatuar ilaç, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.0 Süksinimidler
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.1 Oksazolidindiyonlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.2 Hidantoin türevleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.3 Deoksibarbitüratlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.4 İminositilbenler
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.5 Valproik asit
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.6 Antiepileptikler, diğer ve tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.7 Antiparkinson ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y46 Y46.8 Antispastik ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.0 Barbitüratlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.1 Benzodiyazepinler
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.2 Kloral türevleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.3 Paraldehit
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.4 Bromin bileşikleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.5 Karma sedatifler ve hipnotikler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.8 Diğer sedatifler, hipnotikler ve antianksiyete ilaçları
V01-Y98 Y40-Y59 Y47 Y47.9 Sedatif, hipnotik ve antianksiyete ilacı, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y48 Y48.0 Solunum anestezikleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y48 Y48.1 Parenteral anastetikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y48 Y48.2 Genel anestetikler, diğer ve tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y48 Y48.3 Yerel anastetikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y48 Y48.4 Anastetik, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y48 Y48.5 Tedavi edici gaz
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.0 Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.1 Monoamin-oksidaz-inhibitör antidepresanlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.2 Antidepresanlar, diğer ve tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.3 Fenotiyazin antipsikotikler ve nöröleptikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.4 Butirofenon ve tiyoksantin nöroleptikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.5 Antipsikotikler ve nöroleptikler, diğer
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.6 Psikodisleptikler [hallusinojenler]
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.7 Kötüye kullanılabilen psikostimülanlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.8 Psikotropik diğer ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y49 Y49.9 Psikotropik ilaç, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y50 Y50.0 Analeptikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y50 Y50.1 Opioid reseptör karşıtları
V01-Y98 Y40-Y59 Y50 Y50.2 Metilksantinler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y50 Y50.8 Merkezi sinir sistemi uyarıcıları, diğer
V01-Y98 Y40-Y59 Y50 Y50.9 Merkezi sinir sistem uyarıcısı, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.0 Antikolinesteraz maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.1 Parasempatomimetikler [kolinerjikler], diğer
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.2 Gangliyon bloke eden ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.3 Parasempatolitikler [antikolinerjik ve antimuskarinikler] ve spazmolitikler, diğer, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.4 A-adrenoreseptör agonistleri, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.5 B-adrenoreseptör agonistleri, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.6 A-adrenoreseptör karşıtları, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.7 B-adrenoreseptör karşıtları, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke eden maddeler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y51 Y51.9 Otonom sinir sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.0 Kalp-uyarıcı glikozidler ve benzer etkili ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.1 Kalsiyum-kanal blokerleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.2 Antidisritmik diğer ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.3 Koroner vazodilatörler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.4 Anjiotensin-dönüştürücü-enzim inhibitörleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.5 Antihipertansif diğer ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.6 Antihiperlipidemik ve antiarteriyosklerotik ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.7 Periferik vazodilatörler
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.8 Antivaris ilaçlar, sklerozan maddeler dahil
V01-Y98 Y40-Y59 Y52 Y52.9 Kardiyovasküler sistemi etkileyen diğer ve tanımlanmamış maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.0 Histamin H2-reseptör antagonistleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.1 Antiasitler ve mide salgısını azaltan diğer ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.2 Uyarıcı laksatifler
