ICD 10 Hastalık Kodları Z Grubu Basamaklı Liste

Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.0 Genel tıbbi muayene
Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.1 Olağan çocuk sağlığı muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.2 Çocuklukta hızlı büyüme döneminde muayene
Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.3 Ergen gelişim durumu için muayene
Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.4 Genel psikiyatrik muayene, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.5 Organ veya doku potansiyel vericisinin muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.6 Klinik araştırma programında normal karşılaştırma ve kontrol amacıyla muayene
Z00-Z99 Z00-Z13 Z00 Z00.8 Genel muayene diğer şekilleri
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.0 Göz ve görme muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.1 Kulak ve işitme muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.2 Diş muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.3 Kan basıncı muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.4 Jinekolojik muayene (genel) (olağan)
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.5 Tanısal deri ve duyarlılık testleri
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.6 Radyolojik muayene, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.7 Laboratuvar muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.8 Özgül muayeneler diğer tanımlanmış şekilleri
Z00-Z99 Z00-Z13 Z01 Z01.9 Özgül muayene, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.0 Eğitim kurumlarına kabul muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.1 İşe girme muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.2 Kurumlara kabul muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.3 Orduya alınma muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.4 Sürücü belgesi muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.5 Spora katılım muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.6 Sigorta amaçlarıyla muayene
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.7 Tıbbi belge çıkarılması
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.8 Resmi amaçlar için diğer muayeneler
Z00-Z99 Z00-Z13 Z02 Z02.9 Resmi amaçlar için muayene, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.0 Kuşkulu tüberküloz için gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.1 Kuşkulu malign ur için gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.2 Kuşkulu ruhsal ve davranışsal bozukluk için gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.3 Kuşkulu sinir sistemi bozukluğu için gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.4 Kuşkulu kalp krizi için gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.5 Kuşkulu kardiyovasküler hastalıklar diğer gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.6 Yenilen maddelere bağlı kuşkulu toksik etki için gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.8 Kuşkulu hastalıklar ve durumlarda diğer gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z03 Z03.9 Kuşkulu hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.0 Kan alkol ve kan uyuşturucu testi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.1 Taşıt kazasından sonra yapılan muayene ve gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.2 İş kazasından sonra yapılan muayene ve gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.3 Diğer kazadan sonra yapılan muayene ve gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.4 Tecavüz ve iğfal sonrasında yapılan muayene ve gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.5 Dayak sonrasında yapılan muayene ve gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.6 Genel psikiyatrik muayene, idareci tarafından istenilmiş
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.8 Diğer tanımlanmış nedenler için yapılan muayene ve gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z04 Z04.9 Tanımlanmamış neden için yapılan muayene ve gözlem
Z00-Z99 Z00-Z13 Z08 Z08.0 Malign neoplazm cerrahisinden sonra yapılan takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z08 Z08.1 Malign neoplazm radyoterapisinden sonra yapılan takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z08 Z08.2 Malign neoplazm kemoterapisinden sonra yapılan takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z08 Z08.7 Malign neoplazm karma tedavisinden sonra yapılan takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z08 Z08.8 Malign neoplazm diğer tedavisinden sonra yapılan takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z08 Z08.9 Malign neoplazm tanımlanmamış tedavisinden sonra yapılan takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.0 Diğer durumlar için yapılan cerrahi sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.1 Diğer durumlar için yapılan radyoterapi sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.2 Diğer durumlar için yapılan kemoterapi sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.3 Psikoterapi sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.4 Kırık tedavisi sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.7 Diğer durumlar için yapılan karma tedaviler sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.8 Diğer durumlar için yapılan diğer tedavi sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z09 Z09.9 Diğer durumlar için yapılan tanımlanmamış tedavi sonrası takip muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z10 Z10.0 Mesleki sağlık muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z10 Z10.1 Kurum mensuplarının olağan genel sağlık kontrolü
Z00-Z99 Z00-Z13 Z10 Z10.2 Silahlı kuvvetlerin olağan genel sağlık kontrolü
Z00-Z99 Z00-Z13 Z10 Z10.3 Spor takımlarının olağan genel sağlık kontrolü
Z00-Z99 Z00-Z13 Z10 Z10.8 Belirlenmiş diğer alt nüfusların olağan genel sağlık kontrolü
