Sağlık Uygulama Tebliği EK 10 C Listesi

EK-10/C
AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ
SIRANO KODU İŞLEM ADI
1 608.310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil
2 700.050 Deri prick testi
3 700.470 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
4 700.540 24 saat EKG kaydı (Holter)
5 700.590
6 700.600
7 700.601
8 700.610
9 700.611
10 700.620
11 700.630
12 701.390 Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
13 701.400 Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi
14 701.450 Kolonoskopi, total
15 701.540 Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
16 701.550 Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi
17 701.560 Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi
18 702.700 Bireysel psikoterapi (her saati)
19 702.740 Kişilik testleri (her biri)
20 702.760 Nöropsikolojik test bataryası
21 702.810 Zeka testleri (her biri)
22 703.000 Aktivasyonlu EEG
23 703.010 Ameliyatta EEG monitorizasyonu
24 703.020 Rutin EEG (çocuk-büyük)
25 703.050 EEG monitorizasyonu
26 703.060 Uyku aktivasyonu
27 703.070 Video-EEG monitorizasyon
28 703.080 Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile
29 703.090 Video-EEG, skalp elektrotları ile
30 703.100 Video-EEG, subdural stripler ile
31 703.110 Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması
32 703.120 Wada testi sırasında EEG kaydı
33 703.130 EMG, genel tarama (üç ekstremite)
34 703.140 EMG, hareket hastalığı protokolü
35 703.150 EMG, kranial nöropati protokolü
36 703.160 EMG, motor nöron hastalığı protokolü
37 703.170 EMG, myasteni protokolü
38 703.180 EMG, myopati protokolü
39 703.190 EMG, periodik paralizi protokolü
40 703.200 EMG, polinöropati protokolü
41 703.210 EMG, radikülopati ve pleksus protokolü
42 703.220 EMG, tuzak nöropati protokolü
43 703.230 EMG, distoni protokolü
44 703.240 Refleks çalışmaları (her bir refleks)
45 703.250 Repetetif sinir uyarımı
46 703.260 R-R interval varyasyonu analizi
47 703.270 Rutin EMG taraması / Elektrodiagnostik konsültasyon
48 703.280 Sempatik deri cevapları
49 703.290 Sinir iletim çalışması
50 703.300 Tek lif EMG’si
51 703.310 Tremor kaydı
52 703.320 Tremor kaydı ve spektral frekans analizi
53 703.370 İşitsel beyinsapı UP (BAEP)
54 703.380 Kranial sinir SEP
55 703.390 Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler
56 703.400 Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler
57 703.410 P 300
58 703.420 Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler
59 703.430 Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler
60 703.440 Vizüel UP (VEP)
61 703.650 Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA) (iki göz)
62 703.740 ICG anjiografisi (iki göz)
63 703.810 Ön segment anjiografisi (iki göz)
64 704.440 Sistometri + EMG
65 704.460 Ürodinamik çalışma
66 704.490 Videoürodinami
67 800.620 Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar
68 800.640 Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, SPECT
69 800.641 Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif
70 800.660 Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Aerosol)
71 800.661 Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Aerosol)
72 800.670 Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Technegas)
73 800.671 Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Technegas)
74 800.680 Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO)
75 800.681 Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)
76 800.682 Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD)
77 800.690 Beyin PET
78 800.710 Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi
79 800.720 Sisternografi (In-111 DTPA)
80 800.730 Sisternografi (Tc-99m DTPA)
81 800.735 Beyin Reseptör Çalışması, SPECT (I-123 IBZM)
82 800.740 Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması
83 800.750 Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)
84 800.755 Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 MIBG)
85 800.760 Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat
86 800.770 Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT
87 800.781 Miyokard Perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201)
88 800.800 Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED  (Tc-99m kompleksleri)
89 800.810 Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201)
90 800.830 Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)
91 800.840 Miyokard PET, viabilite çalışması
92 800.841 Miyokard PET, perfüzyon çalışması
93 800.851 Radyonüklid venografi
94 800.860 Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres
95 800.861 Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres SPECT
96 800.862 Farmakolojik STRES
97 800.863 Miyokard Attenüasyon düzeltme
98 800.870 Artrosintigrafi
99 800.880 Kemik Sintigrafisi, Üç Fazlı
100 800.890 Kemik Sintigrafisi, Tüm Vücut
101 800.900 Kemik Sintigrafisi, SPECT
102 800.901 Kemik PET
103 800.902 Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için
104 800.920 Perklorat kovma testi
105 800.930 Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol)
106 800.940 Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI)
107 800.942 Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI)
108 800.950 Tiroid sintigrafisi
109 800.960 Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat)
110 800.970 Tiroid uptake çalışması (I-131 ile)
111 800.971 Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için
112 800.990 Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid)
113 800.991 Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC)