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.3 Tuz ve ozmotik laksatifler
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.4 Laksatifler, diğer
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.5 Hazım ilaçları
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.6 Antidiyare ilaçları
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.7 Kusturucular
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.8 Gastrointestinal sistemi etkileyen diğer maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y53 Y53.9 Gastrointestinal sistemi etkileyen madde, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.0 Mineralokortikoidler
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.1 Mineralokortikoid karşıtları [aldosteron karşıtları]
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.2 Karbonik-anhidraz inhibitörleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.3 Benzotiyatizin türevleri
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.4 Halka [yüksek tavanlı] diüretikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.5 Diüretikler, diğer
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.6 Elekrolit, kalori ve su-dengesini etkileyen maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.7 Kemikleşmeyi etkileyen maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.8 Ürik asit metabolizmasını etkileyen maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y54 Y54.9 Mineral tuzlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.0 Oksitosik ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.1 İskelet kas gevşeticileri [sinir-kas bloke edici ilaçlar]
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.2 Kasları etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.3 Öksürük ilaçları
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.4 Balgam söktürücüler
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.5 Soğuk algınlığı ilaçları
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.6 Antiastmatikler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y55 Y55.7 Solunum sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.0 Yerel antifungal, anti-enfektif ve anti-inflamatuar ilaçlar, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.1 Antipruritikler
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.2 Yerel büzücüler ve yerel temizleyiciler
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.3 Emollientler, demulcentler ve koruyucular
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.4 Keratolitikler, keratoplastikler ve diğer saç tedavi ilaçları ve preparatları
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.5 Göz ilaçları ve preparatları
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.6 Kulak-burun-boğaz ilaçları ve preparatları
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.7 Diş ilaçları, yüzeysel uygulanan
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.8 Yüzeysel diğer maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y56 Y56.9 Yüzeysel madde, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.0 İştah baskılayıcıları [anorektikler]
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.1 Lipotropik ilaçlar
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.2 Antidotlar ve bağlayıcı maddeler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.3 Alkol bıraktırıcılar
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.4 Farmasotik taşıyıcı maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.5 X-ışını kontrast maddesi
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.6 Diğer tanısal maddeler
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.7 Vitaminler, başka yerde sınıflanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.8 İlaçlar ve tıbbi maddeler, diğer
V01-Y98 Y40-Y59 Y57 Y57.9 İlaç veya tıbbi madde, tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.0 BCG aşısı
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.1 Tifo ve paratifo aşısı
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.2 Kolera aşısı
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.3 Veba aşısı
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.4 Tetanoz aşısı
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.5 Difteri aşısı
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.6 Boğmaca aşısı, boğmaca aşısıyla birlikte olan karma aşılar dahil
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.8 Karma bakteri aşıları, boğmaca aşısıyla birlikte olanlar hariç
V01-Y98 Y40-Y59 Y58 Y58.9 Bakteri aşıları, diğer ve tanımlanmamış
V01-Y98 Y40-Y59 Y59 Y59.0 Virüs aşıları
V01-Y98 Y40-Y59 Y59 Y59.1 Riketsiya aşıları
V01-Y98 Y40-Y59 Y59 Y59.2 Protozoal aşıları
V01-Y98 Y40-Y59 Y59 Y59.3 İmmünoglobülin
V01-Y98 Y40-Y59 Y59 Y59.8 Aşılar ve biyolojik maddeler, diğer tanımlanmış
V01-Y98 Y40-Y59 Y59 Y59.9 Aşı veya biyolojik madde, tanımlanmamış
