Yarı Zamanlı Bireysel Danışman Alımı için İlgili Bildirime Davet

İLGİLİ BİLDİRİME DAVET
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA (SDSGRP)
(İLAÇ VE TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN KAMU BÜTÇE MALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME TEKNİK DANIŞMANLIĞI)
ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta dönüşüm projesinin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanabilmesi için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz alınmıştır. İkrazın bir bölümü T.C Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından “İlaç ve Tıbbi Farmasötik Ürünlerin Kamu Bütçe Maliyetlerini Değerlendirme Teknik Danışmanlığı” hizmet alımı kapsamında kullanılacaktır.
Referans No :SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.4.2.4-B/IC/02
Alınacak Danışman Sayısı : 1 (bir) kişi
İlgili Bildiri Yayınlanma Tarihi : 03/09/2012
AMAÇ:
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı yataklı tedavi kurumlarında kullanılan İlaç ve Tıbbi Farmasötik Ürünlerin; kamu bütçe maliyetlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu işe ilişkin yapılacak analiz çalışmaları sonucunda aşağıdaki hedefler amaçlanmaktadır;
 Malzeme Kaynakları Yönetimi Sisteminde (MKYS) İlaç ve Tıbbi Farmasötik Ürünler ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmış olup gerçekleşen tüketimlerinin incelenerek;
– Retrospektif analiz dokümantasyonlarının hazırlanması,
– Retrospektif analiz dokümanları incelenerek; Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı yataklı tedavi kurumları arasındaki farklı kullanım eğilimlerini saptayan raporlamaların yapılması,
– Tüketim harcamalarının yoğunlaştığı; bölgeler ve/veya İlaç ve Tıbbi Farmasötik Ürün ATC gruplarına ilişkin, farmakoepidemiyolojik ve farmakoekonomik çalışmaların yapılabilmesini sağlayacak sistemlerin kurulabilmesi için ön hazırlık yapılması.
İŞİN KAPSAMI:
Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS) bünyesinde ATC koduna göre sınıflandırılmış İlaç ve Tıbbi Farmasötik Ürünler içinden 2010 ve 2011 verilerine uygun tüketim pay yüzdeleri göz önüne alınarak yapılması öngörülenler şunlardır:
 Mali dengeyi sağlayabilmek için; öngörülen ilaç harcama bütçelerinin ve gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi,
 Tüketim artış eğilimlerinin, farmakoepidemiyolojik ve farmakoekonomik açıdan değerlendirilmesi,
 Kamu hastaneleri genel ilaç tüketim eğilimlerinin incelenmesi,
 Hastane rolüne göre hasta başına düşen genel maliyet çıktılarının incelenmesi
İŞİN SÜRESİ:
Danışman Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda Rapor Bazlı Bireysel Danışman olarak görev yapacaktır. Danışman ile öncelikli olarak 01 Eylül 2012 – 28 Şubat 2013 tarihlerini kapsayan 6 aylık telif sözleşmesi imzalanacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde işin akışı, süresi ve takvimi ile ilgili değişiklik yapılabilecektir.
DANIŞMAN NİTELİKLERİ:
 Üniversitelerin Eczacılık Fakültesi bölümlerinden mezun olmak, farmakoloji alanında en az doktora seviyesinde eğitim görmüş olmak, tercihen üniversite profesörü olmak,
 Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,
 İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak, tercihen SCI (Science Citation Index)’a giren dergilerde yayın yapmış olmak,
 Tercihen ilaç sınıflandırılması alanıyla ilgili yayın sahibi olmak,
 İlaç sanayi hususunda bilgi sahibi olmak, tercihen sektörle ilgili kitap ve/veya diğer yayınları olmak.
BAŞVURULAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarasını ve yazışma adresinin,

Bir cevap yazın