114 800.995 Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması
115 801.010 Gastroözafagial reflü çalışması
116 801.020 Hepatobiliyer sintigrafi
117 801.030 Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar
118 801.031 Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT
119 801.040 Mekkel Divertikülü Araştırması
120 801.050 Mide Boşalma Çalışması
121 801.060 Ösefagus Transit Çalışması
122 801.070 Tükrük Bezi Sintigrafisi
123 801.080 Üre Nefes Testi, C-14
124 801.090 Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA)
125 801.091 Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3)
126 801.092 Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC)
127 801.110 Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA)
128 801.120 GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri)
129 801.121 GFR Ölçümü, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri)
130 801.122 GFR Ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA)
131 801.140 Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3)
132 801.141 Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA)
133 801.150 Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, Direk
134 801.160 Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, İndirek
135 801.170 Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA)
136 801.180 Testis Sintigrafisi
137 801.190 Enfeksiyon Odağı Araştırması, İşaretli Lökosit
138 801.191 Enfeksiyon Odağı Araştırması, SPECT
139 801.200 Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG)
140 801.210 Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid)
141 801.211 Lökosit İşaretlemesi
142 801.220 Dalak Sekestrasyon Çalışması
143 801.230 Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması
144 801.240 Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini
145 801.260 Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması
146 801.271 Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile
147 801.280 Kemik iliği sintigrafisi
148 801.290 Lenfosintigrafi
149 801.310 Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit)
150 801.330 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m V-DMSA)
151 801.331 Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA)
152 801.340 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Ga-67)
153 801.341 Tümör Görüntüleme, SPECT (Ga-67)
154 801.350 İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tanısal
155 801.351 İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tedavi Sonrası
156 801.360 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (In-111 Oktreotid)
157 801.361 Tümör Görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid)
158 801.362 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m işaretli peptid)
159 801.363 Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid)
160 801.364 Onkolojik PET (Ga-68 peptid)
161 801.370 İntraoperatif Gama Prop Uygulaması
162 801.380 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-131 MIBG)
163 801.381 Tümör Görüntüleme, SPECT  (I-131 MIBG)
164 801.382 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-123 MIBG)
165 801.383 Tümör Görüntüleme, SPECT  (I-123 MIBG)
166 801.390 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m Kompleksleri ile)
167 801.391 Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile)
168 801.400 Radyoimmünosintigrafi, Tüm Vücut
169 801.401 Radyoimmünosintigrafi, SPECT
170 801.410 Sentinel Lenf Nodu Çalışması
171 801.420 Meme Sintigrafisi
172 801.430 Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tl-201)
173 801.431 Tümör Görüntüleme, SPECT (Tl-201)
174 801.440 Onkolojik PET (F-18 FDG)
175 801.550 Dakriosintigrafi
176 801.557 Organ Kan Akımı Çalıması (Tc-99m kompleksleri ile)
177 801.590 Mammografi (tek meme)
178 801.990 Anterograd pyelografi, var olan kateterden
179 802.000 Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü
180 802.010 Artrografi
181 802.020 Bronkografı
182 802.030 Çift kontrast kolon tetkiki
183 802.040 Çift kontrast mide tetkiki
184 802.050 Dakriosistografi
185 802.060 Defekografi
186 802.070 Distal kolon grafisi
187 802.080 Duktografi-galaktografi
188 802.090 Enteroklizis
189 802.100 Faringografi
190 802.110 Faringo-ozefagografi
191 802.120 Fistülografi
192 802.130 HSG
193 802.140 IVP
194 802.150 IVP(dakikalık)
195 802.160 İnce barsak tetkiki
196 802.170 Kolon tetkiki
197 802.180 Laringografi
198 802.190 Lenfanjiografi
199 802.200 Mide duedonum tetkiki
200 802.210 Miyelografi
201 802.220 Oral kolesistografi
202 802.230 Özefagografi
203 802.240 Peroperatuar kolanjiografi
204 802.250 Poş grafisi
205 802.260 Retrograd pyelografi
206 802.270 Retrograd üretrografi
207 802.280 Sialografi (iki taraf)
208 802.290 Sialografi (tek taraf)
209 802.300 Sine özefagografi
210 802.310 Sistogram (üç film)
211 802.320 T tüp kolanjiografi
212 802.330 Velofaringeal sinefloroskopi
213 802.340 Voiding sistoüretrografi
214 802.350 Aorto-femoro-popliteal arteriografi
215 802.360 Aortografi, torakal
216 802.370 Aortografi, abdominal
217 802.380 Coliak anjiografi ve arteriel portografi
218 802.390 İki taraflı selektif renal anjiografi
219 802.400 İnferior mesenterik anjiografi
220 802.580 Spinal anjiografik tarama
221 802.590 Tek taraflı selektif karotid anjiografi
222 802.600 Dializ fistülogram
223 802.610 Hepatik venografi ve wedge venografi
224 802.620 İki taraflı surrenal venografi
225 802.630 İki taraflı gonadal venografi
226 802.640 İnferior/superior vena kavagrafi
227 802.650 Portal venöz kan örneklemesi
228 802.660 Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın.