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.0 Cerrahi operasyon esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.1 Mayi verme veya kan verme esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar sırasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.3 Enjeksiyon veya aşılama esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.4 Endoskopik inceleme esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.5 Kalp kateterizasyonu esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyon esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.7 Lavman uygulaması esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.8 Diğer cerrahi ve tıbbi bakım esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y60 Y60.9 Tanımlanmamış cerrahi ve tıbbi bakım esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.0 Cerrahi operasyon esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.1 Mayi verme veya kan verme esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.4 Endoskopik inceleme esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.5 Kalp kateterizasyonu esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyon esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.7 Kateter veya tamponun çıkarılması esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.8 Diğer cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y61 Y61.9 Tanımlanmamış cerrahi ve tıbbi bakım esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.0 Cerrahi operasyon esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.1 Mayi verme veya kan verme esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.4 Endoskopik inceleme esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.5 Kalp kateterizasyonu esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyon esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.7 Kateter veya tamponun çıkarılması esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.8 Diğer cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y62 Y62.9 Tanımlanmamış cerrahi ve tıbbi bakım esnasında
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.0 Kan verme veya mayi verme esnasında aşırı miktarda kan veya diğer sıvı verilmesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.1 Mayi verme esnasında kullanılan sıvının yanlış seyreltilmesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.2 Tedavi esnasında aşırı doz radyasyon verilmesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.3 Tıbbi bakım esnasında hastanın uygunsuz radyasyona maruz kalması
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.4 Elektroşok veya insulin-şok tedavisinde doz ayarlamasının yapılmaması
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.5 Yerel merhem ve tampon ısısının uygun olmaması
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.6 Gerekli ilaç, tıbbi madde veya biyolojik maddenin verilmemesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.8 Diğer cerrahi ve tıbbi bakım esnasında doz ayarlamasının yapılmaması
V01-Y98 Y60-Y69 Y63 Y63.9 Tanımlanmamış cerrahi ve tıbbi bakım esnasında doz ayarlamasının yapılmaması
V01-Y98 Y60-Y69 Y64 Y64.0 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin kan verme veya mayi vermesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y64 Y64.1 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin enjeksiyonu veya bağışıklama için kullanılması
V01-Y98 Y60-Y69 Y64 Y64.8 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddelerin diğer yöntemlerle verilmesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y64 Y64.9 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddelerin tanımlanmamış yöntemlerle verilmesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y65 Y65.0 Kan vermede uyuşmaz kan kullanılması
V01-Y98 Y60-Y69 Y65 Y65.1 Mayi vermede yanlış sıvı kullanılması
V01-Y98 Y60-Y69 Y65 Y65.2 Cerrahi müdahelede dikme veya bağlamanın yapılmaması
V01-Y98 Y60-Y69 Y65 Y65.3 Anestezi girişimi esnasında endotrakel tüpün yanlış yerleştirilmesi
V01-Y98 Y60-Y69 Y65 Y65.4 Diğer tüp veya aletin yerleştirilememesi veya çıkarılamaması
V01-Y98 Y60-Y69 Y65 Y65.5 Uygunsuz cerrahi uygulama
V01-Y98 Y60-Y69 Y65 Y65.8 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında karşılaşılan diğer tanımlanmış kazalar
V01-Y98 Y60-Y69 Y66 Y66 Cerrahi ve tıbbi bakımın yapılmaması
V01-Y98 Y60-Y69 Y69 Y69 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında karşılaşılan tanımlanmamış kazalar
V01-Y98 Y70-Y82 Y70 Y70 İstenmeyen olaylara neden olan anestezi aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y71 Y71 İstenmeyen olaylara neden olan kardiyovasküler aletler
V01-Y98 Y70-Y82 Y72 Y72 İstenmeyen olaylara neden olan kulak-burun-boğaz aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y73 Y73 İstenmeyen olaylara neden olan gastroenteroloji ve üroloji aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y74 Y74 İstenmeyen olaylara neden olan genel hastane ve personelin kullandığı aletler
V01-Y98 Y70-Y82 Y75 Y75 İstenmeyen olaylara neden olan nörolojik aletler