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.0 Barsak infeksiyon hastalıkları özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.1 Solunum yolu tüberkülozu özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.2 Diğer bakteriyel hastalıklar özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.3 Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.4 İnsan bağışıklık virüsü [HIV] özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.5 Diğer viral hastalıklar özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.6 Diğer protozoal hastalıkları ve helmintiyazlar diğer özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.8 İnfeksiyon ve parazit diğer hastalıklarda özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z11 Z11.9 İnfeksiyon ve parazit hastalıklarda özel tarama muayenesi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.0 Mide neoplazmı özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.1 Barsak neoplazmı özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.2 Solunum yolu neoplazmı özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.3 Meme neoplazmı özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.4 Serviks neoplazmı özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.5 Prostat neoplazmı özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.6 Mesane neoplazmı özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.8 Diğer yerlerin neoplazm özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z12 Z12.9 Neoplazm özel tarama muayenesi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.0 Kan ve kan yapan organların hastalıkları ve bağışıklık mekanizmanın bazı bozuklukları için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.1 Diyabetes mellitus için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.2 Beslenme bozuklukları için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.3 Ruhsal ve davranışsal bozuklukları için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.4 Çocukluk çağındaki bazı gelişimsel bozukluklar için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.5 Göz ve kulak bozuklukları için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.6 Kardiyovasküler bozuklukları için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.7 Konjenital malformasyonlar, şekil bozuklukları ve kromozom anomalileri için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.8 Diğer tanımlanmış hastalıklar ve bozukluklar için yapılan özel tarama muayenesi
Z00-Z99 Z00-Z13 Z13 Z13.9 Özel tarama muayenesi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.0 Barsak infeksiyon hastalıklarına temas eden ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.1 Tüberkülozla temas eden ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.2 Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlarla temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.3 Kuduzla temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.4 Kızamıkcıkla temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.5 Viral hepatitle temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.6 İnsan bağışıklık virüs [HIV] ’üne temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.7 Pediküloz, akariyaz ve diğer enfestasyonlarla temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.8 Diğer bulaşıcı hastalıklarla temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z20 Z20.9 Tanımlanmamış bulaşıcı hastalığa temas ve karşılaşma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z21 Z21 Belirtisiz HIV infeksiyonu durumu
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.0 Tifo taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.1 Barsak infeksiyon hastalığı diğer tiplerinin taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.2 Difteri taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.3 Bakteriyel diğer tanımlanmış hastalıkların taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.4 Cinsel yolla bulaşan infeksiyon taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.5 Viral hepatit taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.6 İnsan t-lenfotropik virüs tip 1 [htlv-1] infeksiyonu taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.8 Enfeksiyöz diğer hastalıkları taşıyıcısı
Z00-Z99 Z20-Z29 Z22 Z22.9 İnfeksiyon hastalığı taşıyıcısı, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.0 Kolera karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.1 Tifo-paratifo [tab] karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.2 Tüberküloz [bcg] karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.3 Veba karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.4 Tularemi karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.5 Tetanoz karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.6 Difteri karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.7 Boğmaca karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z23 Z23.8 Tekil bakteriyel diğer hastalıklara karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z24 Z24.0 Poliyomiyelit karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z24 Z24.1 Eklembacaklılarla taşınan viral ensefalit karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z24 Z24.2 Kuduz karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z24 Z24.3 Sarı humma karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z24 Z24.4 Kızamık karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z24 Z24.5 Kızamıkcık karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z24 Z24.6 Viral hepatit karşı bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z25 Z25.0 Kabakulak bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z25 Z25.1 Grip bağışıklaması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z25 Z25.8 Diğer tanımlanmış virüslere bağlı tekil hastalıklara karşı bağışıklama
Z00-Z99 Z20-Z29 Z26 Z26.0 Layışmaniyaz bağışıklanması
Z00-Z99 Z20-Z29 Z26 Z26.8 Diğer tanımlanmış tekil infeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z26 Z26.9 Tanımlanmamış infeksiyon hastalığına karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z27 Z27.0 Tifo-paratifo ve koleraya [kolera + tab] karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z27 Z27.1 Difteri-tetanoz-boğmacaya [dtp] karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z27 Z27.2 Tifo-paratifo ve difteri-tetanoz-boğmacaya [dtp + tab] karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z27 Z27.3 Poliyomiyelit ve difteri-tetanoz-boğmacaya [dtp + poliyo] karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z27 Z27.4 Kızamık-kabakulak-kızamıkçık [mmr] bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z27 Z27.8 Diğer karma infeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z27 Z27.9 Tanımlanmamış karma infeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklanma
Z00-Z99 Z20-Z29 Z28 Z28.0 Kontrendike olduğu için yapılmamış bağışıklama
Z00-Z99 Z20-Z29 Z28 Z28.1 İnanç veya grup baskısıyla hastanın kararıyla yapılmamış bağışıklama
Z00-Z99 Z20-Z29 Z28 Z28.2 Diğer ve tanımlanmamış nedenlerle hastanın kararıyla yapılmamış bağışıklama
Z00-Z99 Z20-Z29 Z28 Z28.8 Diğer nedenlere bağlı olarak yapılmamış bağışıklama
Z00-Z99 Z20-Z29 Z28 Z28.9 Tanımlanmamış nedene bağlı olarak yapılmamış bağışıklama
Z00-Z99 Z20-Z29 Z29 Z29.0 Tecrit
Z00-Z99 Z20-Z29 Z29 Z29.1 Koruyucu immünoterapi
Z00-Z99 Z20-Z29 Z29 Z29.2 Koruyucu kemoterapi diğer
Z00-Z99 Z20-Z29 Z29 Z29.8 Diğer tanımlanmış koruyucu önlem
Z00-Z99 Z20-Z29 Z29 Z29.9 Koruyucu önlem, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.0 Doğum kontrolü konusunda genel danışma
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.1 İntrauterin doğum kontrol aracı yerleştirilmesi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.2 Kısırlaştırma
