KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ

 

KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEME LİSTESİ

 

SUT
KODU

MALZEME ADI

BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) (TL)

DEFİBRİLATÖRLER

 

KR1000

ICD, VVI

 

KR1005

ICD, VVIR

8.700,00   

KR1010

ICD, DDD

 

KR1015

ICD, DDDR

10.560,00   

KR1020

KALP PİLİ, Bİ VENTRİKÜL+ICD

11.900,00   

KALP PİLLERİ

 

KR1025

KALP PİLİ, DDDR

1.800,00   

KR1030

KALP PİLİ, DDD

 

KR1035

KALP PİLİ, VDDR

1.850,00   

KR1040

KALP PİLİ, VDD

1.864,00   

KR1045

KALP PİLİ, VVIR

1.580,00   

KR1050

KALP PİLİ, VVI

 

KR1055

KALP PİLİ, Bİ VENTRİKÜL

3.600,00   

KR1060

KALP PİLİ, DDDRP

2.950,00   

ELEKTRODLAR

 

KR1065

ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

1.500,00   

KR1070

ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF-PASİF FİXASYON)

280,00   

KR1075

ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF)

280,00   

KR1080

ELEKTROD, GEÇİCİ

60,00   

KR1085

ELEKTROD, EPİKARDİAL CERRAHİ İŞLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE

400,00   

KR1090

KORONER SİNÜS ELEKTRODU (AKTİF-PASİF)

900,00   

ELEKTROFİZYOLOJİ

 

KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ

 

KR1095

KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, DİAGNOSTİK FİXED CURVE

390,00   

KR1100

KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, DİAGNOSTİK STEERABLE KATETERLER

753,00   

KR1105

KATETER, ELEKTROFİZYOLOJİ, ÖSEFAGUS

 

KATETER, ABLASYON

 

KR1110

KATETER, ABLASYON MULTİCURVE

925,00   

KR1115

KATETER, ABLASYON, DONDURMALI (CRYO)

5.800,00   

KR1120

KATETER, ABLASYON, HARİTALAMA

 

KR1125

KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA, 3 BOYUTLU

5.250,00   

KR1130

KATETERLERİ, REFERANS

2.100,00   

KR1135

PULMONER VEN DONDURMALI ABLASYON KATATERİ

10.250,00   

ANJİOGRAFİ MALZEMELERİ

 

KR1140

DİAGNOSTİK KATATERLER

10,00   

KR1145

DİAGNOSTİK KATATERLER, RADYAL ARTER

40,00   

KR1150

İNTRODUSER, ANJİOGRAFİK

13,00   

KR1155

İNTRODUSER, ANJİOGRAFİK, RADYAL ARTER

37,00   

KR1160

KILAVUZ TEL

24,00   

ANJİOPLASTİ

 

PTCA MALZEMELERİ

 

KR1165

PTCA, BALON

73,00   

KR1170

PTCA, BALON, NONKOMPLİAN

149,00   

KR1175

PTCA ANJİOPLASTİ, PERİFERİK BALON

290,00   

KR1180

CUTTİNG BALON

803,00   

KR1185

OVER THE WİRE BALON

55,00   

KR1190

BASINÇÖLÇER KILAVUZ TEL, KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA

1.490,00   

KR1195

ULTRASON KATETERLERİ (IVUS)

1.034,00   

KR1200

MİKRO KATATER

1.218,00   

KR1205

TORNUS KATATER

1.674,00   

KR1210

ROTABİLATÖR VE KATATERİ

KR1215

İNTRACORONER TROMBÜS ASPİRASYON KATATERİ

387,00   

KR1220

EMBOLİ KORUMA SİSTEMİ

1.350,00   

STENTLER

 

KR1225

KORONER STENT (ÇIPLAK TÜM BOYLARI)

194,00   

KR1230

KORONER STENT (İLAÇ SALINIMLI TÜM BOYLAR)

1.018,00   

KR1235

STENT, KORONER, BALONA MONTE EDİLMİŞ GRAFT STENT

2.279,00   

KR1240

STENT, AORT KOARKTASYONU (KAPLI, KAPSIZ)

 

KR1245

STENT, PERİFERİK

1.000,00   

KR1250

STENT, KAROTİS

1.545,00   

KR1255

STENT, RENAL

985,00   

VALVULOPLASTİ MALZEMELERİ

 

KR1260

PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL MİTRAL VALVULOPLASTİ  BALON KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET)

3.870,00   

KR1265

MONOFOİL VALVULOPLASTİ BALON KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET)

850,00   

KR1270

MİYOKARDİYAL BİYOPSİ FORSEPSİ

647,00   

PATENT DUCTUS ARTERİUS, PDA KAPATILMASI

 

KR1275

OCCLUDER DEVİCE

2.300,00   

KR1280

OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ

1.300,00   

KR1285

COİL DELİVERY SİSTEM

1.600,00   

KR1290

COİL CİHAZI

 

ATRİAL SEPTAL DEFEKT, ASD KAPATILMASI

 

KR1295

ASD OCCLUDER DEVİCE

6.350,00   

KR1300

ASD OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ

840,00   

KR1305

ASD OCCLUDER RETRİEVAL KİT

 

PATENT FOREMAN OVALE KAPATILMASI

 

KR1310

PFO OCCLUDER DEVİCE

6.950,00   

KR1315

PFO OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ

840,00   

KR1320

PFO OCCLUDER, PTFE MEMBRANLI

 

KR1325

PFO OCCLUDER RETRİEVAL KİT

 

VENTRİKÜLAR SEPTAL DEFEKT, VSD KAPATILMASI

 

KR1330

VSD OCCLUDER DEVİCE

7.775,00   

KR1335

VSD OCCLUDER DELİVERY SİSTEMİ

840,00   

KR1340

VSD OCCLUDER RETRİEVAL KİT

 

HEMODİNAMİ ÇALIŞMALARI(KARDİAK AUT-PUT, PULMONER REZİSTANS,  SİSTEMİK REZİSTANS) VE DİĞERLERİ

 

KR1345

TERMODİLÜSYON KATATERİ

 

KR1350

PERİKARDİYOSENTEZ SETİ

332,00   

KR1355

İNTRAAORTİK BALON KATATERİ VE AKSESUARI (SET HALİNDE)

1.190,00   

KR1360

KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN LAZER, RF VEYA MEKANİK CİHAZLAR

 

KR1365

TRANSEPTAL SHEATH VE İĞNE

290,00   

KR1370

ATEREKTOMİ CİHAZI

 

KR1375

İNTRAVASKÜLER EMBOLİ TUTUCU FİLTRE KATATER

1.350,00   

KR1380

SNARE KATATER

720,00   

KR1385

GUİDE-WİRE

140,00   

KR1390

SİZİNG BALON

450,00   

Bir cevap yazın