V01-Y98 Y70-Y82 Y76 Y76 İstenmeyen olaylara neden olan doğum ve jinekolojik aletler
V01-Y98 Y70-Y82 Y77 Y77 İstenmeyen olaylara neden olan göz aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y78 Y78 İstenmeyen olaylara neden olan radyoloji aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y79 Y79 İstenmeyen olaylara neden olan ortopedi aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y80 Y80 İstenmeyen olaylara neden olan fiziksel tıp aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y81 Y81 İstenmeyen olaylara neden olan genel ve plastik cerrahi aletleri
V01-Y98 Y70-Y82 Y82 Y82 İstenmeyen olaylara neden olan diğer ve tanımlanmamış tıbbi aletler
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.0 Tüm organ naklinin yapıldığı cerrahi müdahale
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.1 Yapay iç alet implantasyonun yapıldığı cerrahi müdahale
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.2 Anastomoz, bypass veya greft yapılan cerrahi müdahale
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.3 Dış ağız (stoma) oluşturulan cerrahi müdahale
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.4 Diğer rekonstrüktif cerrahi
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.5 Ekstremite (ler) in amputasyonu
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.6 Diğer organın (kısmen) (tamamen) uzaklaştırılması
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.8 Diğer cerrahi girişim
V01-Y98 Y83-Y84 Y83 Y83.9 Cerrahi girişim, tanımlanmamış
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.0 Kalp kateterizasyonu
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.1 Böbrek diyalizi
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.2 Radyolojik uygulama ve radyoterapi
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.3 Şok tedavisi
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.4 Sıvı aspirasyonu
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.5 Mide veya duodenuma sonda konulması
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.6 İdrar sondası takma
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.7 Kan-örneği alma
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.8 Diğer tıbbi girişimler
V01-Y98 Y83-Y84 Y84 Y84.9 Tıbbi girişim, tanımlanmamış
V01-Y98 Y85-Y89 Y85 Y85.0 Motorlu araç kazası sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y85 Y85.9 Diğer ve tanımlanmamış kara yolu kazalarının sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y86 Y86 Diğer kaza sekelleri
V01-Y98 Y85-Y89 Y87 Y87.0 Kasten kendine zarar vermenin sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y87 Y87.1 Saldırmanın sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y87 Y87.2 Gerçekleşme şekli belirlenemeyen olayların sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y88 Y88.0 Tedavide kullanıldıklarında ters etki oluşturan ilaçlar, tıbbi maddeler ve biyolojik maddelerin sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y88 Y88.1 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında hastaların karşılaştığı kazaların sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y88 Y88.2 Tanı ve tedavide kullanılmalarıyla istenmeyen olaylara neden olan tıbbi aletlerin sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y88 Y88.3 Hastada anormal reaksiyon veya geç komplikasyona neden olan girişim esnasında herhangi bir kazanın olmadığı cerrahi ve diğer tıbbi girişimlerin sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y89 Y89.0 Yasal müdahalenin sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y89 Y89.1 Savaş harekatlarının sekeli
V01-Y98 Y85-Y89 Y89 Y89.9 Tanımlanmamış dış nedenin sekeli
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.0 Kan alkol düzeyi 20 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.1 Kan alkol düzeyi 20-39 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.2 Kan alkol düzeyi 40-59 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.3 Kan alkol düzeyi 60-79 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.4 Kan alkol düzeyi 80-99 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.5 Kan alkol düzeyi 100-119 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.6 Kan alkol düzeyi 120-199 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.7 Kan alkol düzeyi 200-239 mg / 100 ml altında
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.8 Kan alkol düzeyi 240 mg / 100 ml veya üstünde
V01-Y98 Y90-Y98 Y90 Y90.9 Kanda alkol düzeyi, tanımlanmamış
V01-Y98 Y90-Y98 Y91 Y91.0 Hafif alkol zehirlenmesi
V01-Y98 Y90-Y98 Y91 Y91.1 Orta alkol zehirlenmesi
V01-Y98 Y90-Y98 Y91 Y91.2 Ağır alkol zehirlenmesi
V01-Y98 Y90-Y98 Y91 Y91.3 Çok ağır alkol zehirlenmesi
V01-Y98 Y90-Y98 Y91 Y91.9 Alkol alınması, başka şekilde tanımlanmamış
V01-Y98 Y90-Y98 Y95 Y95 Nosocomial durum
V01-Y98 Y90-Y98 Y96 Y96 İş ile ilgili durum
V01-Y98 Y90-Y98 Y97 Y97 Çevre kirliliği ile ilgili durum
V01-Y98 Y90-Y98 Y98 Y98 Yaşam tarzı ile ilgili durum

Bir cevap yazın