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.3 Adetleri önleme
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.4 Doğum kontrol ilaçlarının gözetimi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.5 İntrauterin doğum kontrol aletinin gözetimi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.8 Doğum kontrol yöntemi, diğer
Z00-Z99 Z30-Z39 Z30 Z30.9 Doğum kontrol yönetimi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.0 Geçirilmiş kısırlaştırma sonrası tuboplasti veya vazoplasti
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.1 Yapay dölleme
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.2 İnvitro dölleme
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.3 Yardımcı dölleme yöntemi diğer şekilleri
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.4 Üreme araştırma ve testi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.5 Genetik danışmanlık
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.6 Üreme ile ilgili genel danışmanlık ve öneri
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.8 Üreme ile ilgili diğer yöntemleri
Z00-Z99 Z30-Z39 Z31 Z31.9 Üreme yöntemleri, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z32 Z32.0 Gebelik, henüz teyit edilmemiş
Z00-Z99 Z30-Z39 Z32 Z32.1 Gebelik, teyit edilmiş
Z00-Z99 Z30-Z39 Z33 Z33 Gebelik durumu
Z00-Z99 Z30-Z39 Z34 Z34.0 Normal ilk gebeliğin takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z34 Z34.8 Normal diğer gebeliğin takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z34 Z34.9 Normal gebeliğin takibi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.0 Kısırlık öyküsü olan gebelik takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.1 Düşükle sonuçlanma öyküsü olan gebelik takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.2 Diğer kötü üreme veya doğum öyküsü olan diğer gebelik takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.3 Doğum öncesi yetersiz bakım öyküsü olan gebeliğin gözlemi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.4 Yaşlı multipar gebelik takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.5 Yaşlı primigravidanın takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.6 Juvenil primigravidanın takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.7 Toplumsal sorunlardan dolayı yüksek-riskli gebeliğin takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.8 Yüksek-riskli diğer gebeliklerin takibi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z35 Z35.9 Yüksek-riskli gebelik takibi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.0 Doğum öncesinde kromozom anomalisi taraması
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.1 Doğum öncesinde yüksek alfafetoprotein düzeyi taraması
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.2 Doğum öncesinde amniyosentezle diğer tarama
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.3 Doğum öncesinde ultrason ve diğer fiziksel metodlarla bozuk oluşum taraması
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.4 Doğum öncesinde ultrason ve diğer fiziksel metodlarla fetüs büyüme geriliği taraması
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.5 Doğum öncesinde uyuşmazlık taraması
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.8 Doğum öncesinde tarama, diğer şekilleri
Z00-Z99 Z30-Z39 Z36 Z36.9 Doğum öncesinde tarama, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.0 Tek canlı doğum
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.1 Tek ölü doğum
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.2 İkiz canlı doğum
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.3 İkiz, biri canlı diğeri ölü
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.4 İkiz, ölü
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.5 Birden fazla diğer doğumlar, hepsi canlı
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.6 Birden fazla diğer doğumlar, bazısı canlı
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.7 Birden fazla diğer doğumlar, hepsi ölü
Z00-Z99 Z30-Z39 Z37 Z37.9 Doğum sonucu, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.0 Tek hastanede doğum
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.1 Tek hastane dışında doğum
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.2 Tek doğum, doğum yeri tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.3 İkiz hastanede doğum
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.4 İkiz hastane dışında doğum
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.5 İkiz, doğum yeri tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.6 Birden fazla hastanede diğer doğumlar
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.7 Birden fazla hastane dışında diğer doğumlar
Z00-Z99 Z30-Z39 Z38 Z38.8 Birden fazla diğer doğumlar, yeri tanımlanmamış
Z00-Z99 Z30-Z39 Z39 Z39.0 Doğumdan hemen sonra yapılan bakım ve inceleme
Z00-Z99 Z30-Z39 Z39 Z39.1 Emzikli annenin bakım ve incelenmesi
Z00-Z99 Z30-Z39 Z39 Z39.2 Olağan doğum sonrası takipe
Z00-Z99 Z40-Z54 Z40 Z40.0 Malign neoplazmlarla ilgili risk-faktörlerinde koruyucu cerrahi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z40 Z40.8 Koruyucu diğer cerrahiler
Z00-Z99 Z40-Z54 Z40 Z40.9 Koruyucu cerrahi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z41 Z41.0 Saç nakli
Z00-Z99 Z40-Z54 Z41 Z41.1 Kozmetik görünümü değiştirmek amacıyla plastik cerrahi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z41 Z41.2 Sünnet
Z00-Z99 Z40-Z54 Z41 Z41.3 Kulak delme
Z00-Z99 Z40-Z54 Z41 Z41.8 Tedavi dışı amaçlarla gerçekleştirilen diğer uygulamalar
Z00-Z99 Z40-Z54 Z41 Z41.9 Tedavi dışı amaçlarla gerçekleştirilen uygulamalar, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z42 Z42.0 Baş ve boyun plastik cerrahisi takibi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z42 Z42.1 Meme plastik cerrahisi takibi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z42 Z42.2 Gövde diğer kısımlarının plastik cerrahisi takibi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z42 Z42.3 Üst ekstremite plastik cerrahisi takibi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z42 Z42.4 Alt ekstremite plastik cerrahisi takibi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z42 Z42.8 Vücut diğer kısmının plastik cerrahisi takibi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z42 Z42.9 Plastik cerrahi takibi, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.0 Trakestomi bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.1 Gastrostomi bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.2 İleostomi bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.3 Kolostomi bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.4 Beslenme yolu diğer yapay açıklıklarının bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.5 Sistostomi bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.6 İdrar yolun diğer yapay