229 802.670 Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi
230 802.680 Splenoportografi
231 802.690 Tek taraflı surrenal venografi
232 802.700 Tek taraflı gonadal venografi
233 802.710 Venografi, alt ekstremite, tek taraf
234 802.720 Venografisi, üst ekstremite, tek taraf
235 803.610 3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi
236 803.620 Abdominal aorta renkli Doppler US
237 803.630 Abdominal renkli Doppler US
238 803.640 Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
239 803.650 Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
240 803.670 İntraoperatif renkli Doppler US
241 803.680 Karotis renkli Doppler US (tek,bilateral)
242 803.690 Kitle lezyonu renkli Doppler US
243 803.700 Meme renkli Doppler US
244 803.710 Obstetrik renkli Doppler US
245 803.720 Orbita renkli Doppler US
246 803.730 Pelvik renkli Doppler US
247 803.740 Penil renkli Doppler US
248 803.750 Portal ven renkli Doppler US
249 803.760 Renal renkli Doppler US ( bilateral)
250 803.770 Skrotal renkli Doppler US
251 803.780 Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
252 803.790 Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
253 803.800 Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
254 803.810 Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
255 803.820 Tiroid bezi renkli Doppler US
256 803.830 Transkranial veya transfontanel renkli Doppler
257 803.840 Transrektal renkli Doppler
258 803.850 Vertebral arter renkli Doppler US (tek, bilateral)
259 803.860 Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US
260 803.870 BT, 3 boyutlu görüntüleme
261 803.880 BT, angiografi, tek anaktomik bölge için
262 803.890 BT, abdomen, alt
263 803.900 BT, beyin (aksiyel+koronal)
264 803.910 BT, beyin
265 803.920 BT, boyun
266 803.930 BT, dental tomografi
267 803.940 BT, extremite (20-50cm bölge)
268 803.950 BT, hava veya opaklı sisternografi
269 803.960 BT, hipofiz
270 803.970 BT, kantitatif tomografi (kals.skor., BTBMD gibi)
271 803.980 BT, larenks
272 803.990 BT, maksillofasial tomografi, aksiyel
273 804.000 BT, maksillofasial tomografi, koronal
274 804.010 BT, nazofarinks
275 804.020 BT, orbita
276 804.030 BT, paranazal sinüs
277 804.040 BT, radyoterapi planlaması için tomog.
278 804.050 BT, tempomandibular eklem
279 804.060 BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem
280 804.070 BT, toraks
281 804.080 BT, tomografi, diğer
282 804.090 BT, üst abdomen
283 804.100 BT, vertebra, servikal
284 804.101 BT, vertebra, torakal
285 804.102 BT, vertebra, lumbal
286 804.110 BT eşliğinde girişimsel tetkik
287 804.120 BT perfüzyon çalışmaları
288 804.130 BT sanal endoskopi
289 804.140 BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme
290 804.150 BT, yüksek rezolusyonlu akciğer
291 804.160 BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar
292 804.170 MR, akciğer ve mediasten
293 804.180 MR, abdomen, alt
294 804.190 MR, beyin
295 804.200 MR, BOS akım
296 804.210 MR, boyun
297 804.220 MR, diffuzyon
298 804.230 MR, dinamik
299 804.240 MR, Eklem tek
300 804.250 MR, ekstremite tek taraflı
301 804.260 MR, fonksiyonel
302 804.270 MR, hipofiz
303 804.280 MR, kardiak
304 804.290 MR, kardiak fonksiyon
305 804.300 MR, kardiak perfüzyon
306 804.310 MR, kulak
307 804.320 MR, vertebra, lomber
308 804.330 MR, meme
309 804.340 MR Anjiyografi
310 804.350 MR Kolanjiyografi
311 804.360 MR Myelografi
312 804.370 MR Spektroskopi (tek voksel tek eko)
313 804.380 MR Spektroskopi (multivoksel tek eko)
314 804.390 MR ürografi
315 804.400 MR artrografi
316 804.410 MR, diğer
317 804.420 MR, Nazofarinks
318 804.430 MR, Orbita
319 804.440 MR, Perfüzyon
320 804.450 MR, Vertebra, servikal
321 804.460 MR, Temporomandibuler eklem (tek eklem)
322 804.470 MR, Vertebra, torakal
323 804.480 MR, Abdomen, üst
324 804.490 MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile
325 804.500 MR, Girişimsel
326 804.510 MR, Yüz
327 900.010 1,25-Dihidroksi Vitamin D
328 900.110 17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
329 900.130 25-Hidroksi Vitamin D
330 900.135 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
331 900.140 ACTH stimülasyon testi
332 900.150 Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS
333 900.160 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
334 900.270 Alfa- galaktozidaz
