Sağlık Uygulama Tebliği Ek 10 B Listesi

SIRA NO UZMANLIK DALLARI UZMANLIK KODU U1 U2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
1 İç Hastalıkları 1000 56 45 45 41 41 41 41 41 41
2 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 1078 55 44 44 40 40 40 40 40 40
3 Gastroenteroloji 1076 55 44 44 40 40 40 40 40 40
4 Nefroloji 1062 56 45 45 40 40 40 40 40 40
5 Romatoloji 1055 55 44 44 40 40 40 40 40 40
6 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 1069 55 44 44 40 40 40 40 40 40
7 Hematoloji 1070 56 45 45 40 40 40 40 40 40
8 Geriatri 1073 55 44 44 40 40 40 40 40 40
9 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1200 55 44 44 40 40 40 40 40 40
10 Kardiyoloji 1100 68 54 54 58 52 52 52 52 52
11 Göğüs Hastalıkları 1171 49 39 39 43 35 35 35 35 35
12 Nöroloji 1300 51 41 41 37 37 37 37 37 37
13 Algoloji 3197 51 41 41 37 37 37 37 37 37
14 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1400 49 39 39 35 35 35 54 35 35
15 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1600 49 39 39 35 35 35 54 35 35
16 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1500 45 36 36 33 40 33 33 33 33
17 Çocuk Kardiyolojisi 1586 54 43 43 40 48 40 40 40 40
18 Çocuk Metabolizma Hast 1585 51 40 40 37 45 37 37 37 37
19 Çocuk Endokrinolojisi 1593 51 40 40 37 45 37 37 37 37
20 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 1589 51 40 40 37 45 37 37 37 37
21 Çocuk Nefrolojisi 1584 51 40 40 37 45 37 37 37 37
22 Çocuk Nörolojisi 1583 51 40 40 37 45 37 37 37 37
23 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1594 51 40 40 37 45 37 37 37 37
24 Çocuk Gastroenterolojisi 1591 51 40 40 37 45 37 37 37 37
25 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 1592 51 40 40 37 45 37 37 37 37
26 Neonatoloji 1561 51 40 40 37 45 37 37 37 37
27 Çocuk Romatolojisi 51 40 40 37 45 37 37 37 37
28 Çocuk Göğüs Hastalıkları 1590 51 40 40 37 45 37 37 37 37
29 Deri ve Zührevi Hastalıkları 1700 41 33 33 31 30 30 30 30 30
30 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1800 50 40 40 36 36 45 36 36 36
31 Genel Cerrahi 1900 55 44 44 44 40 40 40 40 49
32 Gastroenteroloji Cerrahisi 1975 55 44 44 44 40 40 40 40 49
33 Çocuk Cerrahisi 2000 49 39 39 35 35 35 35 35 43
34 Göğüs Cerrahisi 2200 49 39 39 43 35 35 35 35 43
35 Kalp ve Damar Cerrahisi 2300 56 46 46 50 42 42 42 42 46
36 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 2387 56 46 46 50 42 42 42 42 46
37 Beyin ve Sinir Cerrahisi 2400 55 44 44 40 40 40 40 40 49
38 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2500 55 44 44 40 40 40 40 40 49
39 Ortopedi ve Travmatoloji 2600 49 39 39 35 35 43 35 35 43
40 El Cerrahisi 2679 49 39 39 35 35 43 35 35 43
41 Üroloji 2700 55 44 44 44 40 40 40 40 49
42 Çocuk Ürolojisi 2781 55 44 44 44 40 40 40 40 49
43 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 2800 43 34 34 31 31 31 31 31 38
44 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5100 43 34 34 31 31 31 31 31 38
45 Göz Hastalıkları 2900 43 34 34 31 31 31 31 39 38
46 Kadın Hastalıkları ve Doğum 3000 61 49 49 44 54 44 44 44 54
47 Aile Hekimliği 4800 44 35 35 32 39 32 32 32 32
48 Spor hekimliği 4000 50 40 40 36 36 45 36 36 36
49 Pratisyen Hekim Muayenesi 9999
50 Acil 4400
51 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 600 50 40 40 36 36 45 36 36 36
SIRA NO UZMANLIK DALLARI H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
1 İç Hastalıkları 24 25 26 27 28 27 27 27 27 27
2 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
3 Gastroenteroloji 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
4 Nefroloji 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
5 Romatoloji 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
6 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
7 Hematoloji 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
8 Geriatri 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
9 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
10 Kardiyoloji 30 31 32 33 34 33 33 36 33 33
11 Göğüs Hastalıkları 22 23 24 25 26 25 25 27 25 25
12 Nöroloji 25 26 27 28 29 28 28 28 28 28
13 Algoloji 25 26 27 28 29 28 28 28 28 28
14 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 27 28 30 31 32 31 31 31 36 31
15 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 27 28 30 31 32 31 31 31 36 31
16 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 21 22 23 24 25 27 24 24 24 24
17 Çocuk Kardiyolojisi 25 26 27 29 30 32 29 29 29 29
18 Çocuk Metabolizma Hast 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
19 Çocuk Endokrinolojisi 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
20 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
21 Çocuk Nefrolojisi 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
22 Çocuk Nörolojisi 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
23 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
24 Çocuk Gastroenterolojisi 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
25 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
26 Neonatoloji 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
27 Çocuk Romatolojisi 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
28 Çocuk Göğüs Hastalıkları 24 25 26 28 29 31 28 28 28 28
29 Deri ve Zührevi Hastalıkları 20 21 23 23 24 23 23 23 23 29
30 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 21 22 23 24 25 24 30 24 24 24
31 Genel Cerrahi 24 25 26 27 28 27 27 27 27 27
32 Gastroenteroloji Cerrahisi 24 25 26 27 28 27 27 27 27 27
33 Çocuk Cerrahisi 22 22 23 24 25 24 24 24 24 24
34 Göğüs Cerrahisi 21 22 23 24 25 24 24 28 24 24
35 Kalp ve Damar Cerrahisi 23 24 25 26 27 26 26 32 26 26
36 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 23 24 25 26 27 26 26 32 26 26
37 Beyin ve Sinir Cerrahisi 23 24 25 26 27 26 26 26 26 26
38 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 22 23 24 25 26 25 25 25 25 25
39 Ortopedi ve Travmatoloji 20 21 22 23 24 23 29 23 23 23
40 El Cerrahisi 20 21 22 23 24 23 29 23 23 23
41 Üroloji 22 23 24 25 26 25 25 25 25 25
42 Çocuk Ürolojisi 22 23 24 25 26 25 25 25 25 25
43 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 20 21 22 23 24 23 23 23 23 23
44 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 20 21 22 23 24 23 23 23 23 23
45 Göz Hastalıkları 20 20 21 22 23 22 22 22 22 22
46 Kadın Hastalıkları ve Doğum 27 28 29 30 31 27 30 30 30 30
47 Aile Hekimliği 20 21 22 23 24 23 23 23 23 23
48 Spor hekimliği 21 22 23 24 25 24 30 24 24 24
49 Pratisyen Hekim Muayenesi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50 Acil
51 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 21 22 23 24 25 24 30 24 24 24