açıklıklarının bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.7 Yapay vajinanın bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.8 Yapay diğer açıklıkların bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z43 Z43.9 Tanımlanmamış yapay açıklıkların bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z44 Z44.0 Protez kol (tam) (kısmi) uygulama ve ayarlaması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z44 Z44.1 Protez bacak (tam) (kısmi) uygulama ve ayarlaması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z44 Z44.2 Protez gözün uygulama ve ayarlaması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z44 Z44.3 Meme protezi uygulama ve ayarlaması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z44 Z44.8 Diğer protez aracının uygulama ve ayarlaması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z44 Z44.9 Tanımlanmamış protez aracının uygulama ve ayarlaması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z45 Z45.0 Kalp pili ayar ve kullanımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z45 Z45.1 Mayi verme pompası ayar ve kullanımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z45 Z45.2 Damar yolu aracının ayar ve kullanımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z45 Z45.3 İşitme implantının ayar ve kullanımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z45 Z45.8 Diğer implant ayar ve kullanımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z45 Z45.9 Tanımlanmamış implant ayar ve kullanımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.0 Gözlük ve kontak lens uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.1 İşitme aracı uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.2 Sinir sistemi ve özel duyularla ilgili diğer araçların uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.3 Diş protez uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.4 Ortodontik cihaz uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.5 İleostomi ve diğer barsak araçları uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.6 İdrar aracı uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.7 Ortopedik araç uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.8 Diğer tanımlanmış araçların uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z46 Z46.9 Tanımlanmamış araç uygulama ve ayarlanması
Z00-Z99 Z40-Z54 Z47 Z47.0 Kırık plağı ve diğer iç tespit aracının çıkarılmasını gerektiren takip
Z00-Z99 Z40-Z54 Z47 Z47.8 Ortopedik takip diğer tanımlanmış şekilleri
Z00-Z99 Z40-Z54 Z47 Z47.9 Ortopedik takip, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z48 Z48.0 Cerrahi sargı ve dikişlerin bakımı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z48 Z48.8 Cerrahi diğer tanımlanmış takip şekilleri
Z00-Z99 Z40-Z54 Z48 Z48.9 Cerrahi takip, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z49 Z49.0 Diyaliz hazırlığı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z49 Z49.1 Vücut dışı diyaliz
Z00-Z99 Z40-Z54 Z49 Z49.2 Dializ, diğer şekilleri
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.0 Kalp rehabilitasyonu
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.1 Fiziksel tedavi, diğer
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.2 Alkol bağımlılığı için rehabilitasyon
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.3 İlaç bağımlılığı için rehabilitasyon
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.4 Psikoterapi, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.5 Konuşma tedavisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.6 Ortoptik eğitim
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.7 Uğraşı tedavisi ve mesleki rehabilitasyon, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.8 Rehabilitasyon işlemleri gerektiren bakım, diğer
Z00-Z99 Z40-Z54 Z50 Z50.9 Rehabilitasyon uygulaması, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.0 Radyoterapi seansı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.1 Neoplazm için kemoterapi seansı
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.2 Kemoterapi diğer şekilleri
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.3 Bilinen teşhis olmadan kan verme
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.4 Sonraki tedavi için hazırlık, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.5 Hafifletici bakım
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.6 Allerjenlere duyarsızlaştırma
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.8 Tıbbi bakım diğer, tanımlanmış şekilleri
Z00-Z99 Z40-Z54 Z51 Z51.9 Tıbbi bakım, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.0 Kan vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.1 Deri vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.2 Kemik vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.3 Kemik iliği vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.4 Böbrek vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.5 Kornea vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.8 Diğer organ ve doku vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z52 Z52.9 Tanımlanmamış organ ve doku vericisi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z53 Z53.0 Kontraendikasyon nedeniyle yapılmamış uygulama
Z00-Z99 Z40-Z54 Z53 Z53.1 İnanç veya grup baskısıyla hastanın yaptırtmadığı uygulama
Z00-Z99 Z40-Z54 Z53 Z53.2 Hastanın diğer ve tanımlanmamış nedenlerle yaptırtmadığı uygulama
Z00-Z99 Z40-Z54 Z53 Z53.8 Diğer nedenlerle yapılmamış uygulama
Z00-Z99 Z40-Z54 Z53 Z53.9 Tanımlanmamış nedenlerle yapılmamış uygulama
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.0 Cerrahi sonrası iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.1 Radyoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.2 Kemoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.3 Psikoterapi sonrası iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.4 Kırık tedavisi sonrası iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.7 Karma tedavi sonrası iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.8 Diğer tedavi sonrası diğer iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z40-Z54 Z54 Z54.9 Tanımlanmamış tedavi sonrası iyileşme dönemi
Z00-Z99 Z55-Z65 Z55 Z55.0 Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z55 Z55.1 Okul olmaması veya okula gidememe
Z00-Z99 Z55-Z65 Z55 Z55.2 Sınavlarda başarısızlık
Z00-Z99 Z55-Z65 Z55 Z55.3 Okulda başarısızlık
Z00-Z99 Z55-Z65 Z55 Z55.4 Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitime uyumsuzluk
Z00-Z99 Z55-Z65 Z55 Z55.8 Eğitim ve okur yazarlıkla ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z55 Z55.9 Eğitim ve okur yazarlıkla ilgili sorunlar, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.0 İşsizlik, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.1 İş değiştirme
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.2 İş yitimi tehlikesi
