TUS u kazanıp kayıt yaptırmayanlara 6353 Sayılı Kanunun 11. Maddesi (Af)

1-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerine tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere ÖSYM tarafından ilgili dönemde yerleştirilme işlemi yapılmış olmakla birlikte kayıt yaptırmayanlar ile yerleştirme işlemi sonrası uzmanlık eğitimine başlayıp ilişiği kesilen adayların 6353/11.maddesi uyarınca; 6111 sayılı Kanunun 173.maddesinden süresi içerisinde müracaat etmedikleri için yararlanamayanların;02.08.2012 tarihli ve 17773 sayılı Makam Onayı uyarınca müracaat evrakı alınacaktır.

2- Her adayın müracaat evrakını yukarıdaki duyuru/mevzuat uyarınca hazırlanan; EK-1’de yer alan Dilekçe ve dilekçede istenen belgeler ile EK-2’deki Beyan Formunun tamamı (üzerinde değişiklik yapmaksızın) eksiksiz doldurarak Bakanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Adaylar söz konusu, Ek-1 Form Dilekçe’de yer alan belge ve Ek-2’deki Beyan Formunu Mithatpaşa Caddesi No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresindeki Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Gelen Servisine; şahsen (elden), posta veya kargo yoluyla teslim edebileceklerdir.

 

EKLER:

  1. EK-1/6353 /11 İçin Form Dilekçe
  2. EK-2 Askerlik, Sağlık ve Adli Sicil Beyanı

    Ek dokümanlar için tıklayınız

Bir cevap yazın