 

SIRA NO UZMANLIK DALLARI H11 TM DM ÖH
1 İç Hastalıkları 27 24 21 28
2 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 26 23 20 27
3 Gastroenteroloji 26 23 20 27
4 Nefroloji 26 23 20 27
5 Romatoloji 26 23 20 27
6 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 26 23 20 27
7 Hematoloji 26 23 20 27
8 Geriatri 26 23 20 27
9 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 26 23 20 27
10 Kardiyoloji 33 29 26 34
11 Göğüs Hastalıkları 25 22 20 26
12 Nöroloji 28 25 22 29
13 Algoloji 28 25 22 29
14 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 31 25 25 30
15 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 31 25 25 30
16 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 24 21 20 25
17 Çocuk Kardiyolojisi 29 25 24 30
18 Çocuk Metabolizma Hast 28 24 23 29
19 Çocuk Endokrinolojisi 28 24 23 29
20 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 28 24 23 29
21 Çocuk Nefrolojisi 28 24 23 29
22 Çocuk Nörolojisi 28 24 23 29
23 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 28 24 23 29
24 Çocuk Gastroenterolojisi 28 24 23 29
25 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 28 24 23 29
26 Neonatoloji 28 24 23 29
27 Çocuk Romatolojisi 28 24 23 29
28 Çocuk Göğüs Hastalıkları 28 24 23 29
29 Deri ve Zührevi Hastalıkları 23 20 20 25
30 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 24 21 20 25
31 Genel Cerrahi 27 24 21 28
32 Gastroenteroloji Cerrahisi 27 24 21 28
33 Çocuk Cerrahisi 24 21 20 25
34 Göğüs Cerrahisi 24 21 20 25
35 Kalp ve Damar Cerrahisi 26 22 21 28
36 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 26 22 21 28
37 Beyin ve Sinir Cerrahisi 26 23 20 27
38 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 25 22 20 26
39 Ortopedi ve Travmatoloji 23 20 20 24
40 El Cerrahisi 23 20 20 24
41 Üroloji 25 22 20 26
42 Çocuk Ürolojisi 25 22 20 26
43 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 23 20 20 24
44 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 23 20 20 24
45 Göz Hastalıkları 22 20 20 23
46 Kadın Hastalıkları ve Doğum 30 27 23 31
47 Aile Hekimliği 23
48 Spor hekimliği 24
49 Pratisyen Hekim Muayenesi 20
50 Acil 20 20
51 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 24

Bir cevap yazın