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.3 Yoğun çalışma proğramı
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.4 İşveren ve iş arkadaşlarıyla uyumsuzluk
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.5 Uygunsuz iş koşulları
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.6 İşe bağlı diğer bedensel ve ruhsal gerilim
Z00-Z99 Z55-Z65 Z56 Z56.7 İşe bağlı diğer ve tanımlanmamış sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.0 Mesleki gürültüyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.1 Mesleki radyasyonla karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.2 Mesleki tozla karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.3 Mesleki diğer hava kirleticileriyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.4 Mesleki tarımsal toksik etkenlerle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.5 Mesleki diğer endüstriyel toksik etkenlere karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.6 Mesleki aşırı ısıyla karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.7 Mesleki titreşimle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.8 Mesleki diğer risk faktörleriyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z57 Z57.9 Mesleki tanımlanmamış risk faktörleriyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.0 Gürültüyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.1 Hava kirliliğiyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.2 Su kirliliğiyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.3 Toprak kirliliğiyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.4 Radyasyonla karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.5 Kirlilik diğer biçimleriyle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.6 Yetersiz içme suyu sağlanması
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.8 Fiziksel çevreyle ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z58 Z58.9 Fiziksel çevreyle ilgili tanımlanmış sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.0 Evsizlik
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.1 Yetersiz konut
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.2 Komşu, kiracı ve ev sahipleriyle anlaşmazlık
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.3 Kurumlarda yaşamayla ilgili sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.4 Yetersiz besin
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.5 Aşırı yoksulluk
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.6 Düşük gelir
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.7 Yetersiz sosyal sigorta ve sağlık desteği
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.8 Konut ve ekonomik koşullarla ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z59 Z59.9 Konut ve ekonomik koşullarla ilgili sorun, tanımlanmış
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.0 Yaşam döngüsünde geçiş dönemlerine uyumla ilgili sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.1 Atipik anababalık durumu
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.2 Yalnız yaşama
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.3 Kültür değişimi ile ilgili sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.4 Toplumda dışlanma ve reddedilme
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.5 Ön yargılarla ayırd edilme ve kötülüklere hedef olma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.8 Toplumsal çevreyle ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z60 Z60.9 Toplumsal çevreyle ilgili tanımlanmamış sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.0 Çocukluktaki sevgi ilişkisinin yitimi
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.1 Çocuklukta evden ayrılma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.2 Çocuklukta aile ilişkileri örüntülerinde değişme
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.3 Çocuklukta özgüven yitimine yol açan olaylar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.4 Çocuğun primer destekleyici grubu içindeki kimse tarafından cinsel suistimali kanısıyla ilgili problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.5 Çocuğun primer destekleyici grubu dışındaki kimsi tarafından cinsel suistimali kanısıyla ilgili problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.6 Çocuğun bedensel kötüye kullanımı kanısı ile ilgili problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.7 Çocuklukta geçirilmiş kişisel korkulu deneyimler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.8 Çocukluktaki diğer olumsuz yaşam olayları
Z00-Z99 Z55-Z65 Z61 Z61.9 Çocukluktaki tanımlanmamış olumsuz yaşam olayları
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.0 Anababanın yetersiz yol göstermesi ve denetimi
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.1 Anababanın aşırı koruyucu olması
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.2 Kurumlarda yetişme
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.3 Günah keçisi olma ve düşmanlık kazanma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.4 Çocuğun duygusal ihmali
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.5 Yetişme sırasında ihmal edilme ile ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.6 Anababanın uygunsuz baskısı ve yetişmede diğer anormal özellikler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.8 Yetiştirme ile ilgili diğer tanımlanmış sorumlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z62 Z62.9 Yetişme ile ilgili sorunlar, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.0 Eş ilişkileri ile ilgili problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.1 Anababa ve eş anababasıyla ilgili problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.2 Yetersiz aile desteği
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.3 Aile üyelerinden birinin yokluğu
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.4 Aile üyelerinden birinin ortadan kaybolması ve ölümü
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.5 Ayrılma veya boşanma ile ailenin dağılması
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.6 Evde bakım gereksinimi olan bağımlı akraba
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.7 Aile ve ev ortamını etkileyen diğer gerilimli yaşam olayları
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.8 Primer destek grubu ile ilgili diğer tanımlanmış problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z63 Z63.9 Primer destek grubuna ait tanımlanmamış problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z64 Z64.0 İstenmeyen gebelikle ilgili sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z64 Z64.1 Birden fazla gebelik ilgili problemler
Z00-Z99 Z55-Z65 Z64 Z64.2 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen bedensel, beslenmeyle ilgili, kimyasal girişimleri kabul etme ve arama