335 900.280 Alfa- glukozidaz
336 900.350 Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)
337 900.361 Aliminyum (atomik absorbsiyon)
338 900.511 Arsenik (atomik absorbsiyon)
339 900.520 Asit beta galaktosidaz
340 900.550 Asit seramidaz
341 900.630 Beta-galaktosidaz
342 900.640 Beta-glukosidaz
343 900.710 BOS İmmunelektroforez
344 900.770 C13-üre nefes testi
345 900.871 Civa (atomik absorbsiyon)
346 900.970 Çok uzun zincirli yağ asidleri  (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS))
347 901.201 Everolimus
348 901.480 Glukagon testi
349 901.680 Homosistein
350 901.810 İmmün yetmezlik paneli
351 901.860 İnsülin-ACTH-kortizol testi
352 901.870 İnsülin-STH testi
353 901.960 Kapiller serum protein elektroforezi
354 902.221 Krom (atomik absorbsiyon)
355 902.280 LDH izoenzimleri (elektroforez)
356 902.300 L-dopa-prolaktin supresyon testi
357 902.360 Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
358 902.400 LRH testi
359 902.610 Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez)
360 902.660 Nazal provokasyon testleri
361 902.720 Nikel
362 902.780 Nükleer matriks protein (NMP 22)
363 902.820 Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)
364 902.830 Organik asit analizi (idrarda)
365 903.030 Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)
366 903.050 Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
367 903.160 Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide)
368 903.170 Procalcitonin
369 903.320 Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
370 903.399 S100 proteini
371 903.560 Serum immünelektroforezi
372 903.710 Spesifik IgE (5’li miks)
373 903.720 Spesifik IgE
374 903.760 Su yükleme testi
375 903.805 Sirolimus kan düzeyi tayini
376 903.810 Takrolimus  (FK 506)
377 903.840 Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
378 903.980 TRH stimülasyon testi
379 904.060 TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)
380 904.075 Ter testi
381 904.090 Üçlü test (E3-HCG-AFP)
382 904.230 Yenidoğan taraması (Tandem MS)
383 904.280 Aktive protein C rezistansı
384 904.320 Anormal hemoglobin taraması
385 904.330 Anti Faktör II a
386 904.340 Anti Faktör X a
387 904.360 Antijene özgün sitotoksik yanıt
388 904.430 Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
389 904.440 Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)
390 904.640 Global fibrinolitik kapasite
391 904.690 Hemoglobin elektroforezi  HPLC ile
392 904.700 Hemoglobin elektroforezi  Aqar jel ile
393 904.710 Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
394 904.760 HLA A, B, C (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri)
395 904.780 HLA DP, DR, DQ (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri)
396 904.790 HLA uygun donör taranması (aile içi)
397 904.800 HLA-A,B,C (moleküler düşük çözünürlükte, her biri)
398 904.810 HLA-DR,DP,DQ (moleküler düşük çözünürlükte, her biri)
399 904.820 In vitro doku kültürü (semi solid agar)
400 904.840 İnvitro ilaç duyarlılığı (herbir ilaç için)
401 904.880 Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
402 904.890 Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
403 904.920 Lenfosit alt grupları
404 904.980 Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
405 905.080 Monoklonal antikor (herbiri)
406 905.090 Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
407 905.140 PAC-1 kompleks (flow sitometri)
408 905.160 Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik
409 905.170 Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama
410 905.180 Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik
411 905.190 Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama
412 905.230 Platelet F4
413 905.260 Protein C
414 905.270 Protein C antijeni
415 905.280 Protein S
416 905.290 Protein S antijeni
417 905.380 Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)
418 905.410 Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, serbest)
419 905.420 Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, total))
420 905.430 Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
421 905.460 Tromboelastogram
422 905.580 von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
423 905.590 Actinomyces kültürü
424 905.600 Anaerob kültür
425 905.780 Campylobacter kültürü
426 905.800 Chlamydia kültürü