Z00-Z99 Z55-Z65 Z64 Z64.3 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri kabul etme ve arama
Z00-Z99 Z55-Z65 Z64 Z64.4 Danışmanlarla anlaşmazlık
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.0 Hapissiz kovuşturma ve mahkumiyet
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.1 Hapse girme ve diğer kapatılma durumları
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.2 Hapisten çıkma ile ilgili sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.3 Diğer yasal koşullarla ilgili sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.4 Suç ve terör kurbanı
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.5 Doğa felaketleri, savaş ve diğer felaketlerle karşılaşma
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.8 Psikososyal koşullarla ilgili diğer tanımlanmış sorunlar
Z00-Z99 Z55-Z65 Z65 Z65.9 Psikososyal koşullarla ilgili tanımlanmamış sorunlar
Z00-Z99 Z70-Z76 Z70 Z70.0 Cinsel eğilimle ilgili danışmanlık
Z00-Z99 Z70-Z76 Z70 Z70.1 Cinsel davranış ve yönelimle ilgili danışmanlık
Z00-Z99 Z70-Z76 Z70 Z70.2 Üçüncü kişinin cinsel davranış ve yönelimiyle ilgili danışmanlık
Z00-Z99 Z70-Z76 Z70 Z70.3 Cinsel eğilim, davranış ve yönelimle ilgili danışmanlık
Z00-Z99 Z70-Z76 Z70 Z70.8 Cinsel danışmanlık diğer şekilleri
Z00-Z99 Z70-Z76 Z70 Z70.9 Cinsel danışmanlık, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.0 Bir diğer kişi adına danışan kimse
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.1 Kuruntulu tanı konulmamış yakınması olan kimse
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.2 Araştırma bulgularının açıklanması için danışan kimse
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.3 Diyet konusunda danışma ve denetlenme
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.4 Alkol kötüye kullanımı ile ilgili danışma ve denetlenme
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.5 İlaç kötüye kullanımı ile ilgili danışma ve denetlenme
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.6 Tütün kötüye kullanımı ile ilgili danışma ve denetlenme
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.7 İnsan bağışıklık virüsü [HIV] ile ilgili danışma
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.8 Danışma hizmeti diğer tanımlanmış şekilleri
Z00-Z99 Z70-Z76 Z71 Z71.9 Danışma, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.0 Tütün kullanımı
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.1 Alkol kullanımı
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.2 İlaç kullanımı
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.3 Bedensel egzersiz eksikliği
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.4 Uygunsuz beslenme ve yeme alışkanlıkları
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.5 Yüksek-riskli cinsel davranış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.6 Kumar ve bahis
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.8 Yaşam biçimiyle ilgili diğer problemler
Z00-Z99 Z70-Z76 Z72 Z72.9 Yaşam biçimiyle ilgili problem, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.0 Tükenmek
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.1 Kişilik örüntülerinin şiddetlenmesi
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.2 Eğlenme ve gevşemenin olmaması
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.3 Gerilim, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.4 Sosyal beceri yetersizliği, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.5 Sosyal rol çatışması, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.6 Sakatlığı bağlı olarak etkinliklerin sınırlanması
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.8 Yaşamla başa çıkma ile ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z70-Z76 Z73 Z73.9 Yaşamla başa çıkma ile ilgili sorun, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z74 Z74.0 Azalmış hareket
Z00-Z99 Z70-Z76 Z74 Z74.1 Kişisel bakım için yardıma gereksinim
Z00-Z99 Z70-Z76 Z74 Z74.2 Evde bakıma gereksinim duyma ve diğer ev üyelerinin bakım sağlayamaması
Z00-Z99 Z70-Z76 Z74 Z74.3 Sürekli denetlenme ihtiyacı
Z00-Z99 Z70-Z76 Z74 Z74.8 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z70-Z76 Z74 Z74.9 Bakıcı bağımlılığı sorunu, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.0 Evde bulunmayan tıbbi hizmetler
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.1 Başka bir sağlık hizmeti yerine sevk için bekleyen kimse
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.2 İnceleme ve tedavi için diğer bekleme dönemi
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.3 Sağlık hizmetlerine ulaşamama ve bunların olmaması
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.4 Diğer yardım kuruluşlarının olmaması ve onlara ulaşılamaması
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.5 Tatilde bakımı
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.8 Tıbbi olanaklar ve diğer sağlık hizmetleriyle ilgili diğer sorunlar
Z00-Z99 Z70-Z76 Z75 Z75.9 Tıbbi olanaklar ve diğer sağlık hizmetleriyle ilgili tanımlanmamış sorunlar
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.0 Yineleyen ilaç yazdırma
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.1 Terk edilmiş çocuğun sağlık denetim ve bakımı
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.2 Sağlıklı diğer bebek ve çocuğun sağlık denetim ve bakımı
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.3 Hasta kişinin yanındaki sağlıklı kişi
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.4 Sağlık hizmeti olanaklarından yararlanan diğer kimseler
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.5 Yalandan hastalanma [simulasyon]
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.8 Sağlık kurumlarına diğer tanımlanmış durumlarda başvuran kimseler
Z00-Z99 Z70-Z76 Z76 Z76.9 Sağlık kurumlarına tanımlanmamış durumlarla başvuran kimseler
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.0 Soygeçmişte sindirim organı malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.1 Soygeçmişte trake, bronş ve akciğer malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.2 Soygeçmişte solunum ve göğüs içi organ diğer malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.3 Soygeçmişte meme malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.4 Soygeçmişte üreme organı malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.5 Soygeçmişte idrar yolu malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.6 Soygeçmişte lösemi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.7 Soygeçmişte lenfoid, hematopoyetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.8 Soygeçmişte diğer organlar veya sistemlerin malign neoplazmı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z80 Z80.9 Soygeçmişte malign neoplazm öyküsü, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z81 Z81.0 Soygeçmişte zeka geriliği öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z81 Z81.1 Soygeçmişte alkol kötüye kullanımı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z81 Z81.2 Soygeçmişte tütün kötüye kullanımı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z81 Z81.3 Soygeçmişte psikoaktif madde kötüye kullanımı diğer öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z81 Z81.4 Soygeçmişte madde kötüye kullanımı diğer öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z81 Z81.8 Soygeçmişte ruhsal ve davranış bozukluğu diğer öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.0 Soygeçmişte epilepsi ve diğer merkezi sinir sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.1 Soygeçmişte körlük ve görme kaybı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.2 Soygeçmişte sağırlık ve işitme kaybı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.3 Soygeçmişte inme öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.4 Soygeçmişte iskemik kalp hastalığı ve diğer dolaşım sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.5 Soygeçmişte astım ve diğer kronik alt solunum hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.6 Soygeçmişte artrit ve diğer kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.7 Soygeçmişte konjenital malformasyonlar, şekil bozuklukları ve kromozom anomalileri öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z82 Z82.8 Soygeçmişte yetiyitimine yol açan kronik hastalık ve bazı sakatlıklar öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.0 Soygeçmişte insan bağışıklık virüsü [HIV] hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.1 Soygeçmişte infeksiyon ve paraziter hastalığı diğer öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.2 Soygeçmişte kan ve kan yapan organlar ve bağışıklık mekanizması bazı bozukluğu öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.3 Soygeçmişte diyabetes mellitus öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.4 Soygeçmişte iç salgı, beslenme ve metabolizma hastalıkları diğer öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.5 Soygeçmişte göz ve kulak bozuklukları öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.6 Soygeçmişte solunum sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z83 Z83.7 Soygeçmişte sindirim sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z84 Z84.0 Soygeçmişte deri ve deri altı doku hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z84 Z84.1 Soygeçmişte böbrek ve üreter hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z84 Z84.2 Soygeçmişte üreme ve boşaltım sistemi diğer hastalıkları öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z84 Z84.3 Soygeçmişte akrabalık öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z84 Z84.8 Soygeçmişte diğer dudumlar tanımlanmış öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.0 Özgeçmişte sindirim organları malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.1 Özgeçmişte trake, bronş ve akciğer malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.2 Özgeçmişte diğer solunum ve göğüs içi organları malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.3 Özgeçmişte meme malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.4 Özgeçmişte genital organların malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.5 Özgeçmişte idrar yol malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.6 Özgeçmişte lösemi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.7 Özgeçmişte lenfoid, hematopoyetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.8 Özgeçmişte diğer organ ve sistemlerin malign neoplazm öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z85 Z85.9 Özgeçmişte malign neoplazm öyküsü, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.0 Özgeçmişte diğer neoplazmlar öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.1 Özgeçmişte infeksiyon ve parazit hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.2 Özgeçmişte kan ve kan yapan organların hastalıkları ve bağışıklık mekanizmasının bazı bozuklukları öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.3 Özgeçmişte iç salgı, beslenme ve metabolizma hastalıkları öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.4 Özgeçmişte psikoaktif madde kötü kullanımı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.5 Özgeçmişte diğer ruhsal ve davranışsal bozukluk öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.6 Özgeçmişte sinir sistemi ve duyu organ hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z86 Z86.7 Özgeçmişte dolaşım sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.0 Özgeçmişte solunum sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.1 Özgeçmişte sindirim sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.2 Özgeçmişte deri ve derialtı doku hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.3 Özgeçmişte kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.4 Özgeçmişte üreme ve boşaltım sistemi hastalığı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.5 Özgeçmişte gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonu öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.6 Özgeçmişte perinatal dönemden kaynaklanan bazı durumlar öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.7 Özgeçmişte konjenital malformasyonlar, şekil bozuklukları ve kromozom anomalileri öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z87 Z87.8 Özgeçmişte diğer tanımlanmış durumlar öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.0 Özgeçmişte penisilin allerjisi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.1 Özgeçmişte diğer antibiyotik allerjisi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.2 Özgeçmişte sülfonamid allerjisi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.3 Özgeçmişte diğer anti infeksiyona bağlı ilaçlara allerji öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.4 Özgeçmişte anestetik ilaca allerji öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.5 Özgeçmişte narkotik ilaca allerji öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.6 Özgeçmişte ağrı kesici ilaca allerjisi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.7 Özgeçmişte serum ve aşı allerjisi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.8 Özgeçmişte diğer ilaç, tıbbi ve biyolojik maddelere allerji öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z88 Z88.9 Özgeçmişte tanımlanmamış ilaç, tıbbi ve biyolojik maddelere allerji öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.0 Parmak (lar) ın [baş parmak dahil] kazanılmış yokluğu, tek taraflı