427 905.850 Difteri kültürü
428 905.960 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
429 906.000 Helicobacter pylori kültürü
430 906.070 Legionella kültürü
431 906.090 Leishmania kültürü
432 906.140 Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem )
433 906.150 Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem, herbiri)
434 906.250 Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
435 906.770 Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
436 907.040 Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
437 907.100 Candidomannan
438 907.200 CMV antijenemia viral yük (IFA)
439 907.390 Galaktomannan antijeni
440 907.600 HIV doğrulama (Western-blot)
441 907.660 İnfluenza virus antijeni (DFA)
442 907.740 Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
443 907.750 Legionella antijeni (idrar)
444 907.790 lg G alt sınıfları
445 907.930 Pneumocystis carinii (DFA)
446 909.210 İmprint
447 909.250 Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
448 909.260 Hücre bloğu hazırlanması  ve incelenmesi
449 909.280 İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi
450 909.300 İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preperatların değerlendirilmesi
451 909.330 Sıvı bazlı sitoloji manuel
452 909.340 Servikal veya vajinal sitoloji
453 909.350 Sıvı bazlı sitoloji, otomatik cihaz aracılığı ile
454 909.360 Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
455 909.410 Abortus
456 909.430 Apse materyali
457 909.440 Akciğer, transbronşial biyopsi
458 909.460 Anüs, polipoid gelişme (tag)
459 909.480 Arter, aterom plağı
460 909.490 Bartholin bezi kisti
461 909.500 Bronkus, biyopsi
462 909.510 Bursa/ synovial kist
463 909.520 Burun mukozası, biyopsi
464 909.530 Burun, sinüs polipleri inflammatuar
465 909.540  Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
466 909.560 Duodenum, biyopsi
467 909.580 Eklem, gevşek cisim
468 909.640 Hematom
469 909.680 İnce barsak, biyopsi
470 909.720 Kemik iliği biyopsisi, patoloji
471 909.730 Kıkırdak, shaving
472 909.740 Kolesteatoma
473 909.760 Kolon, biyopsi
474 909.770 Konjonktiva, biyopsi/pterygium
475 909.780 Kornea
476 909.790 Larinks, biyopsi
477 909.810 Mesane, biyopsi
478 909.820 Mide, biyopsi
479 909.830 Mukosel, tükrük
480 909.840 Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
481 909.850 Nöroma-morton/travmatik
482 909.860 Özofagus, biyopsi
483 909.880 Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
484 909.910 Plevra/perikard-biyopsi
485 909.920 Polip, kolorektal
486 909.930 Polip, mide/ince barsak
487 909.940 Polip, servikal/endometrial
488 909.950 Prostat, iğne biyopsisi
489 909.990 Sinüs, paranasal biyopsi
490 910.000 Spermatosel
491 910.010 Sünnet derisi
492 910.080 Trakea, biyopsi
493 910.110 Üreter, biyopsi
494 910.120 Üretra biyopsi
495 910.130 Vajina, biyopsi
496 910.150 Varikosel
497 910.190 Yumuşak doku, debridman
498 910.200 Yumuşak doku, lipom  eksizyonu veya biyopsi
499 910.220 Ağız mukozası/gingiva biyopsi
500 910.240 Arter, biyopsi
501 910.260 Böbrek, biyopsi iğne
502 910.270  Deri, eksizyonel biyopsi
503 910.280 Dil, biyopsi
504 910.290 Diş / odontojenik kist
505 910.360 Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama)
506 910.370 Kas, biyopsi
507 910.390 Lenf düğümü, biyopsi
508 910.400 Meme, biyopsi
509 910.491 Prostat, iğne biyopsisi
510 910.510 Serviks, biyopsi
511 910.520 Sinir, biyopsi
512 910.540 Testis, biyopsi
513 910.580 Tükrük bezi, biyopsi
514 910.610 Vulva/ labia, biyopsi
515 910.620 Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç
516 910.670 Beyin, biyopsi
517 910.851 Prostat, iğne biyopsisi
518 910.870 Serviks, konizasyon
519 911.160 Histokimyasal Boyamalar
520 911.170 İmmünfloresan Mikroskopi
521 911.180 İmmünhistokimyasal İnceleme
522 911.190 Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
523 911.200 İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
524 911.210 Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması
525 911.220 Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması
526 911.230 Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması
527 911.240 Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi
528 911.250 Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin)
529 911.260 Kesitlerin Elektron Mikroskopik İncelenmesi

Bir cevap yazın