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.1 El ve el bileğinin kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.2 El bileği üstünden üst ekstremitenin kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.3 İki üst ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.4 Ayak bileği ve ayağın kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.5 Dizde veya diz altından bacağın kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.6 Diz üstünden bacağın kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.7 İki alt ekstremitenin [herhangi bir düzeyde, parmakların yalnız yokluğu hariç] kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.8 Üst ve alt ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z89 Z89.9 Ekstremitenin kazanılmış yokluğu, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.0 Baş ve boynun kısmi kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.1 Meme (ler) in kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.2 Akciğerin [kısmi] kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.3 Midenin kısmi kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.4 Sindirim yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.5 Böbreğin kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.6 İdrar yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.7 Üreme organ (lar) ının kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z90 Z90.8 Diğer organların kazanılmış yokluğu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.0 Özgeçmişte ilaç ve biyolojik madde dışı allerji öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.1 Özgeçmişte tıbbi tedavi ve rejimlere uymama öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.2 Özgeçmişte kişisel kötü bakım öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.3 Özgeçmişte sağlıksız uyuma-uyanma düzeni öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.4 Özgeçmişte psikolojik travma öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.5 Özgeçmişte kendine zarar verme öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.6 Özgeçmişte diğer bedensel travma öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z91 Z91.8 Özgeçmişte diğer tanımlanmış risk etkenleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.0 Özgeçmişte doğum kontrolü öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.1 Özgeçmişte uzun süre (halen devam eden) antikoagülan kullanımı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.2 Özgeçmişte uzun süre (halen devam eden) diğer ilaçların kullanımı öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.3 Özgeçmişte radyasyon öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.4 Özgeçmişte büyük cerrahi öyküsü, başka yerde sınıflanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.5 Özgeçmişte rehabilitasyon uygulaması öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.8 Özgeçmişte diğer tıbbi tedavi öyküsü
Z00-Z99 Z80-Z99 Z92 Z92.9 Özgeçmişte tıbbi tedavi öyküsü, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.0 Trakeostomi durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.1 Gastrostomi durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.2 İleostomi durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.3 Kolostomi durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.4 Gastrointestinal yolun diğer yapay açıklıkları durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.5 Sistostomi durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.6 İdrar yolunun diğer yapay açıklıkları durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.8 Yapay açıklık, diğer durumları
Z00-Z99 Z80-Z99 Z93 Z93.9 Yapay açıklık durumu, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.0 Böbrek nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.1 Kalp nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.2 Akciğer nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.4 Karaciğer nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.5 Deri nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.6 Kemik nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.7 Kornea nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.8 Diğer organ ve doku nakli durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z94 Z94.9 Organ ve doku nakli durumu, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.0 Kalp pili bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.1 Aortakoroner bypass greftinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.2 Kalp kapağı protezinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.3 Ksenogenik kalp kapağının bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.4 Kalp-kapak değişimi diğer şekillerinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.5 Anjiyoplasti implant ve greftinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.8 Kalp ve damar implant ve greftleri diğer şekillerinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z95 Z95.9 Kalp ve damar implat ve greftinin bulunması, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.0 Boşaltım ve üreme implantlarının bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.1 Göz içi lensinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.2 Kulak ve işitme implantlarının bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.3 Yapay larenksin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.4 İç salgı implantın bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.5 Diş-kökü ve mandibuler implantların bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.6 Ortopedik eklem implantının bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.7 Kemik ve tendon implantı, diğer çeşitlerinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.8 Fonksiyonsel implant diğer tanımlanmış çeşitlerinin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z96 Z96.9 Fonksiyonsel implant bulunması, tanımlanmamış
Z00-Z99 Z80-Z99 Z97 Z97.0 Protez göz bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z97 Z97.1 Protez ekstremite (tam) (kısmi) bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z97 Z97.2 Diş protez aracının (tam) (kısmi) bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z97 Z97.3 Gözlük ve kontak lens bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z97 Z97.4 Dış işitme yardımcısının bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z97 Z97.5 İntrauterin aletin bulunması
Z00-Z99 Z80-Z99 Z97 Z97.8 Diğer tanımlanmış araçların varlığı
Z00-Z99 Z80-Z99 Z98 Z98.0 Barsak bypass ve anastomoz durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z98 Z98.1 Artrodez durumu
Z00-Z99 Z80-Z99 Z98 Z98.2 Beyin omurilik sıvısı boşaltım aracı
Z00-Z99 Z80-Z99 Z98 Z98.8 Cerrahi sonrası diğer tanımlanmış durumlar
Z00-Z99 Z80-Z99 Z99 Z99.0 Aspiratöre bağımlılık
Z00-Z99 Z80-Z99 Z99 Z99.1 Respiratöre bağımlılık
Z00-Z99 Z80-Z99 Z99 Z99.2 Böbrek diyalizine bağımlılık
Z00-Z99 Z80-Z99 Z99 Z99.3 Tekerlekli sandalyeye bağımlılık
Z00-Z99 Z80-Z99 Z99 Z99.8 Makina ve cihaz diğer tiplerine bağımlılık
Z00-Z99 Z80-Z99 Z99 Z99.9 Makina ve cihaz tanımlanmamış tiplerine bağımlılık

Bir cevap yazın